Головна » Статті » Накази

Наказ


Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської райдержадміністрації


Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст.ім.І.Франка

смт Івано – Франкове


Наказ

14.01.2013р. №


Про стан роботи шкільної

соціально - психологічної служби

за І семестрн 2012 - 2013 н.р


Соціально-психологічна служба школи працює на базі наступних нормативно-правових документів: Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 9224215; Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затверджене наказом Міністерства науки і освіти України від 14.08.2000 р. № 385; Наказ Міністерства науки і освіти України від 02.07.09 року № 616 „ Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703.

Мета служби полягає в створенні сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів. Завдання її тісно пов'язані з підготовкою висококваліфікованого фахівця, що зможе успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, прагнутиме фахового й особистісного самовдосконалення та професіонального росту. Робота, що здійснюється соціально-психологічною службою, розмежовується на декілька напрямків: діагностичний, прогностичний, консультаційний, захисний, профілактичний, соціально-перетворювальний, організаційно-методичний. 

На сьогоднішній день важливим аспектом в роботі фахівців соціально - психологічної служби залишається діагностика готовності дітей до навчання в школі, діагностика адаптації учнів в 1, 5, 10-х класах для своєчасного виявлення рівнів фізичного, психічного, інтелектуального, соціального розвитку та організації корекційно-розвивальної роботи. Безумовно, дослідження адаптаційного періоду є потрібним, оскільки спрямоване на подолання певних труднощів - як у виборі професії, так і в комфортному перебуванні та навчанні учнів у школі. Без повноцінної адаптації немає ні внутрішньої рівноваги особи, ні впевненості в завтрашньому дні, ні людської поваги, допомоги, доброти, ні творчості – навчальної, професійної, духовної. Без неї неможливий продуктивний перебіг соціалізації тобто щоденного розгортання процесу входження дитини в нові соціальні ситуації та вироблення нею власної системи ставлень до суспільного оточення. Через відсутність належної адаптованості особистість не може продуктивно займатися будь якою діяльністю, не кажучи вже про досягнення нею вищого рівня творчості.

Отож, робота практичного психолога Ізбянської С.А. впродовж І семестру була спрямована на вирішення цих та ряду інших питань

Важливою ділянкою психологічної служби було дослідження адаптації першокласників, адже початок навчання дитини у школі – складний та відповідальний етап у її житті. Діти 6-7 років переживають психологічну кризу, пов’язану необхідністю адаптації до школи. Деяка частина першокласників зазнає труднощів, перш за все у налагоджені взаємин із вчителями і однокласниками, що не рідко супроводжується низьким рівнем опанування шкільної програми, емоційним дискомфортом, який може супроводжуватися тривогою та напруженістю.

Тому для успішного перебігу адаптаційного періоду психологічною службою школи була проведена групова психодіагностика. Цільова група: 1 класи. Вибірка: 64 учні. Метою визначення готовності першокласників до навчання в школі є тест Керна - Їрасека (орієнтовний тест шкільної зрілості). Тест призначений для інтегрального оцінювання деяких інтелектуальних і сенсомоторних здібностей, а також здібностей до наслідування і витонченої координації рухів. Також Світлана Афіанасівна застосовувала методику визначення типів труднощів у першокласників за О. Л. Венгером, М. Р. Гінзбургом. Результати психодіагностичного дослідження показали, що серед першокласників:

- 20% учнів мають високий рівень готовності до шкільного навчання.

- 70% - середній.

- 10% - низький.

Було проведено консультування учителів про індивідуальні особливості першокласників дошкільного навчання та проблеми, які були виявлені під час дослідження; надано рекомендації для вчителів 1-х класів.

Шкільний практичний психолог взяла активну участь у засідання методоб׳єднання для вчителів 2-х класів на тему: «Навчання і виховання успіхом», на якому було надано рекомендації вчителям 2-4 класів щодо роботи із замкненими, гіперактивними, агресивними, тривожними учнями, та участь у проведенні батьківських зборів у 2 – Б класі, на яких виступила з доповіддю «Погана поведінка дитини, або звідки береться неслухняність»;

У 5 -х класах здійснювався контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання, адже перехід учнів з початкової школи до середньої сприяє навантаженню як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це пов’язане із зміною класного керівника, з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й збігається з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік.

Учневі доводиться вирішувати ряд психологічних і організаційних проблем, а саме:

- як не загубитись в просторах школи?

- як розподілити час на перерві?

- що робити, коли ображають старшокласники?

- як впоратись із зростанням кількості уроків, а отже, й домашніх завдань?

- як налагодити взаємини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а можливо й темпераменту?

- як стати значимою людиною для класного керівника?

Усе викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально - психологічній адаптації.

Тому для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку особистості школяра, виявлення труднощів адаптації психологічною службою школи проведено спеціальне психологічне дослідження.

Мета дослідження: виявлення потенційної (групи ризику), тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язане із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень). Об’єкт дослідження - наступні адаптаційні процеси:

- Процес міжособистісної взаємоадаптації між окремими членами класного колективу, між колективом і кожним учителем;

- Процес реадаптації раніше сформованих і перадаптації актуалізованих міжособистісних контактів учнів у змінених, оновлених обставинах навчання.

Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження, яка містить:

- визначення характеру психологічного комфорту учня у класі, емоційного стану «Почуття в школі» (за методикою Левченко). Методика дослідження рівня шкільної тривожності.

- визначення ставлення до навчальних предметів («Моє ставлення до шкільних предметів»).

- діагностика структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «зірок» та «знехтуваних» (соціометричне дослідження).

- діагностика та анкетування п’ятикласників з метою оцінювання їхнього рівня адаптації;

- тест на визначення самооцінки учнів.

Допомогти дітям найменш болісно пройти рівень адаптації до нових умов, пов’язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніми змінами – важливе завдання для всіх дорослих, що беруть участь у навчанні й виховані школярів.

Педагогам і батькам важливо знати особливості віку, а також індивідуальні особливості дітей з ознаками дезадаптації.

Тому психологічною службою проводиться (на запит адміністрації, класних керівників, вчителів - предметників) психологічна просвіта батьків у системі батьківських зборів, індивідуальні консультування класних керівників 5-х класів з проблем дезадаптації учнів, котрі були виявленні під час психодіагностичних досліджень, участь у проведенні батьківських зборів у 5 –А класі, виступ на тему: «Адаптація учнів 5 класу до середньої школи»;

Робота з підлітками включала наступні види робіт:

 • вивчення запитів учителів на роботу з «важкими» підлітками;

 • поглиблене психодіагностичне обстеження та виявлення типу «важковиховуваності школяра» та психологічних особливостей школяра;

 • складання індивідуальних психологічних карт і психолого - педагогічних характеристик на важких підлітків з рекомендаціями педагогам та батькам;

 • групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем:

 • непорозуміння з однокласниками, конфлікти з батьками у сім’ї, взаємовідносини з вчителями, особисті проблеми;

 • психологічна допомога дітям, які зазнають насильства з боку однолітків;

 • профілактика адекватної поведінки підлітків:

- консультування вчителів, батьків, підлітків з проблем важковиховуваності;

- роз’яснювальна робота з підлітками щодо профілактики правопорушень, адекватної поведінки, взаємостосунки з ровесниками, вчителями, батьками.

- до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом – конкурс малюнків, стінгазета (1 грудня), проведено декілька занять з профілактики ВІЛ - інфекції та СНІДу.

Серед учнів 9 - 11-х класів було організовано та проведено:

- дослідження професійних інтересів та нахилів учнів 9- 10 класів.

- групові консультації: обговорення результатів психодіагностики, питання вибору.

- психологічна допомога учнів у професійному самовизначенні: індивідуальне консультування учнів, котрі мають труднощі у виборі професії.

Важливим аспектом роботи психологічної служби є профорієнтаційна робота із старшокласниками.

Для учнів 9 класів профорієнтація надзвичайно важлива, оскільки деякі з них стають перед вибором майбутньої професії, тому знання своїх можливостей, нахилів, інтересів, самовизначення та самовдосконалення їм надзвичайно потрібне, адже у дев’ятикласників невисокий рівень сформованості професійних нахилів, що зумовлено зовнішніми та внутрішніми чинниками. Мета психологічної служби - ознайомити з різними типами професій, із вимогами, які та чи інша професія ставить перед людиною.

Для реалізації поставленої мети було складено програму дослідження яка включала:

- Тест ДДО Є. Клімова.

- Тест Голанда.

З метою виявлення спрямованості учнів на предмет праці й вид трудової діяльності було

проведено діагностування за методикою ДДО. В основі цієї методики покладена схема класифікації професій, згідно якої всі професії розподіляються на 5 груп за предметом праці.

Дослідження проводилось протягом листопада - грудня 2012 року. Цільова група - 9 класи. Вибірка: 67 респондентів.

Результати профдіагностики (ДДО за Є.Клімовим):

 1. Тип професій «Людина - природа» обрало 12 учнів 15%.

 2. Тип професій «Людина- техніка» - 17 учнів 23%

 3. Тип професій «Людина – знакова система» - 11 учнів 15%

 4. Тип професій «Людина – людина» - 17 учнів 23%

 5. Тип професій «Людина – художній образ» - 10 учнів 14%.

Соціальний педагог школи Гриньків Н.Р. впродовж І семестру провела наступну роботу:

- складання бази пільгових категорій школярів;

- визначення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в складних життєвих умовах (Сачковська Олена Ігорівна - багатодітна сім’я, малозабезпечена, дитина пів сирота) та дітей «Групи ризику», соціального оточення. Виявлення позитивних та негативних впливів, проблем, особистісних потреб таких дітей (конфліктні ситуації, шкідливі звички та ін.);

- допомога в адаптації першокласників, групова психодіагностика (повторна) щодо визначення готовності першокласників до навчання.

- індивідуальна психодіагностика з дітьми, схильних до правопорушень. Консультування - індивідуальне. Оформлення індивідуальних карт на дітей - правопорушників, що стоять на внутрішньому шкільному обліку.

- індивідуальне консультування дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Наталією Романівною було проведено наступну психодіагностичну роботу:

 • тест «Незавершених речень»; (жовтень 2012р.). Цільова група - 5-7 класи. Результат - речення про «нерозуміння дорослим дитини» зустрічається найчастіше (в кожному класі – 23%). Мета: одержання інформації про мотиви навчальної діяльності, емоційно вольової сфери учня, про його агресивність чи озлоблення, про можливі відхилення в психічному здоров׳ї. Аналіз висловлювань про дорослих на основі попереднього досвіду (сім’я, дитячий садок, вчителі початкової школи) свідчить, що в кожному класі склалась однакова ситуація – 1/3 учнів позитивно налаштовані на дорослого, а 2/3 – з недовірою. Якщо для дорослих не завжди важливо, що думають про них інші, для учнів 5-х класів, у яких формується своє «Я», це має особливе значення, бо неприємна думка може зруйнувати, негативно запрограмувати «Я» дитини. Результати тесту наступні:

 • 31,5% учням неприємно, коли дорослі на них кричать.

 • 22,5% учнів – мають проблеми у спілкуванні з дорослими.

Навчання і оцінки для п’ятикласників – головний предмет переживання.

 • 54% учнів радіють, коли їх хвалять.

 • 36%- цікаво вчитися.

 • 36% учнів засмучуються, коли на них у школі кричать і ставлять погану оцінку.

 • 13,5% учнів не мають бажання вчитись.

 • 4,5% вважають, що їм «не дано вчитися».

Для таких дітей потрібно створити ситуації успіху, підтримати та вселити впевненість на можливість подолання труднощів.

Серед втілених у життя соціальним педагогом проективних методик слід виокремити наступні:

 • Малюнок сім’ї;

 • «Неіснуюча тварина» - проведений з метою визначення внутрішньо - сімейних відносин у сім’ї, як дитина почуває себе в сім’ї, яке місце посідає в родині і ставлення дитини до різних членів сім’ї;

У грудні 2012-го року було проведено соціометричне дослідження з метою визначення статусу учнів у класі. Цільова група - 5 класи. Вибірка: 61 учень.

Результати соціометричного дослідження показали, що класи загалом згуртовані, рівень дисциплінованості учнів - задовільний. Значний вплив на стан поведінки має адаптаційний період. Діти – підвищено емоційні, вразливі, недостатньо вміють себе контролювати. Серед учнів 5 –х класів є багато яскравих сильних особистостей, лідерів, які вміють згуртувати навколо себе ровесників, швидко організувати колектив на виконання певних завдань та справ, вдало розподілити обов’язки між учнями класу, взяти на себе чималий тягар відповідальності за доручену справу. Загалом взаємини у п’ятикласників базуються на дружбі, яка сформувалася ще у молодших класах.

Впродовж семестру велася співпраця з правоохоронними органами щодо дітей, схильних до правопорушників, проводилось консультування дітей пільгових категорій з метою надання їм допомоги у вирішенні особистісних проблем; проводилась консультативна підтримка дітей, батьки яких знаходяться за кордоном або на заробітках, надавалась допомога у професійному самовизначенні старшокласників (індивідуальне консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії за тестом Гланда); співпраця з Новояворівським центром зайнятості, допомога у професійному самовизначенні учнів 9-11 класів.

Виходячи з вищенаведеного:

НАКАЗУЮ:

1.Вважати роботу соціально - психологічної служби у школі впродовж І семестру 2012 - 2013 н.р. задовільною.


2.Соціальному педагогу Гриньків Н.Р., практичному психологу Ізбянській С.А.:

2.1. Сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі;

2.2. Створювати умови для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку;

2.3. Забезпечувати індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

2.4. Здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і
психофізичному розвитку учнів.

2.5. Організовувати та проводити психолого - педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально - виховної роботи Шаблінського І.М.Директор школи: М.Ліскевич - КарпаЗ наказом ознайомлено:

І.Шаблінський

С. Ізбянська

Н.Гриньків


Категорія: Накази | Додав: (06.02.2013)
Переглядів: 3300