Головна » Статті » Накази

Наказ

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. ім. І. Франка

смт. Івано – Франкове


Наказ05.06.2012р.                                                                                                                                                                                          №____


Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки,

виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу

в школі та виконання наказів із цих питань


Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

На початок 2011 - 2012 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану школи.

На засіданні педради (протокол № 1, від 31.08.2011 року) затверджено річний план роботи школи на навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Наказом школи від 29.08.2011року № 95 «Про організацію охорони праці у 2011 - 2012 н. р.» створено службу охорони праці. Робота з охорони праці також передбачена у наступних наказах школи:

 • «При призначення відповідального за електрогосподарство школи», №83 від 29.08.2011р.;

 • «Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам», №79 від 25.08.2011р.;

 • «Про організацію та створення загону дружини юних пожежників», №78 від 25.08.2011р.;

 • «Про призначення відповідального за надійну і безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж навчального закладу», №85 від 29.08.2011р.;

 • «Про рганізацію чергування адміністративного складу школи», №104 від 01.09.2011р.;

 • «Про організацію чергування у спортивному залі і на спортмайданчику», №110 від 02.09.2011р.;

 • «Про попередження дитячого травматизму серед учнів під час проведення новорічних та різдвяних свят та зимових канікул», №157 від 14.12.2011р.;

 • «Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки при проведенні новорічних та різдвяних свят», №158 від 14.12.2011р.;

 • «Про призначення відповідального за організацію роботи по попередженню дорожньо - транспортного травматизму», №25 від 27.01.2012р.;

 • «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо - транспортному травматизму», №26 від 27.01.2012р.;

 • «Про створення та організацію роботи шкільного загону юних інспекторів руху», №27 від 27.01.2012р.;

 • «Про затвердження громадського інспектора з охорони праці», №29 від 30.01.2012р.;

 • «Про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», №33 від 02.02.2012р. та інші.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів школи.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивних залів, майданчиків, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці». Адміністрацією школи розроблено Положення «Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі». Також у школі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та з трудових спорів. Така система контролю адміністрації школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом підписаний Колективний договір, у якому визначені обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов'язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори.

До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Крім того, було розроблено актуальні заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради, нарадах при директорові.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Впродовж 2011 - 2012 н.р. було травмовано 7 учнів школи. Один випадок - Когут Анна Романівна, учениця 2-В класу - летальний (за місцем проживання).

У дорожньо-транспортні пригоди потрапило 4 учні школи, травмовано у школі - 1 учень, 2 учні - травма за місцем проживання.

Один нещасний випадок трапився з працівником школи - побутова травма.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це основний напрям роботи школи. З цією метою в школі з 1-го по 11-ті класи вивчаються Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, створено загін юних інспекторів дорожнього руху. Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів зі школи. Випускаються плакати на різні теми («Куріння та наше здоров’я», «Світ проти СНІДу», «Наш організм і наркотики» та ін.). Розроблено інструктажі з техніки безпеки та охорони життя для учнів під час канікул і святкових днів. Класними керівниками проводяться бесіди з учнями з безпеки життєдіяльності. У 2011-му році проводилася зустріч з працівником Державної пожежної інспекції.

Учні 3, 7—11-х класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Періодично учні 1—11-х класів проходять перевірку на педикульоз. У листопаді 2011 року виявлено 7 випадків захворювання на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль за роботою системи забезпечення нормального функціонування будівлі школи. Відповідно оформлюються записи в журналі з громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією й профкомом школи. Було видано наказ школи «Про результати громадсько - адміністративного контролю IV ступеня за станом охорони праці та техніки безпеки» №19 від 23.01.2012р.

У школі було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме:

місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2011р.), «СНІД - загроза людству» (грудень, 2011р., вч.Завідія Н.Я.), Місячник Червоного Хреста (березень, 2012р., вч.Завідія Н.Я.), вікторину між учнями 5 - 6 класів «Найкращий знавець правил дорожнього руху» (вч.Завідія Н.Я.), тематичні виховні години, екскурсії в ЛДУ БЖД м.Львова (грудень, 2011р., квітень, 2012р., вч.Завідія Н.Я.), вікторину «Правила безпечної поведінки» (вч.Завідія Н.Я.), конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів тощо.

На підставі вищевикладеного,


НАКАЗУЮ:


1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності як задовільну.


2.Відзначити роботу вчителя основ здоров’я Завідії Н.Я. за високий рівень організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


3. Усім працівникам школи:

3.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

3.2. Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1—11-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.


4. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Шаблінському І.М. протягом навчального року:

4.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

4.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним планом роботи школи.

4.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1—7-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

4.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного харчоблоку.


5. Працівникам харчоблоку до серпня 2012-го р. пройти черговий медичний огляд.


6. Заступнику директора школи з адміністративно - господарської роботи Цушко Г.І. до 15.08.2012 року провести ревізію системи водопостачання, каналізації, тепломережі в школі.


7. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Кубішин О.І., Онипко Л.А.

спільно з головою профспілкового комітету Нечай М.І.:

7.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

7.2. Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.


8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
                                                                                                                                                 Директор школи:                               М. Ліскевич - КарпаЗ наказом ознайомлено:

О. Кубішин

І. Шаблінський

Л. Онипко

Г. Цушко

М. Нечай

Н. Завідія

Категорія: Накази | Додав: (02.10.2012)
Переглядів: 11189 | Теги: Янівська школа