Головна » Файли » Атестація педагогічних працівників

Про результати вивчення системи роботи вчителя зарубіжної літератури Кучми О.С.
27.03.2017, 16:14

Відділ освіти
Яворівської райдержадміністрації

Івано – Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка
Яворівської районної ради Львівської області


Наказ

14.02.201701-05/

Про результати вивчення

системи роботи вчителя

зарубіжної літератури

Кучми О.С.

 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя зарубіжної літератури Кучма О.С..

Згідно наказу школи №01-05/232 від 14.10.2016р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2016 – 2017 н.р.», було відвідано систему уроків вчителя Кучми Оксани Степанівни з зарубіжної літератури з теми «Р.Л Стівенсон «Острів скарбів» у 6-А,Б,В класах 27.10. – 10.11.16, «О.Уайльд. «Портрет Доріана Грея» 20.01.- 09.02.17, вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків, проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя; проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань удосконалення навчально - виховної роботи та самоосвітньої роботи, в ході яких учитель давав самооцінку своїй роботі; проаналізовано стан навчально - методичного забезпечення процесу викладання предмету та вплив внутрішкільної методичної роботи на підвищення результативності урочної і позакласної роботи, проаналізовано поурочні плани вчителя, де зверталась увага на такі питання:

  • наскільки правильно вчитель визначає мету уроку;

  • чи правильно визначає обсяг навчального матеріалу;

  • чи доцільно дібрано методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах;

  • чи є система видів самостійної роботи на уроці;

  • чи враховується диференційований підхід до знань учнів;

  • чи доцільно застосовується наочність на уроці.

Це дало змогу одержати об’єктивну характеристику роботи вчителя.

Проведено контрольні роботи 6 – А клас

К - сть учнів – 28, писали – 21 учень.

10 – 12 б. 7 – 9 б. 4 – 6 б. 1 – 3 б.

4 уч. 19% 9 уч. 43% 4 уч. 19% 4 уч. 19%

6 – Б клас

К – сть учнів – 17, писало – 16 учнів

1 уч. 6.25% 3 уч. 18.75% 6 уч. 37.5% 6 уч. 37.5%

6 – В клас

К – сть учнів – 25, писало – 16 учнів

2 уч. 12.5% 4 уч. 25% 3 уч. 18.75% 7 уч. 43.75%

 

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з зарубіжної літератури у 6-х класах, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчителя; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

Кучма Оксана Степанівна - спеціаліст вищої категорії.

Аналіз роботи засвідчив, що Кучма О.С. проводить уроки зарубіжної літератури на високому методичному рівні, володіє навчальним матеріалом та методикою викладання предметів.

Відповідальний, досвідчений педагог. Має високий рівень професіоналізму, мовної компетентності, мовленнєвої культури. Володіє інноваційними методиками і технологіями, які поширює в професійному середовищі. Постійно приділяє увагу підвищенню професійного рівня, працює над пошуком нових форм і методів роботи, намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предметів, прагне до вдосконалення методики проведення уроків, позакласних заходів та підвищення результативності навчально-виховного процесу. Наполегливо працює над залученням школярів до скарбниці світової літератури. Для її роботи характерні – високий науковий рівень викладу матеріалу, чітко виражена розвиваюча й виховна спрямованість уроку, оригінальність при виборі форм і методів навчання, емоційність викладу матеріалу, демократизація навчально – виховної діяльності в поєднанні з мотивованою вимогливістю.

Вчителька грунтовно готується до кожного уроку. Кожен урок будує так, щоб учні усвідомлено засвоїли теоретичний матеріал теми, оволоділи необхідними практичними уміннями і навичками. Для цього Кучма О.С. використовує роботу з підручником, практикує самостійні роботи учнів. Нову тему вивчає актуалізуючи набуті опорні знання, вміння і навички. ЇЇ уроки логічні, завершені, умотивовані, оптимальні щодо вибору форм і методів роботи, створює для учнів ситуацію успіху. Встановлює психологічний контакт із класом. Вміло поєднує різні форми роботи з учнями: індивідуальну з колективною.

Кожен урок будує так, щоб учні усвідомлено засвоїли теоретичний матеріал теми, оволоділи необхідними практичними уміннями і навичками. На своїх уроках зарубіжної літератури намагається донести до учнів красу та вічні моральні цінності, що пробуджують душу. Приділяє велику увагу формуванню творчих здібностей школярів засобами літератури. Залучає учнів до творення уроку, адже урок – це співпраця, співтворчість.

Рівень освіченості і професіоналізму, компетентність, прагнення використовувати в роботі все краще дозволяють їй досягати успіхів у навчанні і вихованні дітей. Її уроки відрізняються методичною і педагогічною майстерністю, різноманітністю нестандартних прийомів і методів навчання:урок-диспут, гра, словесне малювання, дослідження, обери позицію, уроки - заліки, уроки - подорожі, ділові ігри, огляди знань, тестування, проектну діяльність. Створення проблемних ситуацій, пошук їх вирішення є стимулом для успішного навчання дітей.

Кучма О.С. у постійному творчому пошуку, систематично знайомиться з новітніми досягненнями педагогічної науки, апробує і успішно використовує їх у своїй роботі. Застосовуючи сучасні педагогічні технології; проблемне навчання; вона ефективно використовує ігрові моменти, розвиває творчі здібності кожної дитини, формує гнучкість і самостійність мислення, вчить дітей оволодівати навичками аналізу, синтезу, узагальнення.

Учитель вчить школярів міркувати, аналізувати, будувати узагальнення, сперечатися, доводити, аргументовано відстоювати свою думку. Учні працюють захоплено, активно, радіючи успіхам кожного.

На належному рівні Кучма О.С. веде шкільну документацію - календарно - тематичне планування, поурочні плани, класний журнал; систематично перевіряє робочі учнівські зошити, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв оцінювання учнівських зошитів.

Проведена перевірка ведення класних журналів. Класний журнал ведеться відповідно до «Вказівок щодо оформлення сторінок класних журналів у 5 - 11 класах». Вчитель під час ведення предметних сторінок журналу дотримується єдиного орфографічного режиму. Записи в журналі ведуться чітко, охайно. Під час перевірки робочих зошитів виявлено, що кількість письмових робіт і їх зміст відповідають програмовим вимогам.

Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчитель доцільно підбирає методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах. Відводиться місце самостійній роботі учнів, завжди враховується диференційований підхід

Оксана Степанівна є активним учасником методичної комісії вчителів зарубіжної літератури. Разом з творчою групою вчителів зарубіжної літератури укладала збірник завдань для учнів 8-го класу (за новою програмою). Нагороджена сертифікатом за участь у 20-годинному тренінгу «Шкільна академія підприємництва». Її учні виразно і емоційно читають вірші напам'ять, беруть участь в конкурсах, літературних святах. Вдосконалює свій методичний рівень шляхом самоосвіти.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Вчителеві зарубіжної літератури Кучмі О.С.:

1.1.Поширити свій досвід роботи серед вчителів школи.

Впродовж І семестру 2017 – 2018 н.р.

1.2.Викласти письмово суть досвіду для методичного куточка школи

Березень 2017р.

1.3.Звертати увагу на рівень систематичної підготовки учнів з зарубіжної літератури

Постійно

 

2.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.

 

 

Директор школи: М.Ліскевич - Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О. Михайлишин

 

О.Кучма

 


 


 

Категорія: Атестація педагогічних працівників | Додав:
Переглядів: 921 | Завантажень: 0