Головна » Статті » Накази

Наказ


Управління освіти, молоді і спорту

Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст.ім.І.Франка

смт Івано- Франкове

Наказ

10.10.2013 №_____

Про стан впровадження у навчально – виховний процес екологічного освітнього проекту «Зелений пакет – Україна»

Екологічна освіта — це першочерговий фактор безпеки навколишнього природного середовища. Людський вплив на довкілля з кожним роком стає все більш відчутним і у багатьох випадках його дія порушує хитку рівновагу в природі. Культура поведінки взагалі та екологічна культура зокрема залежать від багатьох чинників, серед яких одним із головних є екологічна освіта та усвідомлення наслідків недбалого ставлення до довкілля. Тому саме екологічній освіті сьогодні належить провідне місце серед ключових засад створення фундаменту екологічної безпеки України.

У вирішенні екологічних проблем та створенні основи безпечного розвитку України визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду. Запорукою успішного досягнення цієї мети є впровадження в навчальний процес, спочатку в дитячому садочку, а потім й у школі, ефективних методів екологічної освіти.

Проблеми раціонального використання ресурсів, ознайомлення з найкращою практикою ефективного використання природних ресурсів у різних країнах світу, застосування сучасних національних та регіональних технологій, способів і методів підтримання природного балансу, пошук найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів, а отже і боротьба з глобальним потеплінням відокремлюються в життєво важливий блок завдань, реалізація яких постала перед освітянами.

З метою сприяння активному залученню учнівської молоді до чи не найголовнішого завдання сьогодення — екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку, формування виваженого екоцентристського світогляду у дітей завдяки отриманню глибоких і міцних екологічних знань у школі впродовж 2012 – 2013, 2013 – 2014 н.р. активно впроваджується Концепція «Зеленого пакета», яка полягає в представленні глобального, європейського і національного аспектів, сучасних загроз навколишньому середовищу і викликів суспільству й впровадженні сталого способу життя для європейських громадян в у майбутньому і впливу на формування європейських пріоритетів.

«Зелений пакет - Україна» — екологічний освітній проект, розробку якого в Україні було підтримано Міністерством освіти і науки України за сприяння Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні.

Зважаючи, що тематика всіх компонентів комплексу «Зелений пакет» є однаковою і наскрізно присутня по таким п’яти розділам, як екологічні компоненти — повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття, зовнішні загрози — урбанізація, шум, відходи та хімікати, діяльність людини — енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство та туризм, глобальні виклики — зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення, моря і океани, цінності — етика і культура споживання, здоров’я та довкілля, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому, окремі елементи проекту впроваджуються на уроках, під час інформаційно-просвітницьких заходів щодо захисту довкілля, на інших видах позакласного навчання учителями географії Нечай М.І., Завідією Н.Я., Кропельницькою О.В., вчителями біології Тиховською Д.І., Ольшанською О.Р.

Розуміючи, що важливо не лише в школі формувати цінності та розвивати нову модель поведінки учнів, але поширювати екологічне мислення вдома та в суспільстві, щоб для учнів це було не простим накопиченням знань за конкретними екологічними напрямками, учні з учителями є, насамперед, партнерами в запровадженні різних заходів, обговоренні проблем, у рольових іграх та процесі прийняття рішень. Через учителів і учнів головні завдання проекту адресуються також членам кожної родини і всім членам суспільства, таким чином збільшується масштаб впливу проекту «Зелений пакет — Україна», який було ініційовано

Координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Виходячи з вищенаведеного

НАКАЗУЮ:

1.За активний, творчий підхід до впровадження у навчально – виховний процесс екологічного освітнього проекту «Зелений пакет – Україна», надання глибоких і міцних екологічних знань школярам, ініціативність, сприяння формуванню в учнівської молоді екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світосприйняття відзначити роботу вчителів географії Нечай М.І., Завідії Н.Я., вчителя біології Тиховської Д.І.

2.Учителям природничого циклу, учителям початкових класів:

2.1. З метою формуванню у школярів цілісного уявлення про біосферу, розумінню органічного взаємозв’язку і єдності людства і навколишнього середовища, ролі довкілля у житті людини і суспільства, необхідності охорони природи та раціонального використання ресурсів, виховання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища активно впроваджувати у навчально – виховний процес екологічний освітній проект «Зелений пакет».

Постійно

3.Класним керівникам 1-11-х класів:

3.1.Передбачити у виховних планах роботи впровадження елементів екологічного освітнього проекту «Зелений пакет».

До 15.10.13р.

3.2.Формувати у школярів активне сприйняття проблем охорони довкілля, підкреслюючи роль особистості й усвідомлення того незаперечного факту, що кожен з нас, а не якісь абстрактні люди, може впливати на збереження рівноваги в природі.

Постійно

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Сташко В.В.

5.Даний наказ довести до відома вчителів на нараді при заступнику директора.

Сташко В.В., заступник директора з навчально – виховної роботи

До 12.10.2013

Директор школи М.Ліскевич – Карпа

З наказом ознайомлено:

В.Сташко

М.Нечай

Н.Завідія

Д.Тиховська


Категорія: Накази | Додав: (08.11.2013)
Переглядів: 393