Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Cередня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім.І.Франка

смт. Івано – Франкове

Наказ


      1. _____


Про затвердження

виховної програми школи

на 2013 - 2016 роки


Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту "і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” та пункту 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 20 липня 2011 року № 34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф. Януковича від 30 червня 2011 року щодо поліпшення рівня виховного процесу у навчальних закладах, до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до
2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344, яка передбачає побудову ефективної системи національного виховання та забезпечення розвитку дитини, Положення програм «Основні орієнтири вихованння учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОНМіС України № 1243 від 31.10.2011) та «Основні орієнтири національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини» (наказ ГУОН №880 від
17. 11. 2010), наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА №3-8/3020 від 23.08.2013 «Про організацію виховання в навчальних закладах області в 2013 - 2014 навчальному році», наказу школи від 21.08.2013 року «Про розробку проекту виховної роботи школи на 2013 - 2016 н.р.»


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити виховну програму школи на 2013 - 2016 роки (Додаток №1).


2.Пріоритетами при реалізації програми вважати:

2.1.Гуманне виховання щодо поваги до людської гідності та прав людини, забезпечення системності виховної роботи та взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів, а також членів дитячих і молодіжних громадських об’єднань, працівників закладів культури, представників місцевої громади;

2.2. Ідентифікація кожним учнем, ученицею себе як українця – громадянина України, вироблення моральних якостей, волі й навичок діяти в інтересах Батьківщини, рідної громади, а також умінь взаємодіяти з іншими людьми в умовах глобалізовного, інформаційного, полікультурного світу;

2.3. Оволодіння кожним учнем, ученицею культурою знань та інформаційної діяльності, культурою праці, зростання і самореалізації, культурою спілкування, взаємодії та співжиття у мікро- і макрогрупах;

2.4. Цілеспрямовану, організовану взаємодію усіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, учнів і батьків, а також налагодження постійних контактів з місцевими дитячими колективами, громадськими об’єднаннями, закладами культури, представниками релігійної та територіальної громади.
3. Практичному психологу Ізбянській С.А.:

3.1.Забезпечити психолого - педагогічний супровід реалізації виховної програми школи.

2013 - 2016 роки

3.2.Продовжувати вести психолого-педагогічні характеристики класів та карти-характеристики учнів.

Постійно

3.3.Оцінювати інструментарій, що використовується педагогами школи при реалізації навчально - виховних завдань.

Постійно


4.Класним керівникам 1- 11-х класів:

4.1. Забезпечити системність та постійність виховних впливів педагогів і громадського активу школи (батьківських комітетів, учнівського самоврядування), а також психолога, лікаря, соціального працівника Гриньків Н.Р.

Постійно

4.2. Наприкінці 2013, 2014, 2015, 2016 років звітувати про виховну роботу в класі;

4.3. Підготувати портфоліо про реалізацію виховної програми школи в контексті реалізації класного плану виховної роботи.

Щорічно

4.4. Діагностувати особистісний розвитку учнів ввіреного класу, виявляти динаміку розвитку дитячого колективу, збирати та узагальнювати статистичні показники, що в сукупності інформують про умови та динаміку виховного процесу

Постійно


5. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Сташко В.В., юіюліотекарю школи Пенко У.М.:

5.1. Створити систематичний каталог літератури з питань виховання та банк розробок виховних справ (проектів, сценаріїв тощо), а також використовувати методичні матеріали, зібрані обласною науково-педагогічною бібліотекою.

Постійно


6. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Шаблінському І.М.:

6.1. Проводити моніторинг якості виховання - оцінювання (евалюація) ефективності виховних справ, якості шкільної програми виховання та стану виховного простору, виявлення динаміки розвитку виховного колективу.

Щорічно

6.2.При проведенні моніторингу враховувати:

6.2.1. Стиль спілкування учасників навчально-виховного процесу;

6.2.2. Соуціальну активність учнів та кваліфікацію педагогічних працівників як виховників. Недопустимо оцінювати якість виховної роботи класного керівника виключно за кількісними показниками, наприклад, за тим, які оцінки мають діти, скільки учнів узяли участь в тому чи іншому конкурсі, стали переможцями олімпіад та спортивних змагань, кількості заходів, до яких долучився навчальний заклад тощо.

Постійно

6.2.З метою вироблення заходів на черговий навчальний рік під конкретні завдання програми та, при потребі, для її корегування проводити самооцінювання якості виховної роботи

Раз на рік

6.3. Розмістити виховну програму школи, а також узагальнені результати самооцінювання цієї програми на шкільному сайті.

Впродовж реалізації програми


7.Даний наказ довести до відома вчителів школи на нараді рпри заступнику директора.

Шаблінський І.М., заступник з навчально - виховної роботи

До 10.10.2013р.8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи М.Ліскевич - Карпа


З наказом ознаоймлено:


І.Шаблінський


В.Сташко


У.Пенко


С.Ізб’янська


Категорія: Накази | Додав: (04.11.2013)
Переглядів: 1437