Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. ім. І. Франка

смт Івано – ФранковеНаказ11.06.2013р. №_______Про підсумки проведення

державної підсумкової атестації у 9-их класах.


Відповідно до наказу від Міністерства освіти освіти і науки, молоді та спорту від 08.02.13року № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році, закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначено відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»,додатку 1до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 р. № 1/9-92, », наказу департаменту з питань освіти, науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації № 80 від 6 березня 2013 року, наказу управління освіти, молоді та спорту від 28.03.2013р. №99 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладів Яворівського району».

Атестація в основній школі проводилася з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також правознавства, світової літератури та української літератури предметів за вибором учнів 9-х класів

З усіх обов’язкових предметів та предметів за вибором атестація проводилася письмово за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Державна підсумкова атестація з української мови була обов’язковою і проводилася в письмовій формі (диктант). Текст диктанту, «Ранок у лісі», визначався за «Збірником диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (укл. Мацько Л. І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М., Мацько О. М. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) таза завданнями оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України по радіо і телебаченню в день проведення атестації. На проведення атестації відводитлася 1 астрономічна година. Відлік часу відраховувався від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників тощо) не допускалися. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягали уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

До здачі ДПА у 9-их класах було допущено 67 учнів.

Державну підсумкову атестацію у 9-их класах писали 67 учнів.

У 9А класі – 24 учні, вч. Мороз Т.О.: на ІІІ рівень написали – 19уч. – 79,2%, ІV рівень – 5 – 20,8%. Якість навчальних досягнень становить 100%. Середній бал річної – 8,4, середній бал за ДПА – 8,5. Коефіцієнт об’єктивності – 1. Учні показали достатній і високий рівень знань з орфографії і пунктуації. Вони уміють застосувати певне правило до конкретної мовної одиниці, частина учнів має навик автоматично писати грамотно. Більша частина учнів оформила роботи охайно, акуратно. Проте були допущені помилки при написанні складних та складноскорочених слів, вживання апострофа,розділові знаки у складному реченні. Найкраще написали диктант Чепак М, Кульчицька М., ВасилишинР.

У 9Б класі писали 22 учні, вч. Гембаль С.С.: ІІ рівень – 7, що становить 32%, ІІІ рівень – 11 – 50%, ІV рівень – 4 – 18%. Середній бал річної – 7,6, середній бал за ДПА – 7,6. Коефіцієнт об’єктивності – 1, якість навчальних досягнень – 68%. Учні показали, що у них на достатньому рівні сформовані уміння грамотно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, уміння належним чином оформити роботу.

У 9В класі писав21 учень, вч. Тлуста О.П.: на І рівні – 3 – 14,3% на ІІ рівень – 10 – 47,6%, ІІІ рівень – 6 – 28,6%, ІV рівень – 2 – 9,5%. Якість навчальних досягнень – 38,1%. Середній бал річної – 5,1; середній бал за ДПА – 5,1. Коефіцієнт об’єктивності 1.

Аналізуючи роботи слід зазначити, що в основному учні вони добре справилися з написанням диктанту, показали уміння писати слова на вивчені орфографічні правила та використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації. Більшість робіт виконані охайно, але частина учнів слабо засвоїла теми щодо розстановки розділових знаків у складному реченні, допустили помилки у написанні слів з апострофом, подвоєнням приголосних, а тож під час написання складних слів. Двоє учнів написали диктант на високому рівні: Чіх Р., Кунта М..

Державна підсумкова атестація з математики проводилася у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. Глобін О. І., Єргіна О. В., Сидоренко П. Б., Комаренко О. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Кожен варіант атестаційної роботи складався з чотирьох частин, що відрізнялися за складністю та формою завдань.

Учні виконували завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частин атестаційної роботи.

Кожний варіант атестаційної роботи включав завдання різних типів і рівнів складності, які охоплювали більшість розділів навчальної програми. Серед них: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Таке поєднання дало змогу учневі максимально продемонструвати свої знання.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирав витель, третьої та четвертої частин — Міністерство освіти і науки, молоді та за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добирався у кількості не менше десяти варіантів для кожного класу. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту визначило чотири варіанти третьої частини атестаційної роботи.

Кожен учень у класі виконував один із варіантів першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів третьої частини атестаційної роботи за вибором учителя.

Державна підсумкова атестація з математики проводилася протягом 3 академічних годин.

За результатами роботи учням виставили одну оцінку — з математики. Оцінка виставлена у класному журналі на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».

ДПА з математики у 9А класі писали 24 учні, у 9б – 22 учні, у 9в – 21 учень – вч. Писко Н.Г. У 9а класі на ІІ рівень написали 5 учнів, що становить 20,8%, на ІІІ рівень – 15уч. – 62,5%, на ІV рівень – 4уч. – 16,7%. Середній бал річної – 7,7; середній бал за ДПА – 7,8. Якість навчальних досягнень – 79,2%, коефіцієнт об’єктивності 1,01. У 9Б класі писали 22 уч., на І рівні – 3уч. – 13,6%; ІІ рівень –8уч. – 36,4%; ІІІ рівень – 9уч. – 40,9%; Середній бал річної – 5,9; середній бал за ДПА – 6,1. Якість навчальних досягнень –50%, коефіцієнт об’єктивності 1,03 У 9в писав 21 уч., на І рівні – 7уч. – 33,3%; ІІ рівень – 9уч. – 42,9%; ІІІ рівень – 5уч. – 23,8%; Середній бал річної – 4,8; середній бал за ДПА – 5. Якість навчальних досягнень –23,8%, коефіцієнт об’єктивності 1,04.

Результати ДПА показали високий рівень навчальних досягнень. Половина учнів класу працювали над завданнями високого рівня. При виконанні даних завдань основними помилками були неповне обґрунтування ходу розв’язування текстових задач, неправильне використання теореми Вієта, недоліки при розв’язуванні геометричних завдань, зокрема при виконанні рисунків до них. Учні добре спрощували вирази, розв’язували завдання на графіки, знаходження областей визначення функцій, арифметичну та геометричну прогресії. І лише учні 9в класу працювали на на початковому та середньому рівнях. Найкращі роботи учні 9а класу Чепака М., Василишина Р.,Кульчицької М., учнів 9б класу Ільків О.,та Литвиненка В..

Державна підсумкова атестація з біології проводилася в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас» (авт. Костильов О. В., Андерсон О. А. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Кожен варіант включав 29 завдань Зміст завдань атестаційної роботи охоплював різні розділи навчальної програми з біології (рослинний світ, гриби, бактерії, тваринний світ, людина).

Атестаційна робота складалася з чотирьох частин. Перша і друга частини містили завдання з вибором однієї правильної відповіді різного рівня складності. У першій частині 12 завдань (2 завдання з біології рослин, 2 – з біології тварин і 8 – з біології людини), у другій частині 10 завдань (2 завдання з біології рослин, 2 завдання з біології тварин, 6 завдань з біології людини). Третя частина включала три завдання з вибором однієї правильної відповіді та використанням графічних зображень (по 1 завданню з біології рослин, тварин і людини), одне завдання на встановлення відповідності і одне завдання на встановлення послідовності явищ, структур, подій. У четвертій частині було включено два відкриті завдання з біології людини, які передбачали розгорнуту відповідь і були спрямовані на перевірку уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, пояснювати, робити висновки, послідовно і логічно викладати матеріал..

Під час виконання роботи учням не дозволялося користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо).

Учні виконували атестаційну роботу протягом 60 хвилин. Час на вступну бесіду та інструктаж не враховувався.

ДПА з біології у 9А класі писали 24 учні, у 9б – 22 учні, у 9в – 21 учень – вч. Тиховська Д.І. У 9а класі на ІІІ рівень – 17уч. – 71%, на ІV рівень – 7уч. – 29%. Середній бал річної – 8,6; середній бал за ДПА – 9,2. Якість навчальних досягнень – 100%, коефіцієнт об’єктивності 1,06. У 9Б класі писали – 22 уч. на ІІ рівень –3уч. – 13,6%; ІІІ рівень – 16уч. – 72,8%; на ІV рівень – 3уч. –13,6%. Середній бал річної – 7,7; середній бал за ДПА – 8,4. Якість навчальних досягнень –86,4%, коефіцієнт об’єктивності 1,1У 9в писав 21 уч., на ІІ рівень – 5уч. – 23,8%; ІІІ рівень – 12уч. – 57,1%; на ІV рівень – 4уч. – 19.1%. Середній бал річної – 7; середній бал за ДПА – 7,9. Якість навчальних досягнень –76,2%, коефіцієнт об’єктивності 1,1

Основна частина учнів 9А класу показали достатній і високий рівень навчальних досягнень. Чітко виконали тестові завдання. Значна частина учнів працювала над творчими завданнями. Найкращі роботи Чепака М., Василишина Р., Кульчицької М.. Учні 9Б класу засвоїли матеріал на достатньому і середньому рівнях. Були допущені помилки механічного типу. Найкращі роботи у Власенко О, Закалюжної М., Ільків О. Учні 9В класу засвоїли матеріал в основному на достатньому і середньому рівнях. ЧіхР, Ройко В., Трач А., Кунта М., Піцишин М. та Груба С. працювали над творчим рівнем, але виконали його не лише в повному об’ємі, а й без суттєвих зауважень.

Державна підсумкова атестація з географії проводилася за результатами вивчення шкільного курсу «Географія України» (8–9 клас) та передбачала визначення рівня навчальних досягнень дев’ятикласників щодо географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо. Державна підсумкова атестація з географії проводилась письмово за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Гладковський Р. В., Довгань А. І., Паламарчук Л. Б., Совенко В. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Кожен варіант налічував 28 тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності та завдання, що містили сім варіантів відповідей, три з яких є правильними. Крім тестових завдань, кожен варіант містив одне завдання на контурній карті та 2 завдання відкритого типу. Під час виконання атестаційної роботи учням не дозволялося користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань

На виконання атестаційної роботи було відведено 90 хвилин. Час на вступну бесіду та інструктаж не враховувався.

Для відповіді на тестові завдання використовувався зразок бланка відповідей, розміщений на останніх сторінках посібника, а також контурні карти, що були додані до кожного варіанта у відповідності із завданням. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконували на окремих проштампованих аркушах, що додавалися до заготовлених бланків відповідей.

У 9А класі роботу писали 24учні, вч. Нечай М.І.: ІІ рівень – 4уч. – 16,7%, ІІІ рівень – 14уч. – 58,3%, ІV рівень – 6уч. – 25%. Якість навчальних досягнень – 83,3%. Середній бал річної – 7,4; середній бал за ДПА – 8,2. Коефіцієнт об’єктивності 1,1. Учні виявили високий рівень навчальних досягнень щодо географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природи,взаємодії природи і господарської діяльності людини. Основна частина учнів розуміють основні географічні поняття,послідовно і логічно викладають матеріал. Не всі учні виконали завдання описового характеру і завдання картографічного змісту. Найкращі роботи Чепака М., Василишина Р., Кульчицької М., Трач О..

9Б клас – 22 учні, вч. Нечай М.І.:ІІ рівень – 4уч. – 18,2%, ІІІ рівень – 16 уч. – 74%, ІV рівень – 2уч. – 7,8%. Середній бал річної – 7,1; середній бал за ДПА – 7,3. Коефіцієнт об’єктивності 1,03. Якість навчальних досягнень – 81,8%. Учні добре справились із тестовими завданнями, розуміють географічні терміни і поняття. Проте були допущені такі помилки, як: неточності в позначенні географічних об’єктів на контурній карті,. Правильно та охайно виконані завдання Ільків С., ЛитвиненкоВ..

9В клас – 18 учнів, вч. Завідія Н.Я.: ІІ рівень – 8уч. – 38,1%, ІІІ рівень – 8уч. – 38,1%, ІV рівень – 5уч. – 23,8%. Якість навчальних досягнень – 61,9%. Середній бал річної – 7,1; середній бал за ДПА – 7,4. Коефіцієнт об’єктивності – 1,04.

Аналізуючи роботи учнів 9-В класу можна побачити, що з тестовими завданнями на вибір однієї правильної відповіді справилась основна частина. Декілька учнів мають достатні географічні знання і застосовують їх для вирішення стандартних ситуацій, засвоїли основні уявлення, поняття і категорії, тому виконали роботу на високому рівні. Найкращі роботи Кунти М., Чіх Р, Трача А..

Державна підсумкова атестація з української літератури (предмет за вибором) проводилася у письмовій формі за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас» (авт. Коваленко Л. Т., Михайлова Н. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Збірник завдань для державної підсумкової атестації був укладений відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Тривалість виконання завдання у письмовій формі — 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

У збірнику було представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання давали можливість визначити рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних умінь: розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час державної підсумкової атестації оцінювався рівень опанування учнями змістових ліній, визначених програмою, зокрема зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературний процес, відомості з теорії літератури.

Кожен тест складався з 25 завдань різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з короткою відповіддю (передбачали вписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення) та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (учні мали надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку; обсяг відповіді – від 100 до 200 слів).

У 9В класі роботу писали 21учень, вч. Волошин Н.М..: на І рівень – 2 уч. – 9.6%, ІІ рівень – 10уч. – 47,5%, ІІІ рівень – 7уч. – 33,3%, ІV рівень – 2уч. – 9,6%. Якість навчальних досягнень – 42,9%. Середній бал річної – 6; середній бал за ДПА – 6,4. Коефіцієнт об’єктивності 1,05.

Аналіз робіт свідчить, що учні засвоїли матеріал на достатньому рівні. Читають твори художньої літератури не вміють аналізувати та давати характеристику героям творів. Частина учнів вдавалася до переказування творів. Зустрічалися пунктуаційні та орфографічні помилки.

Державна підсумкова атестація із світової літератури (предмет за вибором) проводився у письмовій формі за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас» (авт. Фоміна С. П., Таранік-Ткачук К. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Пропонований збірник завдань було укладено відповідно до чинної програми зі світової літератури, охоплював навчальний матеріал 8 і 9 класів і містив 20 варіантів завдань.

На виконання завдання державної підсумкової атестації зі світової літератури відводилося 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховувався).

Тестові завдання призначені для комплексної перевірки знань з навчального предмета і були побудовані таким чином, щоб дати учням можливість показати вміння аналізувати та інтерпретувати художній текст, виявити його розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики. Важливим також є сприйняття твору в літературно-мистецькому контексті епохи, коли його було написано, у зв’язках із літературними традиціями.

У збірнику було вміщено завдання різних форм: на обрання однієї правильної відповіді; на встановлення послідовності, на встановлення відповідності, завдання відкритого типу (учень має написати твір-мініатюру обсягом 1 сторінка на запропоновану тему, в якому продемонструвати сформованість базових знань зі світової літератури, уявлення про художню літературу як мистецтво слова, уміння висловити свої думки про художній твір, вміння аналізувати різні за своєю жанровою специфікою твори, а також проявити самостійність суджень, уміння спиратися на тексти письменників, підбирати потрібну форму вислову, визначати національну своєрідність конкретного тексту).

Для відповіді на тестові завдання використовувався зразок бланка відповідей, розміщений на останніх сторінках посібника. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконували на окремих аркушах, що додавалися до заготовлених бланків відповідей.

Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (словниками, довідниками) під час складання державної підсумкової атестації зі світової літератури не дозволялося.

У 9Б класі на ІІ рівень –4уч. – 18,2%; ІІІ рівень – 16уч. – 72,7%; ІV рівень – 2уч. – 9,1%. Середній бал річної – 7,1; середній бал за ДПА – 7,8. Якість навчальних досягнень –81,8; коефіцієнт об’єктивності 1,1

Більшість учнів на достатньому та середньому рівнях продемонстрували вміння аналізувати художній твір, усвідомлювали його родову та жанрову специфіку, стильову своєрідність, розуміли особливості літературних епох і напрямів.. Завдання, які передбачали встановлення відповідностей учні виконали повністю. Труднощі виникли під час визначення твору за уривком. Творча робота була виконана лише певною частиною учнів. Їх твір-роздум не містив повного розкриття теми, не всі зуміли дотриматися послідовності викладу думок, а також не змогли навести переконливих прикладів.

Навчальний предмет «Правознавство. Практичний курс» передбачає вивчення законодавства України у частині прав та свобод малолітніх і неповнолітніх осіб, а також особливостей їх юридичної відповідальності. При цьому враховується чинність нормативно-правових актів на момент проведення атестації. Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства (предмет за вибором) ,проводилася в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс)» (авт. Ремех Т. О. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) або усно за білетами.

Збірник містив 10 варіантів по 11 завдань у кожному, котрі охоплювали усі розділи навчальної програми з зазначеного предмета. Кожний варіант містивтестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, аналіз фрагменту нормативно-правового акту, юридичну задачу та завдання творчого характеру Для відповіді на тестові завдання (1-7 та 11) використовувався зразок бланка відповідей, розміщений на останніх сторінках посібника. Відповіді на завдання відкритого типу (8-10) учні виконували на окремих проштампованих аркушах, що додавалися до заготовлених бланків відповідей.

Державна підсумкова атестація з начального предмета «Правознавство. Практичний курс» проводилася протягом 90 хвилин.

9А клас – 24 учні, вч. Довбій М.І.: ІІ рівень – 2 уч. – 8,8%, ІІІ рівень – 15 уч. – 62,5%, ІV рівень – 7 уч. – 29,4%. Якість навчальних досягнень – 91,9%. Середній бал річної – 8,3; середній бал за ДПА – 8,8. Коефіцієнт об’єктивності – 1,06.

Учні 9Акласу повністю виконали тестові завдання. У завданнях № 7, 8 – учні наводили власні приклади, розрізняли і знаходили подібне у порівняльних таблицях. Визначення понять були і широкими, і стислими. Учні змогли охарактеризувати нормативно-правові акти і витяги зних. У вирішенні правової ситуації намагалися знаходити правові елементи , давали власну оцінку правової дії. Найкращі роботи Чепака М., Василишина Р., Кульчицької М..

Виходячи з вищевказаного,


НАКАЗУЮ :


1.За результатами ДПА в 9-их класах відзначити роботу вчителів, задіяних у проведенні іспитів, за об’єктивне оцінювання учнів.

2.Головам предметних комісій:

2.1.Результати навчальних досягнень учнів за підсумками навчального року та ДПА обговорити на засіданні предметних комісій вчителів української мови , математики, біології, географії, історії, світової літератури.

3. Вчителям-предметникам:

3.1.Виробити певну підготовку учнів 9-их класів до ДПА, ширше впроваджувати тестові форми завдань на самостійних та контрольних роботах.

3.2.Надалі проводити роботу з обдарованими дітьми.

4.Класним керівникам 9-их класів:

4.1.До 05.06.12 р. на підставі результатів ДПА та річного оцінювання з інших предметів оформити відповідні документи про освіту .

5.Сташко В.В. – заступнику директора з навчально-виховної роботи:

5.1.До 12.06.13р. разом із членами комісії державної підсумкової атестації перевірити наявність підписів членів комісії в учнівських письмових роботах, правильність оформлення протоколів атестації учнів 9-их класів.

5.2.До 12.06.13р. письмові роботи учнів подати на збереження в шкільний архів.

5.3.До 12.06.12р. разом із класними керівниками 9-их класів перевірити відповідність записів результатів підсумкової атестації у класних журналах та в додатках до свідоцтв.

6. Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.


Директор школи М.Ліскевич-Карпа

З наказом ознайомлені:


Сташко В.В.


Нечай М.І.


Параняк Н.І.


Мороз Т.О.


Гембаль С.С.


Тлуста О.П.


Волошин Н.М.


Довбій М.І.


Тиховська Д.І.


Завідія Н.Я.

Категорія: Накази | Додав: (03.07.2013)
Переглядів: 869