Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст.ім.І.Франка

смт Івано – Франкове


Наказ

04.01.2013р. №________

Про затвердження номенклатури

справ школи та призначення відповідального

за ведення обліку шкільної документації


З метою дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України

від 23.06.2000 р. № 240


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити перелік обов'язкової ділової документації школи, встановити місце її зберігання та визначити відповідальність за правильність оформлення записів за нижчеподаною класифікацією:

під грифом 1 — документи, що зберігаються у кабінеті директора М.Ліскевич – Карпи;

під грифом 2 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи В.Сташко;

під грифом 3 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи Л.Онипко;

під грифом 4 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально - виховної роботи І.Шаблінського;

під грифом 5 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з адміністративно-господарської роботи Цушко Г.І.;

під грифом 6 — документи, що зберігаються у секретаря О.Бахматюк;

під грифом 7 - документи, що зберігаються у медичному кабінеті.


2. Призначити відповідальним за правильність ведення документації заступника директора з навчально-виховної роботи Сташко В.В.


3. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.


Директор школи: М.Ліскевич – Карпа


З наказом ознайомлено:


В.Сташко

Л.Онипко

І.Шаблінський

Г.Цушко

О.Бахматюк


Перелік обов'язкової ділової документації школи


Гриф Назва документу Місце зберігання Відповідальний

 1. Ліцензія на право проведення

освітньої діяльності Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.2 Матеріали атестації (довідка) Кабінет директора М.Ліскевич – Карпа

1.3 Статут загальноосвітнього закладу Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.4 Книга наказів з основної діяльності Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.5 Книга наказів із кадрових питань Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.6 Книга обліку трудових книжок Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.7 Трудові книжки працівників Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга обліку й видачі свідоцтв про

базову загальну середню освіту Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга обліку й видачі атестатів про

повну загальну середню освіту Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга обліку й видачі похвальних

листів і похвальних грамот Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга обліку підсумків

внутрішкільного контролю Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга протоколів загальних зборів

працівників Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга протоколів засідань

педагогічної ради школи Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Книга протоколів засідань

батьківського комітету Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.15 Контрольно-візитаційна книга Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.16 Протоколи засідань шкільної ради Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.17 План роботи на поточний рік Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Матеріали з питань перспективного

планування розвитку матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечен-

ня навчально-виховного процесу Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.19 Навчальний план Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.20 Нормативно-правова документація

Міністерства освіти і науки та міс

цевих органів управління освітою Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Акти прийому—передачі матеріаль-

них цінностей Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.22 Акти державного інспектування Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

  1. Правила внутрішнього трудового

розпорядку Кабінет директора М.Ліскевич – Карпа

1.24 Особові справи працівників школи Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

1.25 Матеріали державної підсумкової Кабінет директора М.Ліскевич - Карпа

Атестації


  1. Книга обліку підсумків внутрішкіль-

ного контролю Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи

 1. Документація з охорони праці, нор-

мативно-правова документація Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи


2.3 Розклад уроків 5 – 11 класів Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Класні журнали 5—11-х класів Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи  1. Книга обліку педагогічних

працівників Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Матеріали обліку навчання дітей

5 – 11 класів Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Книга обліку підсумків внутрішкіль

ного контролю Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи


  1. Журнал обліку пропущених і замі- Кабінет заступника В.Сташко

нених уроків директора з навчально-

виховної роботи


  1. Навчальні програми Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи


2.10 Атестаційні матеріали Кабінет заступника В.Сташко

директора з навчально-

виховної роботи


2.11 Нормативно – правова документація Кабінет заступника В.Сташко

з навчально – виховної роботи директора з навчально-

виховної роботи


  1. Книга обліку наслідків внутрішкіль-

ного контролю Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи


  1. . Документація з навчання за індивідуаль- Кабінет заступника Л.Онипко

ною формою директора з навчально-

виховної роботи


3.3. Розклад уроків 1 – 4 класів Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи

3.4. Класні журнали 1—4-х класів Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи


3.5. Книга обліку педагогічних

працівників Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи

3.6. Матеріали обліку навчання дітей

1 – 4 класів Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи

3.7. Книга обліку наслідків внутрішкіль

ного контролю Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи


3.8. Журнал обліку пропущених і замі- Кабінет заступника Л.Онипко

нених уроків директора з навчально-

виховної роботи


3.9. Навчальні програми Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи


3.10 Атестаційні матеріали Кабінет заступника Л.Онипко

директора з навчально-

виховної роботи


3.11 Нормативно – правова документація Кабінет заступника Л.Онипко

з навчально – виховної роботи директора з навчально-

виховної роботи


  1. Книга обліку наслідків внутрішкіль-

ного контролю Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

4.2. Матеріали обліку навчання дітей

5 – 11 класів (предмети, які курує) Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Навчальні програми Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

4.4. Атестаційні матеріали Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

4.5. Нормативно – правова документація Кабінет заступника І.Шаблінський

з навчально – виховної роботи директора з навчально-

виховної роботи


  1. Журнал обліку роботи гуртків Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально –

виховної роботи


  1. Графіки роботи гуртків, секцій Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховноЇ роботи


  1. План виховної роботи на поточний Кабінет заступника І.Шаблінський

рік директора з навчально-

виховної роботи


  1. Графіки проведення позакласних

заходів Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Банк даних про учнів, які потре-

бують особливої уваги Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

  1. Матеріали з питань роботи органів

учнівського самоврядування Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи

4.12. Книга протоколів учнівських зборів

Кабінет заступника І.Шаблінський

директора з навчально-

виховної роботи


  1. Книга протоколів учнівського Кабінет заступника І.Шаблінський

братства директора з навчально-

виховної роботи


  1. Матеріали з обліку працевлаштування Кабінет заступника І.Шаблінський

дітей директора з навчально-

виховної роботи

  1. Технічний паспорт школи Кабінет заступника Г.Цушко

директора з АГР

  1. Інвентарні списки основних

матеріальних цінностей Кабінет заступника Г.Цушко

директора з АГР

  1. Графік роботи обслуговуючого

персоналу Кабінет заступника Г.Цушко

директора з АГР


  1. Книга обліку виходу на роботу обслуго-

вуючого персоналу Кабінет заступника Г.Цушко

директора з АГР


  1. Книга складського обліку матеріалів Кабінет заступника з АГР Г.Цушко


6.1. Книга обліку руху учнів Канцелярія О.Бахматюк

6.2. Алфавітна книга запису учнів Канцелярія О.Бахматюк

6.3. Журнал обліку вхідного листування Канцелярія О.Бахматюк

6.4. Журнал обліку вихідного листування Канцелярія О.Бахматюк

  1. Журнал реєстрації заяв працівників,

батьків, інших громадян Канцелярія О.Бахматюк

6.6. Табелі учнів Канцелярія

6.7. Особові справи учнів Канцелярія О.Бахматюк

6.8. Довідки учнів Канцелярія О.Бахматюк


7.1. Медичні картки учнів Медкабінет С.Бальцар

7.2. Медичні книжки вчителів Медкабінет С.Бальцар

  1. Довідки на уроки, пропущені учнями

за станом здоров'я Медкабінет С.Бальцар

Категорія: Накази | Додав: (05.03.2013)
Переглядів: 904