Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. ім. І. Франка

смт Івано – Франкове


Наказ


07.06.2013р. №_____Про підсумки проведення навчальної

практики та навчальних екскурсій

учнів 5-8-их та 10-их класів


Відповідно до наказу від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 08.02.13року № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», від 23.05.2012р. №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх структур 2012-2013 н.р.», інструктивно - методичного листа від 06.02.2008 №1/9-61 "Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів", наказу департаменту з питань освіти, науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації № 80 від 6 березня 2013 року, наказу управління освіти, молоді та спорту від 28.03.2013р. №99 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладів Яворівського району», наказу по школі від 11.04.2013р. «Про організацію та порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів школи та дотримання техніки безпеки під час проведення» у школі було проведено навчальну практику та навчальні екскурсії учнів 5-8-их та 10-их класів.

Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Статтею 16 Закону України "Про загальну середню освіту" врегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: I ступеня - не менш як 175 робочих днів, II-III ступенів - 190 робочих днів.

Структура 2012-2013 навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводилися протягом 10 днів: у 5-6-х класах - по 3 академічні години на день, у 7-8 класах по 4 академічні години, у 10-х класах по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики було дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначалися адміністрацією школи.

Навчальні екскурсії організовувалися з метою формування в учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяли розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та людства, національними традиціями. При виборі об'єктів для проведення екскурсій враховувався перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій: краєзнавчих, географічних, етнографічних та історичних об'єктів і туристсько-краєзнавчих екскурсійних маршрутів, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 06.04.2006 № 286.
Екскурсії мали різну дидактичну мету. Були випереджувальними; тематичними - для покращення розуміння учнями певної теми або розділу; комплексними – охоплювали широке коло питань основ наук і проводилися наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь.

До початку проведення кожної екскурсії вчитель вивчав об'єкт, ознайомлювався зі спеціальною літературою за темою екскурсії, правильно спланував її проведення. У плані проведення екскурсії визначалася мета та дидактичні завдання, послідовність огляду екскурсійного об'єкту, завдання для учнів (спільні, групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи тощо. Проведення екскурсій здійснювалося як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем.

Напередодні екскурсії вчитель ознайомлював школярів із планом її проведення, ставив ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності пропонувалися індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об'єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів. Обов'язковою умовою проведення екскурсії був цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160.

Підбиття підсумків екскурсій здійснювалося залежно від віку школярів у різних формах:

  • бесіди, під час якої вчитель з'ясовував враження учнів від об'єкта, обговорював найважливіші етапи екскурсії,

  • конференції - під час якої учні звітували щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів),

  • диспуту, під час якого учні висловлювали власну позицію щодо побаченого та почутого;

  • виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.

Якщо екскурсію було передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковувалася на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та оцінювалася вчителем.
Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковувалися в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказувалася в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснювалося на розсуд учителя.

Проведення навчальної практики в основній та старшій школі було спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв'язків тощо.

Методика проведення навчальної практики включала такі етапи:

  1. Підготовчий, під час якого учні знайомилися з метою та формами проведення навчальної практики, отримували завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктувалися з правил техніки безпеки;

  2. Змістовно-організаційний, під час якого відбувалася навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики;

  3. Підсумковий, під час якого проводилося звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики.

Організація діяльності учнів 10А класу ( історичний профіль) під час проведення навчальної практики була орієнтована на поглиблення теоретичної та практичної складових профільних навчальних дисциплін.

Години, відведені на навчальну практику, використовувалися для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, математики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії. На заняттях учні залучалися до роботи з різноманітними об'єктами: лабораторним та демонстраційним обладнанням, природними об'єктами, різноманітною навчальною та довідковою літературою, наочністю (таблиці, карти, атласи, колекції тощо), комп'ютерами, пошуковими системами (каталоги, мережа Інтернет) тощо. Це дало можливість школярам використовувати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові можливості застосування об'єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи.Оцінка за навчальну практику виставлена в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

Учні побували на екскурсіях у музеї Хліба, Шевченківському Гаї, театрі «Юного глядача», театрі ім. М.Заньковецької. Краївці, національному парку,заповіднику «Розточчя», «Архітектура м. Львів», музеї «Тюрма». Також було здійснено поїздки у Карпати, м.Яремче, м.Коломию. Було проведено багато вікторин на різноманітну тематику. Учні 10А класу (історичний профіль) здійснили пошукову роботу під керівництво вч. Довбій М.І. на тему «Жителі нашого селища – учасники УПА». Було проведено на високому науково-методичному рівні вч. Окуловою О.В. конференцію на тему «Металургія. Корозія металів», вч. Дорожівський провів диспут: «Вічний двигун». Вч. Тиховська Д.І., Нечай М.І., Кропельницька О.В. провели ряд цікавих та пізнавальних екологічних заходів та екскурсій для учнів. Вчителі математики Горонна С.Я., Міщанин Н.М., Волошин З.М. залучали учнів для проходження різноманітних тестів, виховних заходів. Вчителі англійської мови Самотея Н.А., Білоус О.М. та вчителі української мови Волошин Н.М., Марціняк Н.Р. працювали над вдосконаленням усного та писемного мовлення учнів.

Всі матеріали навчальної практики знаходяться в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи Сташко В.В.

Виходячи з вищенаведеного,


НАКАЗУЮ :

1.Відзначити високий рівень організації та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

2.Вчителям школи :

2.1. Протягом 2013-2014 навчального року продумати тематику екскурсій та навчальної практики.

2.2. Використовувати творчий підхід до проведення навчальної практики, створювати тематичні папки, збирати учнівські звіти, презентації .


3. Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Сташко В.В..


Директор школи: М. Ліскевич – Карпа


З наказом ознайомлено:


Сташко В.В.
Категорія: Накази | Додав: (03.07.2013)
Переглядів: 2007