Головна » Файли » Інформація вчителям

Ділова гра, презентація програми розвитку школи на 2012-2017 р.р.
[ Викачати з сервера (36.6 Kb) ] 18.10.2016, 11:29

Адміністрація школи надає матерал для ознайомлення:

"Ділова гра, презентація програми розвитку школи на 2012-2017 р.р."

Скачати документ можна тут

 

Ділова гра,

презентація програми розвитку школи

на 2012-2017 р.р.

Ключ до майбутнього –освіта.

Якщо тільки вдасться реформувати її так,

аби вона відповідала новій епосі!

Рей Курцвейл

Учасники ділової гри отримують мозаїку листівки, формуються в 4 групи  по  8 чоловік, на столах аркуш, кольорові олівці, фломастери. Керівники груп:  Алєксєєва С.М., Ротань І.Ф., Фурсова А.М., Михайлова В.Д.

І. Розминка:

-  що включає себе шкільна освіта?

- учасники освіти (головний персонаж)

- школа сьогоднішнього дня

- основні завдання школи, нашої школи

Кожна група представляє і аргументує своє питання

Слайди 

 ІІ. Вступне слово ведучого

Завдання нашого засідання, ділової гри:

 • прояснити шкільну реальність;
 • змалювати обриси нової шкільної освіти;
 • спланувати, уявити близьке майбутнє школи.

ІІІ. Робота груп:

 1. Що зараз найпотрібніше шкільній освіті?

(групи готують свої варіанти відповіді) Представляють і захищають.

 

Слайд ПРОЗРІННЯ – це докорінна зміна світобачення, яка стане можливою завдяки спільним інтелектуальним зусиллям тих, хто спроможний окреслити контури нової школи,   яка не школа.

 

 1. Показати радикальні відмінності між традиційною «школою як школою», і винайденою заново «школою, яка не школа»

Зразок

 

 

Школа як школа

Школа, яка не школа

 1.  

Думай, як усі

Думай інакше

 1.  

Я – остання літера в алфавіті

Можна я?!! Я сам!

 1.  

«Їж, що дають»

Обирай самостійно, що вивчати і як вивчати

 1.  

«Нам держава довірила навчання дітей!»

«Ми відповідальні за тих, кого приручили…»

 

Додайте до цих пунктів свої варіанти

Заслухати варіанти, обґрунтування їх

 

 1. Кожній групі знайти антонім школи, яка не школа

 

 

Школа як школа

Школа, яка не школа

І група

 1.  

Терпи та пристосовуйся до тягаря складного життя

Постійно пізнавай і перетворюй з любов’ю

 1.  

Роби, як я сказав

Роби, як я

 1.  

Не хочу йти до школи?!

Не хочеться іти додому!?

ІІ група

 1.  

«Зробив діло – гуляй сміло» (навчання має бути частиною життя і її відпочинок має бути поєднаним із навчанням, а навчання-із відпочинком)

Навчатися граючись (навчання відбувається під час ігор)

 1.  

Учителів бояться і ненавидять

Учителів люблять і поважають

 1.  

Навчаюся, аби здати та забути

Навчаюся, бо це дуже цікаво і корисно

ІІІ група

 1.  

«І щоб іншим невнадно було»

«Хвали при всіх, лай-наодинці»

 1.  

Працюй у єдиному класному колективі

Умій працювати в новоутвореній команді

 1.  

Вирішуй завдання «як треба»

Знайди можливі шляхи розв’язання проблем

ІУ група

 1.  

Вивчи правило

Застосовуй правило

 1.  

Традиційний учитель

Мобільний учитель

 1.  

Роби, як усі (не відривайся від колективу тощо)

Роби по-іншому

 

Слово ведучому гри.

       Зверніть увагу . В центі всіх відповідей – дитина,  бо в школі головна особа –учень , це його школа. Школа повинна бути детиноцентрованою. А в житті школа залишається начальникоцентрованою, папероцентровою, деценторованою,  (регламентованою зверху). Детиноцентрована модель школи на сьогодні тільки декларується.

 1. Що зможе призвести до створення школи, яка не школа?

За науковими дослідженнями це можливо тільки тоді коли ми зможемо :

 • здійснити перехід від вчителювання до індивідуального педагогічного супроводу руху учня за індивідуальною освітньою траєкторією

від Teaching   до  tutoring ,  ( fage-to-fage   -   online-tutoring);

 • перейти від школи в стилі Web 1.0 до школи в стилі Web 2.0. (методика проектування систем, шляхом мережевої взаємодії, сервіри, які активно розвиваються самими користувачами: блоги, вікі, соціальні мережі)

Ефективно навчати дітей цифрової епохи по-старому (за класно-урочною системою зразка 1632 року)неможливо.

        Будь яка школа хоче бути адекватною реаліям часу. Тож у тих , хто в ній працює, має бути передчуття майбутнього. В найближчому майбутньому відбуватиметься ускладнення усіх соціальних інститутів, розроблятимуться новітні технології, наростатимуть процеси глобалізації , тощо…

        Передбачення майбутньої школи, яка не школа, має базуватися на аналізі сучасних загальних тенденцій розвитку.   Я  пропоную вашій увазі проект    Програми розвитку нашої школи, її концепцію на 2012-2017рр , як визначення перспектив розвитку  школи що вступає у стадію радикальних змін на засадах самоорганізації.

    Основна мета програми – зміцнення конкурентоспроможності школи на житловому масиві Фрунзенський в сфері освітніх послуг, забезпечення доступної та якісної шкільної освіти, яка відповідає сучасним освітнім вимогам та запитам особистості.

Структура програми розвитку

І .    Аналіз   становлення  і  розвитку  школи
ІІ.   Аналітико-прогностичне обґрунтування  
        функціонування школи
ІІІ. Концепція    розвитку  школи. 
ІУ. Очікувані результати реалізації програми

Проблема програми розвитку 2005-2012р.р.

         Раціональне  управління  становленням  інтелектуально  розвиненої  інноваційної  особистості  в  напрямку  еколого-валеологічного  навчання  та  виховання,  формування  здорового  способу  життя  дитини

Ми хочемо  мати систему освіти, яка б відповідала викликам нового тисячоліття.

Мати іншу школу, яка: - вчить дітей , ЯК думати, а не ЩО думати;

 • надає їм рівні можливості, а не культивує «рівність»;
 • мотивує на навчання впродовж усього життя, а не прагне навчити на все життя;
 • підсилює спрямованість опанувати і самостійно продукувати ще не існуючі знання, а не змушує зазубрювати «вчорашні»;
 • заохочує «створювати різноманітність», прагнення бути «не таким як усі», а не схильність до одноманітності, прагнення не виділятися від із загалу;
 • сприяє становленню інформаційної культури особистості, здатної до активного управління інформацією,а не культивує пасивне некритичне сприйняття інформації (саме це є запорукою переходу від «суспільства телеглядачів»  до інформаційного суспільства);
 • стимулює розвиток горизонтальних партнерських зв’язків, мережевої взаємодії, а не зациклюється на вертикальних ієрархічних зв’язках.

Завдання:  Бачення  школи ІІІ тисячоліття

Заслухати варіанти відповідей

 

Учасники освіти від організації роботи школи яка не школа, школа ІІІ тисячоліттяпотребують….

Завдання: І. Потреби батьків:
                   ІІ. Потреби учнів:
                   ІІІ. Потреби вчителів:

                   ІУ. Місія школи:

Заслухати варіанти відповідей, обгунтування

 

Ми в ІІІ тисячолітті, нові державні стандарти, нові критерії оцінювання знань учнів, рейтингове оцінювання діяльності закладу, атестація вчителів, адміністрації, школи  на сьогоднішній день має сильні і слабкі сторони діяльності .

       Ваше бачення Сильних і слабких сторін діяльності школи

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Прагнення до набуття позитивного досвіду й участі у розвитку закладу

Зниження контингенту учнів

2

Творчість і небайдужість, здатність до інновацій більшості педпрацівників.

Недостатнє фінансування закладу

3

Збереження і примноження  традицій закладу

Недосконалість законодавчої бази освіти

4

Постійна робота педпрацівників над самовдосконаленням

Позиція «відбування» у деяких працівників

5

Середній вік педпрацівників 41рік

Недостатня активність учнів у суспільно-корисних справах

6

Вищу кваліфікаційну категорію і першу мають 63% педпрацівників

Вихід з навчального процесу сильних викладачів

7

Збільшення кількості переможців і призерів олімпіад і   конкурсів (на різних рівнях)

Не достатня активність  більшості членів вчительського колективу в роботі з обдарованими дітьми

8

Підтримка батьківської громади й учнів

Недостатній рівень співпраці з батьками на рівні класних колективів 

9

Зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази школи

Слабка комп’ютерна база

 

Аналізуючи сильні і слабкі сторони діяльності школи складена КОНЦЕПЦІЯ

Девізом  я обрала слова : Школа має стати територією свободи, де свобода педагогічної думки і дії  є головним секретом успіху

Стратегічна мета школи - забезпечити позитивну динаміку розвитку школи, як відкритої системи, конкурентоздатної й орієнтованої на   сталий розвиток суспільства, стале майбутнє  через виховання свідомого ставлення до навколишнього середовища, поведінки та стилю життя, підготовку громадянина  - патріота здатного до участі в розв’язанні сьогоденних і перспективних завдань держави.

Головними завдання Програми розвитку школи визначено:

 • забезпечення якості освіти;
 • модернізація ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • розширення інформаційного простору;
 • гуманізація міжособистісних стосунків між вчителями, дітьми та батьками;
 • підтримка педагогів (елементи освітньої системи, педагогічний процес, педагогічний інструментарій, професійне самовдосконалення);

модернізація кадрової політики

Цілями діяльності школи є:

 • створення системи навчання, яка забезпечить розвиток кожного учня в відповідності з його здібностями, інтересами, можливостями;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання і виховання, які забезпечать школярам розвиток їх мотиваційної сфери, інтелекту, самостійності, здібностей, умінь здійснювати самоуправління навчально-пізнавальною діяльністю;
 • створення умов для реалізації потреб не тільки кожного учня, а й кожного вчителя мати успіх в своїй діяльності, досягти високих результатів, реалізувати свій творчий потенціал

Слайди Школа ІІІ тисячоліття, Школа здоровя, школа креативної освіти, експериментальний навчальний заклад

Але щоб забезпечити виконання мети, завдань, реалізацію цілей треба забезпечити

Управління  школою       передбачає:

 •  управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу, адже головними показниками якості педагогічної діяльності є особистісні показники розвитку кожного учня;
 • моніторинговий супровід системи управління.  

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сильні сторони

Слабкі сторони

Найвищий рівень кваліфікації педкадрів по місту

Старіння педкадрів

Стабільність колективу – 98% 

Нестача молодих спеціалістів

Можливості

Загрози

Зв’язок з педвузами з метою залучення молодих спеціалістів

Наявність конкурентних загальноосвітніх закладів – відтік кадрів

 

                                  ШЛЯХИ РОЗВ*ЯЗАННЯ

Забезпечити якісне підвищення кваліфікації керівного складу закладу освіти, педагогічних  працівників через різні форми навчання (денну, очно-заочну, дистанційну,самоосвітню)

Постійно

Адміністрація

Забезпечити ефективну роботу ради школи, піклувальної ради, батьківського комітету школи

Постійно

Директор школи

Продовжити роботу методичних структур школи

Постійно

 Заступник дир.

Організувати  вивчення та обмін досвідом кращих досягнень пед. працівник.

Постійно

Заступник  дир.

Проведення моніторингу діяльності  всіх аспектів НВП

Постійно

Адміністрація

Підтримувати WEB – сайт  закладу освіти

Постійно

Адміністрація

Здійснити інформатизацію закладу освіти:

 • придбання комп’ютерної техніки;
 • підтримка локальної мережі у навчальному закладу з використанням мережі Інтернет

Постійно

  

Адміністрація

 

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність спортивних залів, спортивних майданчиків, майстерень, їдальні, кабінетів

Нестача комп’ютерної бази

Сучасно-обладнаний   басейн

Невідповідність меблів санітарним нормам

Поступова заміна: вікон на металопластикові, труб, туалетних кімнат…

 

Можливості

Загрози

Залучення спонсорської допомоги (шефи, батьки)

Нестача додаткового залучення коштів для оновлення матеріально-технічної бази

Загальна середня освіта  

Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу

Методична служба навчального закладу  

"Здоров’я  дитини”

"Виховання   особистості”  

"Обдарована дитина”  

"Еколого-економічна освіта”  

"Імідж школи”  

ЗАПИТАННЯ : Як ви  вважаєте що гальмує розвиток освіти?

Суперечності, які гальмують розвиток сучасної освіти

між процесом середньої освіти та життям учнів. Учень сучасної школи виконує навчальний план, інколи не розуміючи, навіщо йому це потрібно, ходить в школу без задоволення та інтересу, якби то готується до якогось майбутнього життя.

 – між навчальним та виховним процесом. Бо завжди постає питання – що важливіше: знання чи особистість, її цінності та чесноти?

 – між знанням актуальним та майбутнім. Деякі знання втрачають актуальність, старіють вже в процесі вивчення.

 – між обсягом знань та фізичними і психологічними можливостями учня. Більшість сучасних учнів мають хронічні захворювання. Майбутнє не обіцяє змін на краще. Можливості волі і пам’яті дитини великі, але обмежені і ми можемо побачити їх межу.

 

 

На шляху реалізації завдань нової школи висвітлюються

Негативні  явища Шляхи  усунення: Шляхи розв’язання:

 • загублений  інтерес  учнів  до знань,  зокрема  невміння  вчитися  й  долати  труднощі  пізнавальної  діяльності:
 •  монотонність   і  одноманітність  діяльності  учня  та  вчителя;
 •  відсутність  швидкої  зміни  подій;
 •  непродуманість методики  організації  НВП.

   Під  час  організації  внутрішкільного  контролю допускаються:

 • перевантаження  вчителя;
 • недостатнє  інформаційне  забезпечення науково-методичною,  педагогічною  літературою,  періодикою;
 • неврахування  потенційних  можливостей  кожного  вчителя,  його  бажання,  досвід,  здібності,  стан  здоров'я;
 • недостатній  індивідуальний  підхід  до  кожного  педагога;
 • відсутність  ініціативи  та  байдужість  при  виконанні  педагогічних  обов'язків  частини  вчителів.

Невикористані резерви

 • інформаційне-комунікативне забезпечення;
 • індивідуальна  робота з  учителями  під  час  вибору  певної  теми,  складання  творчого  плану  педагога;
 • обмін  досвідом  серед  колег,  щодо  реалізації  особистого  творчого  плану;
 • стимулювання  вчителів  до  науково-дослідницької  роботи.

 

 

 

Але ми прагнемо до нової школи і  Очікуємо певні  результати
реалізації програми
 

 • Для адміністрації:
 • Для учнів:
 • Для батьків:
 • Для представників громадськості:

ІУ.   Результати реалізації програми

Для адміністрації:

 • активізація діяльності всіх структур школи;
 • підвищення ефективності управління;
 • збереження іміджу школи;
 • використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів.

Для вчителів:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності .

Для учнів:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;
 • формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетенцій;
 • створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;
 • формування правової та громадської свідомості;
 • створення комфортних психолого-педагогічних умов;
 • підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

Для батьків:

 • створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми;
 • встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами учнів і школи;
 • створення умов для: задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;
 • збереження та зміцнення здоров'я дітей;
 • виховання громадянина здатного до суспільного життя.

Для представників громадськості:

 • підвищення уваги та інтересу до проблем навчання і виховання у школі;
 • участь у вирішенні проблем навчання та виховання;
 • створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

Щоб забезпечити виконання ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ необхідно 

 • щоб рівень свободи всіх учасників освітнього процесу став головним критерієм успішності роботи освітніх систем нового тисячоліття;
 • щоб запорукою  прогресу  став «рух  наввипередки власної тіні», «очі бояться, а руки працюють»

          

Ваші пропозиції, доповнення, виправлення…

Робота нашого засідання, ділової гри, презентації завершено.

Дякую за співпрацю.                                                

 

Категорія: Інформація вчителям | Додав:
Переглядів: 803 | Завантажень: 148