Головна » 2017 » Серпень » 6 » Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу
11:27
Положення про опорний навчальний заклад освітнього округу

1. Загальні положення

1.1. Опорний навчальний заклад є системоутворюючим елементом моделі мережевої організації допрофільної підготовки й профільного навчання у формі освітнього округу.

1.2. Опорний навчальний заклад відносно освітніх установ, які входять у муніципальний / міський / районний освітній округи, виступає як ресурсний центр. Він має укомплектовану матеріально-технічну базу, висококваліфіковані педагогічні кадри.

2. Основні завдання опорного навчального закладу:

2.1. Забезпечення профільного навчання і допрофільної підготовки учнів основної й старшої школи.

2.2. Створення нормативно-правової бази організації мережевої взаємодії між ресурсним центром і освітніми установами, які входять до складу округу.

2.3. Організація моніторингу якості знань учнів профільних класів і класів допрофільної підготовки.

2.4. Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

3. Організація діяльності опорного навчального закладу:

3.1. Опорний навчальний заклад створюється за наказом відділу (управління) освітою райдержадміністрації (міської ради).

3.2. На базі опорного навчального закладу учні шкіл, які входять у освітній округ, освоюють програми профільного навчання й допрофільної підготовки.

3.3. Навчальні заклади, які входить у освітній округ, забезпечують викладання в повному обсязі базових загальноосвітніх предметів і ту частину профільного навчання й допрофільної підготовки, які вони здатні реалізувати в рамках своїх можливостей.

3.4. Відносини між опорним навчальним закладом і навчальними закладами (установами, організаціями, підприємствами), які входять у освітній округ, визначаються угодою, укладеною між ними.

3.5. На базі опорного навчального закладу відповідно до моделі управління функціонує рада округу (піклувальна, координаційна, директорів), що координує діяльність опорного навчального закладу та інших суб’єктів, що входять у освітній округ.

3.6. На базі опорного навчального закладу можуть створюватися проблемні, творчі групи (або інші професійні об'єднання) педагогів.

3.7. Опорний навчальний заклад повинен бути укомплектованим кваліфікованими педагогічними кадрами по кожному із предметів типового навчального плану.

3.8. Умови навчання та виховання учнів в опорному навчальному закладі повинні відповідати чинним санітарно-гігієнічним вимогам до навчально-виховного процесу.

3.9. Опорний навчальний заклад повинен мати необмежений високошвидкісний доступу до мережі Інтернет.

4. Науково-методичне управління діяльністю опорного навчального закладу

4.1. Науково-методичне управління діяльністю опорного навчального закладу здійснює методична рада освітньої установи.

4.2. Науково-методичну підтримку діяльності опорного навчального закладу здійснюють відділи (управління) освіти райдержадміністрацій (міських рад), районні (міські) методичні кабінети (центри), Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

5. Фінансово-господарська діяльність

5.1. Фінансування опорного навчального закладу здійснюється за рахунок:

- бюджетних асигнувань, виділених на установи освіти відповідно до існуючих нормативів;

- районних (міських) бюджетів, виділених на реалізацію цільових програм розвитку муніципальної системи освіти;

- добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- інших джерел відповідно до чинного законодавства.

5.2. Крім бюджетної фінансово-господарської діяльності, здійснюваної в рамках державного фінансування, опорний навчальний заклад має право здійснювати позабюджетну фінансово-господарську діяльність, закріплену в уставі й таку, що відповідає чинному законодавству.

5.3. Відповідно до програми й плану діяльності опорний навчальний заклад може здійснюватися додаткове матеріально-технічне оснащення.

5.4. Керівні й педагогічні працівники базової школи мають право на надбавку до посадового окладу залежно від обсягу й складності розв'язуваних завдань та існуючих можливостей місцевого бюджету.

Категорія: Опорний навчальний заклад | Переглядів: 1328 | Додав: Leonid