Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. ім. І. Франка

cмт Івано – ФранковеНаказ

31.05.2013р. №_______Про підсумки проведення

державної підсумкової атестації у 11-их класах.


Відповідно до наказу від Міністерства освіти освіти і науки, молоді та спорту від 08.02.13року № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році, закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначено відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»,додатку 1до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 р. № 1/9-92, », наказу департаменту з питань освіти, науки, молоді та спорту Львівської облдержадміністрації № 80 від 6 березня 2013 року, наказу управління освіти, молоді та спорту від 28.03.2013р. №99 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладів Яворівського району».

Державна підсумкова атестація в старшій школі проводилася з трьох предметів:українська мова;біологія (профільний предмет) – 11а клас; технології (профільний предмет) – 11б клас; Історія України (предмет за вибором).

Державна підсумкова атестація з української мови є обов’язковою і проводилася у формі переказу без творчого завдання за текстом «Атлантида: легенда чи дійсність?», визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за посібником: «Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас» (укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013) і оголошеним по радіо та телебаченню в день проведення атестації.

Тексти 60 переказів цього збірника відповідали навчально-методичним вимогам до докладного переказу, що в повному обсязі дало змогу перевірити формування в учнів комунікативних умінь (сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів тощо) та орфографічних і пунктуаційних навичок.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводилося 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворювали первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводився за традиційною методикою.

До здачі ДПА у 11-их класах було допущено 32 учні.

Державну підсумкову атестацію у 11-их класах писав 31учень Один учень Бурик Андрій Романович був звільнений від проходження державної підсумкової атестації (довідка ЛКК).

У 11А класі – 20 учнів, вч. Борис З.С.: на ІІ рівень написали – 2 уч. – 10%; ІІІ рівень– 8уч. – 40%, ІV рівень – 10 – 50%. Якість навчальних досягнень становить 90%. Середній бал річної – 8,5; середній бал за ДПА – 9,2. Коефіцієнт об’єктивності – 1,07.

У 11Б класі – 12 учнів, писали 11 учнів ( 1 учень звільнений від проходження ДПА) вч. Борис З.С.: на І рівень написали – 3 уч. – 27,3%, ІІ рівень – 7уч. – 63,6%; ІІІ рівень– 1уч. – 9,1%. Якість навчальних досягнень становить 9,1%. Середній бал річної – 8,5; середній бал за ДПА – 9,2. Коефіцієнт об’єктивності – 1,07. В основному учні засвоїли даний матеріал на достатньому та високому рівнях. Аналізуючи переказ, оцінювався обсяг відтвореного висловлення,кількість мікротем,логічність та послідовність думок, збереження типу, стилю, жанру мовлення. Підчас написання переказу була допущена низка помилок щодо вживання апострофа, розділові знаки в складних реченнях, двокрапка в безсполучниковому реченні. Учні 11Б класу не змогли правильно вжити тире, написати прислівники через дефіс, написання м’якого знаку. Найкращі роботи Гулика Ю., КравецьМ., Макарової М.

Державна підсумкова атестація з історії України проводилася в письмовій формі за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас» (авт. Власов В. С., Кульчицький С. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Збірник містив 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми в кожному варіанті: завдання з вибором однієї правильної відповіді; кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання стосувалися різних аспектів вітчизняної історії, державного, політичного, розвитку, економіки, соціальних відносин, суспільного, культурного розвитку, зовнішньополітичних стосунків.

Завдання збірника були спрямовані на виявлення в учнів рівня сформованості предметних компетентностей. Перше завдання всіх варіантів робіт було спрямоване на перевірку рівня сформованості просторової компетенції та картографічних умінь. Друге та третє завдання передбачали перевірку рівня сформованості хронологічної компетентності школярів. Учні мали встановити хронологічну послідовність подій та визначити дату на основі певних подій, явищ, процесів.

Наступні завдання перевіряли рівень сформованості у школярів логічної та інформаційної компетентностей. Оцінювалися вміння учнів співвідносити факти (події) з історичними процесами; застосовувати поняття та терміни для пояснення історичних явищ, встановлювати причини та наслідки подій; з’ясовувати та визначати характерні ознаки подій, процесів; систематизувати факти, які пов’язані з характеристикою (діяльністю) історичних осіб.

Останнє завдання робіт передбачало оцінювання рівня сформованості інформаційної та аксіологічної компетентностей на основі аналізу фрагмента історичного джерела. Учні повинні були пояснити суть описаних у джерелі подій, постатей в історичному контексті, виокремити факти й емоційно-ціннісні судження автора, висловити власні судження про документ та його автора тощо.На виконання завдань відводилося 90 хвилин.

До здачі ДПА у 11-их класах було допущено 32 учні.

Державну підсумкову атестацію у 11-их класах писав 31учень.

У 11А класі – 20 учнів, вч. Дацко О.С.: на ІІІ рівень написали– 11уч. – 55%, ІV рівень – 9 – 45%. Якість навчальних досягнень становить 100%. Середній бал річної – 8,8; середній бал за ДПА – 9,3. Коефіцієнт об’єктивності – 1,05.

У 11Б класі – 12 учнів, писали 11 учнів ( 1 учень звільнений від проходження ДПА), вч. Дацко О.С.: на ІІ рівень написали – 8уч. – 72,7%; ІІІ рівень– 3 уч. – 27,3%. Якість навчальних досягнень становить 27,3%. Середній бал річної – 4,5; середній бал за ДПА – 5,3. Коефіцієнт об’єктивності – 1,2. В основному учні засвоїли даний матеріал на достатньому та високому рівнях. Учні 11А класу правильно виконали завдання всіх рівнів. У них добре сформовані предметні компетентності, а саме: хронологічна, інформаційна, логічна, аксіологічна, мовна, просторова. У роботі з історичними джерелами, учні чітко вказали авторів, події та дали чіткий висновок. Труднощі викликали лише події партії та фотодокументи. Учні 11Б класу засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Вони слабо орієнтуються на історичній карті, правильно вміють вказати і розставити історичні події. Дуже важко давалося встановити причинно – наслідкові зв’язки між подіями. Виникали труднощі під час розпізнавання діяльності історичного діяча; при вказуванні процесів культурного, суспільного, релігійного, економічного, політичного життя тої, чи іншої епохи.

Найкращі роботи Гулика Ю., Кравець М., Макарової М..

Державна підсумкова атестація з біології проводилася в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас. (авт. Фіцайло С. С.,Скрипник Н. В., Мердух І. І., Мирна Л. П., Соболь В. І. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Посібник включав 20 варіантів атестаційних робіт, зміст яких відповідав навчальній програмі з біології для 10 – 11 класів. Атестаційна робота складалася з чотирьох частин. Перша частина включала 15 завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Друга частина включала 6 завдань: 2 завдання на встановлення відповідності; 1 завдання на встановлення правильної послідовності; 1 завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей; 2 завдання з вибором трьох правильних відповідей з шести запропонованих. Третя частина включала 4 завдання: 2 завдання відкритого типу, які передбачали коротку відповідь; 2 задачі з трьох напрямків біології (молекулярна біологія, закономірності спадковості та мінливості, екологія екосистем). Четверта частина була представлена завданнями відкритого типу, які передбачали надання учнями розгорнутої аргументованої відповіді. Зміст завдань був спрямований на виявлення рівня сформованості в учнів уміння пояснювати біологічні закономірності, порівнювати біологічні об’єкти, процеси, явища, встановлювати зв'язок між будовою і функціями тощо. Завдання четвертої частини розміщено окремим блоком після варіантів атестаційних робіт.

Учні 11А класу вивчали біологію на профільному рівні,тому атестаційна робота складалася з варіанту атестаційної роботи і трьох завдань четвертої частини, які обирав учитель (усього 28 завдань).

На виконання письмової атестаційної роботи відводилося 120 хвилин.

Під час роботи учням не дозволялося користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), окрім довідкових матеріалів, розміщених у збірнику. Для проведення обчислень учні мали можливість користуватися калькулятором.

Оформлення відповідей на завдання першої і другої частини здійснювалося учнями у бланку,зразок якого був наданий в збірнику; на завдання третьої та четвертої частин - на проштампованих аркушах.

У 11А класі – 20 учнів, вч. Тиховська Д.І.: на ІІІ рівень написали – 6уч. – 30%, ІV рівень – 14 уч. – 70%. Якість навчальних досягнень становить 100%. Середній бал річної – 9,5; середній бал за ДПА – 10. Коефіцієнт об’єктивності – 1,05.

Учні показали лише достатній і високий рівні навчальних досягнень. Творчі завдання були цікаві, змістовні, індивідуальні. Хоча було допущено ряд неточностей при розв’язуванні задач та схем, спрощували запис та вирази. Найкращі роботи Гулика Ю., Кравець М., Макарової М., Свинар Х., Гороної Л..

Державну підсумкову атестацію – технології (профільний предмет), учні 11Б класу, писали у вигляді контрольної роботи, на базі Новояворівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. На ІІІ рівень написали – 11 учнів – 100%, середній бал – 8,5.


НАКАЗУЮ :


1.За результатами ДПА в 11-их класах відзначити роботу вчителів, задіяних у проведенні іспитів, за об’єктивне оцінювання учнів.

2.Головам предметних комісій:

2.1.Результати навчальних досягнень учнів за підсумками навчального року та ДПА обговорити на засіданні предметних комісій вчителів української мови, біології, історії.

3. Вчителям-предметникам:

3.1.Виробити певну підготовку учнів 11-их класів до ДПА, ширше впроваджувати тестові форми завдань на самостійних та контрольних роботах.

3.2.Надалі проводити роботу з обдарованими дітьми.

4.Класним керівникам 11-их класів:

4.1.До 01.06.12 р. на підставі результатів ДПА та річного оцінювання з інших предметів оформити відповідні документи про освіту .

5.Сташко В.В. – заступнику директора з навчально-виховної роботи:

5.1.До 01.06.13р. разом із членами комісії державної підсумкової атестації перевірити наявність підписів членів комісії в учнівських письмових роботах, правильність оформлення протоколів атестації учнів 11-их класів.

5.2.До 01.06.13р. письмові роботи учнів подати на збереження в шкільний архів.

5.3.До 01.06.13р. разом із класними керівниками 11-их класів перевірити відповідність записів результатів підсумкової атестації у класних журналах та в додатках до атестатів.

6. Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М. Ліскевич – КарпаЗ наказом ознайомлені:


Сташко В.В.


Тиховська Д.І.


Параняк Л.М.


Борис З.С.


Дацко О.С.Категорія: Накази | Додав: (03.07.2013)
Переглядів: 1479