Головна » Статті » Накази

Про підсумки проведення методичної роботи у 5-11-х класах за І семестр 2013 – 2014н.р.

Відділ освіти
Яворівської районної державної адміністрації

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. ім. І. Франка
смт Івано – Франкове

Наказ

  10.01.2014                                                                                                                            №______

Про підсумки проведення методичної роботи
у 5-11-х класах за І семестр 2013 – 2014н.р. 
   
                  
     Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.
     У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.
    Основними складовими  роботи СЗШ і – ІІІ ст. ім.І. Франка є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.
    Метою науково - методичної роботи є навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.
У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.
Методична робота в школі передбачає такі напрями:
поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;
вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;
освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;
освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;
систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій,
  Предметна комісія вчителів української мови і літератури працювала згідно плану роботи. Предметна комісія вчителів української мови та літератури у I семестрі 2013-2014р. працювала  згідно з затвердженим планом роботи. Було проведено 3 засідання предметної комісії на базі СЗШ I-IIIcт.ім.Івана Франка смт Івано-Франкове.
    На I засіданні (18.09.2013) розглянули Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу  у п’яти класах загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на нові державні стандарти базової і повної загальної освіти.(доповідач:керівник предметної комісії Тлуста О.П. та вчителі-словесники,які читають у 5-х кл.)
     Було затверджено план роботи предметної комісії на 2013-2014 н.р.
    На II засіданні (13.11.2013) школу педагогічної майстерності представляла вчитель української мови та літератури Марціняк.Н.Р.. Колеги відвідали та обговорили відкритий урок на тему: "Поезія Тараса Шевченка” , "Минають дні,минають ночі”. Роздуми автора про плинність,скороминущість життя людини на землі,про її долю.
     Вчителі-філологи  відмітили високий професіоналізм, творчість, власну систему  взаємодії вчителя та учня, що допомагає заглибити учнів у світ рідної мови та літератури.
     Вчителька української мови та літератури СЗШ I-III cт. ім. Івана Франка Станько.Л.І виступила з доповіддю "Веб-квести на уроках словесності”.
    Одним із способів цільового використання глобальної мережі на уроках словесності є веб-квест,який можна віднести як до методу проблемного навчання,так і до методу проектного навчання одночасно.
     Під час проведення круглого столу обговорили план заходів святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.
     III засідання предметної комісії відбулося 11.12.2013 н.р. на базі даної школи.
     Тема засідання: " Формування культури усного і писемного мовлення школярів”.Учителька української мови та літератури провела відкритий урок на тему: Григорій Квітка-Основ’яненко "Маруся”-перша україномовна повість нової української літератури. Велику увагу вчителька приділила аналізу прозового твору в контексті біографія письменника.
    "Як зробити урок ефективним?” Така тема розглядалась словесниками на Вернісажі педадогічних ідей.
    Вчителі-словесники залучили учнів до участі у таких Всеукраїнських тематичних конкурсах:
 "Патріот”- 54 учні.
 "Соняшник”- 51 учень.
 "Іду з дитинства до Тараса”- 30 учнів.
      Заявки та кошти на участь у конкурсах перераховано на відповідні адреси.
     Літературно-музичну композицію "Мово рідна,слово рідне”,присвячену до Дня української писемності та мови підготувала вчитель української мови та літератури Мороз Т.О та учні 10-А класу.
      Учні школи брали участь у I та II етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови,конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика.
      Учениця 9Б класу Уляновська Анастасія виборола II місце у тематичному конкурсі, присвяченому 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
      Всі члени атестаційної комісії брали активну участь у роботі предметної комісії.   
    Предметна комісія вчителів англійської мови на першому засіданні 19.09.2013 розглядала нормативні документи викладання англійської мови у середній школі. Особлива увага приділялась Державному стандарту базової та повної загальної середньої освіти в школі, викладанню другої іноземної мови, розподілу доручень між членами предметної комісії.
    08.11.2013 відбулося засідання предметної комісії вчителів англійської мови. Вчителі відвідали урок  у 3а класі,  вч. Кобиця Христина Євгенівна та урок в 4а класі, вчитель Ганачівська Уляна Миколаївна. Уроки пройшли на високому методичному рівні. Учні розвивали свої вміння та навички усного мовлення., складали запитання, показували своє вміння вести бесіду. Вчителі Ганачівська У.М. та Кобиця Х.Є. працюють над розвитком монологічного мовлення за допомогою вправ. На уроках панує атмосфера продуманості, працелюбності, яка з кожним кроком підводить учнів все ближче до спостережливості, вдумливості та повноти знань з англійської мови.
     Предметна комісія вчителів світової літератури працювала згідно складеного плану.
     На першому засіданні, яке відбулося 07.10.2013 р. голова комісії Кучма О.С. підвела підсумки роботи предметної комісії за 2012 - 2013 н.р.
     Предметна комісія спрямувала свою роботу згідно з головною метою вивчення предмета «Світова література», а саме виховання у молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку, шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних цінностей.
     Вчителі взяли активну участь в обговоренні нових програм та  державного стандарту зі світової літератури  у 5-ому класі.
    Кучма О. С. ознайомила учасників засідання з методичними рекомендаціями щодо вивчення світової літератури у 2013-2014 навчальному році.
     Вчителі обговорили і затвердили план роботи предметної комісії на 2013- 2014 н.р.
    Друге засідання відбулося 16 грудня 2013р.  Тема засідання : « Портфоліо як новий елемент у формуванні самостійності та самосвідомості учителя та учня». Вчителі переглянули портфоліо колег, поділилися досвідом , обговорили проблеми,  над якими працюють. Цікаву презентацію своєї роботи підготувала вчитель світової літератури с. Лозино Виздрик І.П.,  Кучма О. С. виступила з доповіддю «Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення світової літератури», в якій зазначила, потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу, зокрема – занять із світової літератури. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів  вивчення літератури, який дозволяє стимулювати інтерес учнів до художніх творів і вивільнити чимало часу для творчої співпраці вчителя та учня. Звичайно, варто пам'ятати, що постійними компонентами у процесі літературної освіти школярів залишається  літературний текст як естетичне явище та  діалог, організований учителем: художній текст – читач, читач – автор, художній текст – автор – читач.
      Упровадження сучасних інформаційних технологій на заняттях світової літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.
      Перше засідання предметної комісії вчителів біології відбулося 16 вересня у Яворівському НПП . Це було спільне засідання методичних комісій вчителів біології, хімії та християнської етики Івано - Франкового освітнього округу, присвячене Дню Бога Творця .
      Привітав педагогів директор Яворівського національного природного парку Біляк М.В. Керівники предметних комісій підвели підсумки роботи за минулий навчальний рік та визначили план роботи на наступний. Керівник методичної комісії вчителів біології Тиховська Д.І. поділилася досвідом еколого–просвітницької діяльності та здобутками за 2012 -2013 н.р. Свій досвід щодо екологічного навчання та виховання презентували вчителі хімії та біології Хавалко М.Р. (СЗШ І-ІІ ст., с. Лозина) та Манівська Г.Т. (СЗШ І-ІІ ст., с. Дубровиця). Було переглянуто презентацію "Боже творіння", яку підготували учні 7 класу (вчитель Юзишин М.М., СЗШ І-ІІІ ст., смт Івано-Франкове). Науковий працівник  національного парку Плесак С.М. розповіла про можливість використання ресурсів Яворівського НПП у навчальній та виховній діяльності вчитьелів. Педагоги приймали активну участь у роботі методичних комісій, висловили чимало пропозицій щодо подальшої роботи.
      Учасники засідання постановили: продовжувати співпрацю з Яворівським НПП; спрямовувати методичну роботу на формування екологічної компетентності учнів через зміст уроків та позаурочних заходів; практикувати бінарні та інтегровані уроки; приймати активну участь у конкурсах екологічної тематики.  
     Друге засідання відбулося 16 грудня у СЗШ І-ІІ ст. с. Бірки відбулось засідання предметної комісії вчителів біології. Вчитель Ляховець Оксана Іллівна дала відкритий урок на тему: «Хвороби органів дихання» та виховний захід на тему: «Кинь курити сьогодні!» .
      Епіграфом для цих заходів було висловлювання німецького філософа А. Шопенгауера «Воістину здоровий жебрак щасливіший від хворого короля».

      Слід відзначити, що ці заходи логічно доповнювали один одного. Вчитель вміло донесла учням особливості цієї дуже важливої теми та необхідну інформацію для учнівської молоді.      
      Протягом уроку і виховного заходу вчитель досягнула поставленої мети і завдань.
     Предметна комісія вчителів математики та інформатики поставила перед собою мету - підвищення професійної майстерності кожного вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенція ми,методами і технологіями, які б дозволили йому перебудовувати навчально-виховний процес відповідно до нових вимог і підходів.
     У комісії працює 13 осіб. Цього навчального року комісію поповнила Тиховська О.А. –вчитель інформатики Івано-Франківської СЗШ.
      За I семестр 2013-2014 н.р. відбулися 2 засідання вчителів МК.
      Перше з них проходило в Івано-Франківській школі. Воно мало організаційно-інформаційний характер. Було підведено підсумки роботи методичної комісії за минулий рік і обговорено план роботи на поточний 2013-2014 н.р. З впровадженнями і вимогами нового державного стандарту в початкові, середній та основній школі вчителів ознайомила заступник директора школи Сташко В.В.
     Друге засідання проходило в СЗШ  I-II ст. с. Мальчиці. Ми відвідали відкритий урок вчителя Бордуляк  О.Й. у 8 класі на тему: «Степінь з цілим показником». На уроці вчителі могли бачити різноманітні форми роботи учнів і відчути направляючу руку досвідченого вчителя. З сутністю технології проблемного навчання колег познайомила у своїй доповіді вчитель Шурко Г.А. На засіданні також було проведено круглий стіл «Робота з обдарованими дітьми». Вчителям МК було запропоновано створити банк задач для шкільних олімпіад.   
     10-11 листопада 2013 року в нашій школі було вперше проведено міжнародний конкурс "Бобер". Шкільним координатором цього конкурсу була вчитель інформатики та математики Волошин Зоряна Михайлівна. Участь у цьому конкурсі взяли участь учні 2-А, 5-А та 5-В класів. Для підготовки до конкурсу учням було рекомендовано використати і переглянути демоверсії конкурсів минулих років які розміщені на сайті http://bober.net.ua/у розділі «Архів завдань». Цього року компанія Google оголосила конкурс  «Дудл для Google».  Це творчий конкурс, учасники якого створюють свою власну версію логотипу  Google на тему: «Україна моєї мрії». Конкурс проводився з 01 листопада 2013 р. по 07 лютого 2014 р. включно. Учні нашої школи, СЗШ І-ІІІст. Імені Івана-Франка, смт Івано-Франкове,прийняли у ньому участь в кількості 4 чоловіка. Керівник роботи – вчитель інформатики Тиховська Олена Анатоліївна.
     Вже кілька років підряд у школі проводиться конкурс «Кенгуру». Конкурс приваблює школярів своєю нестандартністю і дозволяє брати участь усім бажаючим. У грудні пройшов перший етап цього конкурсу, у якому взяло участь 52 учнів  з початкової школи і 29 учнів 5-6 класів. Конкурс «Кенгуру» в початковій школі займає важливе місце в розвитку здібностей дітей. Саме в цей період відбувається перше самостійне відкриття особистості. І хоча вони ще зовсім незначні, але в них-паростки майбутнього зацікавлення до математики, як науки. Конкурс «Кенгуру» для учнів середньої школи дає можливість пізнати себе, в більшій мірі утвердитись у власних очах і очах оточуючих. Другого етап конкурсу відбудеться в березні 2014 року.
   У  І семестрі  методична  комісія  вчителів хімії визначила  зміст  та  форми  роботи  на  навчальний  рік. Актуальним  залишається  питання  формування  між предметних  зв’язків, тому, як  стало  традицією, проводиться  спільна  робота  вчителів  різних  методичних  комісій.  
  16 вересня у Яворівському НПП відбулося спільне засідання методичних комісій вчителів біології , хімії та християнської етики Івано - Франкового освітнього округу , присвячене Дню Бога Творця .  Привітав педагогів директор Яворівського національного природного парку Біляк М.В. Керівники предметних комісій підвели підсумки роботи за минулий рік та визначили план роботи на наступний . Керівник методичної комісії вчителів біології Тиховська Д.І.поділилася досвідом еколого - просвітницької діяльності та здобутками за 2012 -2013 н.р. Свій досвід щодо екологічного навчання та виховання презентували вчителі хімії та біології Хавалко М.Р. та Манівська Г.Т. Було переглянуто презентацію "Боже творіння",підготовлену учнями 7 класу (вчитель Юзишин М.М.). Працівник  національного парку Плесак С.М. розповіла про можливість використання ресурсів Яворівського НПП у навчальній та виховній діяльності . Педагоги приймали активну участь у роботі методичних комісій , висловили чимало пропозицій щодо подальшої роботи .
  Учасники засідання постановили : продовжувати співпрацю з Яворівським НПП ; продовжувати роботу з формування екологічної компетентності учнів через зміст уроків та позаурочних заходів  практикувати бінарні та інтегровані уроки ; приймати активну участь у конкурсах екологічної тематики .  
  25 листопада 2013року відбулося засідання методичної комісії вчителів
хімії Івано – Франкового освітнього округу на тему «Застосування сучасних  освітніх технологій на уроках хімії». Засідання проходило у НВК «СЗШ – І-ІІІст. – ДНЗ» с.Рясне – Руське. Вчитель Демчишин Світлана Володимирівна  провела відкритий урок «Фізичні та хімічні явища» у 7 класі. Після аналізу та самоаналізу уроку, педагоги обмінялися думками щодо застосування нестандартних форм навчання при викладанні хімії. Мисько О.В. – вчитель цієї ж школи виступила з доповіддю на тему «Класифікація нестандартних уроків та їх практичне застосування». Вчитель хімії Окулова О.В. (СЗШ І-ІІІст.ім.І.Франка смт.Івано – Франкове) представила презентацію інтегрованого уроку «Органічні сполуки як компоненти їжі. Раціональне харчування»(хімія – англійська мова).
Всі учасники засідання приймали активну участь в роботі , чимало
корисного почерпнули для себе і молоді і досвідчені вчителі.
  У  ІІ семестрі  комісія  вчителів  хімії  планує продовжити  роботу  щодо  удосконалення  навчально – виховного  процесу, створення  оптимальних  умов  для  підвищення  результативності  та  якості  знань  з  хімії.
У І семестрі 2013-2014 року предметна комісія вчителів географії проводила засідання відповідно до складеного та погодженого плану роботи. Засідання №1 відбулося на базі СЗШ І – ІІІ ступеня смт. Івано-Франкове  і  за метою проведення було організаційно – інформаційне. Оскільки, особливістю організації навчально - виховного процесу  у  загальноосвітніх навчальних закладах є перехід на новий Державний  стандарт базової і повної загальної середньої освіти, вчителі обговорили зміст і завдання даного документу. Звернули увагу  на роль природничої та екологічної освіти у навчально - виховному процесі, вивчення природознавства у 5 класі. Адже згідно з новою редакцією Державного стандарту мета навчання природознавства полягає у формуванні природничої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.
На засіданні  було затверджено зміст і види практичних робіт за ступенем навченості. Керівник предметної комісії  Нечай М.І. ознайомила присутніх з структурою роботи предметної комісії. Важливе значення  у навчально - виховному процесі відіграє питання про створення безпечних умов праці. Тому члени предметної комісії  обговорили питання про безпечне проведення занять у кабінетах  природничо - математичного напряму. Вчителі географії поділилися досвідом підготовки команд школи до районного туристичного зльоту.
Засідання №2 відбулося на базі СЗШ І-ІІ ст..села Дубровиця. Тема засідання  «Сучасні підходи до викладання географії». Вчителі взяли активну участь у проведенні бесіди за круглим столом на тему: «Активні форми і методи роботи на уроках географії». Доповіді підготували  вчителі географії Тричук О. М., Сеник Г. Б., Кульпа Г.П.. Вартує уваги факт використання у доповіді Тричук О.М. творчої спадщини В. О. Сухомлинського.
Члени предметної комісії ознайомилися  з досвідом роботи вчителя географії Лозинської Н. М. : «Етичні аспекти формування екологічної компетентності». Вчитель ознайомила присутніх з формами роботи з метою здійснення екологічного виховання. Велику роль відіграє співпраця з Яворівським національним природним парком, участь у акціях, дослідницька робота, виступи учнівської екологічної  агітбригади. Вчитель Нечай М. І. представила доповідь про основні принципи проектної діяльності у 5 класі, а  вчитель Хацко Л.М. поділилася досвідом як зробити урок ефективним.
Цікаво і змістовно підготувала дискусію на тему: «Шляхи розв’язання педагогічних ситуацій» вчитель Завідія Н. Я.. У роботі предметної комісії брала участь директор школи Манівська Г.Т., яка сприяла творчій атмосфері та ознайомила вчителів з роботою школи.
   До складу предметної комісії входять одинадцять вчителів фізики з десяти шкіл Івано – Франківського округу.
За І семестр 2013 – 2014 н. р. було проведено два засідання.
Робота вчителів фізики була спрямована на рішення наступних проблем:                                                                            1. Удосконалення навчально – виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення.
2. Впровадження елементів екологічної освіти в навчально – виховний процес.
    Під час проведення засідань предметної комісії  було заслухано і обговорено  3 доповіді, які охопили широкий спектр матеріалу по викладанню фізики  в 7 – 11 класах.
     І засідання відбулося  18 вересня 2013 р. Місце проведення : СЗШ І – ІІІ ст. смт. Івано – Франкове. Вчителі обговорили та затвердили план роботи на 2013- 2014 н.р.( Дорожівський Ю.М.  смт. Івано-Франкове) Вчитель Грузевич О.М. (с.Домажир.) підготував дДоповідь: Проблемне навчання на уроках фізики. Також було проаналізовано рівень навченості учнів з фізики та результатів ЗНО 2013р.
ІІ засідання відбулося 11 грудня 2013 р. Місце проведення : СЗШ І – ІІІ ст. смт. Івано – Франкове. Було заслухано доповідь: Дистанційна підтримка та мультимедійні технології у навчанні фізики та природознавства.  ( Думарецька М.М.  с.Ясниська. ) Виступ: Використання енергії людиною та охорона природи. ( Ларкіна Л.І.  смт. Івано-Франкове. )
Обговорили та переглянули презентацію тестового завдання «Електричне поле і струм»11 клас.  ( Дорожівський Ю.М.   смт. Івано-Франкове.)  
   Учні  шкіл Івано – Франківського округу взяли активну участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики.
   Учениця 7В класу Ясниська Юлія та учень 9 Б класу Лишак Віталій   Івано – Франківської школи зайняли ІІІ призові місця серед учнів сьомих та восьмих класів відповідно.
   Учениця 11Б класу Івано – Франківської школи Кубішин Анастасія заняла І\/ місце серед учнів 11 класу району.
   У школі були проведені тижні  фізики та астрономії.
   У наступному ІІ семестрі 2013 – 2014  навчального року предметна комісія вчителів фізики буде продовжувати роботу над удосконаленням навчально – виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення, впроваджувати елементи екологічної освіти на уроках фізики.
       У І семестрі методична комісія вчителів християнської етики визначила зміст та форми роботи на навчальний рік. Педагоги поставили перед собою ряд завдань, а саме:
- оновлювати форми і методи урочної діяльності;
- вдосконалювати систему наукових підходів, принципів, форм і методів навчання та виховання на уроках християнської етики.
  Спільна праця вчителів різних методичних комісій допомагає формувати особистість на основі моральних духовних принципах за допомогою інноваційних технологій.
   16 вересня у Яворівському НПП відбулося спільне засідання методичних комісій вчителів християнської етики, біології та хімії Івано-Франкового округу, присвячене Дню Бога Творця.
  Привітав педагогів директор Яворівського НПП Біляк М.В. Керівники предметних комісій підвели підсумки роботи за минулий рік та визначили план роботи на наступний рік.
   Керівник методичної комісії вчителів біології Тиховська Д.І. поділилася досвідом еколого-просвітницької роботи та здобутками за 2012-2013н.р. Свій досвід щодо екологічного навчання та виховання презентували вчителі хімії та біології Хавалко М.Р. та Манівська Г.Т.
    Керівник методичної комісії вчителів християнської етики Юзишин М.М. підготувала презентацію «Все від Бога». Працівник національного парку Плесак С.М. розповіла про можливість використання ресурсів Яворівського НПП у навчальній та виховній діяльності.       
     Педагоги приймали активну участь у роботі методичних комісій, висловили чимало пропозицій щодо подальшої роботи.
     Учасники засідання постановили: продовжувати співпрацю з Яворівським НПП; продовжувати з формування екологічної компетентності учнів через зміст уроків та позаурочних заходів; практикувати бінарні та інтегровані уроки; приймати активну участь у конкурсах екологічної тематики.
      25 жовтня 2013 року відбулося спільне засідання методичних комісій вчителів християнської етики та вчителів основ здоров’я на тему : «Впровадження інноваційних технологій на уроках. Духовна краса людини». Засідання проходило у СЗШ І-ІІІ ст. .ім. І.Франка смт Івано-Франкове. На засідання були запрошені гості: бувші випускники школи отці Н. Дадак та О. Кошла, а також працівники заповідника Л.Горбань та п. Вікторія – доцент Лісотехнічного університету.   М. Юзишин провела відкритий урок у 3 класі на тему «Дари Божі для людини». Після аналізу і самоаналізу вчителі обмінялися думками щодо впровадження інноваційних технологій на уроках. З доповідями  « Духовна краса людини» та «Християнське виховання в родині» виступили вчителі : Порохнавець Н.Ф-вчитель СЗШ І-ІІст с.Дубровиця .                                                                       
    Активну участь у засіданні приймали і гості, які поділилися своїми думками щодо досягнення результатів у мораль-етичному вихованні.
Доцент лісотехнічного університету п. Вікторія представила презентацію на тему: «Духовна краса людини».
    Всі учасники засідання приймали активну участь в роботі, чимало корисного почерпнули для себе і досвідчені вчителі.
     Учасники засідання постановили: залучати до навчально-виховного процесу духівників селища, проводити зустрічі учнів з духовними особами; тісніше співпрацювати із « Християнським товариством» заповідника «Розточчя».
 До складу предметної комісії вчителів образотворчого мистецтва входять 8 шкіл. У І семестрі комісія працювала за планом затвердженим на організаційному засіданні 18 вересня 2013р. в СЗШ І-ІІІ ст. ім. івана Франка смт Івано-Франкове. Під час І засідання відбулося обговорення навчальної програми та її критеріїв за державним стандартом для учнів 5 класу на 2013-2014 н.р. Вчителі висловлювали та обговорювали пропозиції щодо практичного виконання учнями навчальних завдань згідно вимог програми, а також пропозиції щодо організації роботи предметної комісії на навчальний рік. Вчителі оглянули виставку учнівських робіт виконаних різними техніками на основі тем навчальних програм у 5-7 класах з образотворчого мистецтва в кабінеті образотворчого мистецтва школи.
   ІІ засідання відбулося у СЗШ І-ІІ ст. с. Мальчиці, яке проводила вчитель образотворчого мистецтва Мота О.Й., на якому було проведено відкритий урок з основ рисунка та малювання з натури , де вчитель навчала учнів побудови рисунка, композиції, співвідношення пропорцій, значення освітлення, перспективи. Вчителі предметної комісії оглянули роботи учнів та виставку творчих робіт на тему: «Дерево життя».
   Вчитель художньої культури Міштур С.С. провела змістовний урок, де продемонструвала твори живопису 18-19 ст ,  в яких прославляється праця людини
    Протягом I семестру було проведено 2 засідання предметної комісії вчителів трудового навчання, які відбулися в СЗШ І – ІІІ ст., ім. І.Франка, смт. Івано-Франкове.
На засіданнях були розглянуті такі питання:
1.      Звіт стану роботи предметної комісії  вчителів   за 2012 – 2013 навчальний рік.
2.      Завдання по вивченню курсу трудового навчання у 2013 – 2014н.р.
3.      Попередження дитячого травматизму на уроках трудового навчання
4.  Вимоги до заповнення класних журналів
5. Організаційна робота з обдарованими дітьми. Підготовка до проведення кущової олімпіади.
6. Огляд новинок методичної літератури та фахової періодичної   преси.
7. Впровадження мультимедійних технологій на уроках трудового навчання. (Доповідь) Виступила  Кожушко О.Б.
 8. Відвідування відкритого уроку у 8 класі «Презентація та оцінки проектної діяльності. Захист проекту за планом»
9. Відвідування відкритого уроку у 7 класі «Поняття про моду, стиль. Урахування модних тенденцій у процесі проектування виробів»
     у фіналі II  туру Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання Глова Анастасія, 8а клас (вчитель Кучма С.С.) зайняла ІV місце серед дівчат.
Були проведені відкриті уроки вчителями Шпінь Л.Я. на тему «Технологія обробки деревини.  Презентація та оцінка проектної діяльності»  у 8в класі та Кучмою С.С. на тему « Поняття про моду,  стиль. Урахування модних тенденцій у процесі проектування виробів» у 7в класі,  на уроках було дотримано структуру уроку, поставлена мета перед учнями була досягнута, вчителям вдавалося активізувати пізнавальну діяльність учнів. Вміло використовували інноваційні технології: такі як «мікрофон», «робота в групах», «рольова гра», мультимедійні засоби навчання, ігрові моменти, «незакінчені речення». Уроки були цікавими, різноманітними, інтенсивними, відчувався зв'язок між вчителем та учнями. У роботі були задіяні всі учні класу.
    У 2013-2014 н.р. відновлено роботу  методичної комісії вчителів основ здоров'я Івано-Франкового округу, яка цього року  налічує 11 шкіл. Методична комісія представлена 13 вчителями , серед них: І вчитель-методист, 5 вчителів вищої категорії, 2 вчителі І категорії, 3 вчителі ІІ категорії, та 2 вчителі спеціалісти.
     Методична комісія працювала у І семестрі 2013-2014 н.р. з такою метою : сприяла зростанню професійної майстерності. Допомагала вчителям в роботі по застосуванню ефективних педагогічних технологій, удосконалення методики викладання,  у розробці технологій навчання здоровій, позитивній поведінці, безпосередньо пов’язаній з реальним життям учнів, основній сферами їх життєдіяльності, потребами, рівнем і актуальними завданнями розвитку особистості.
      Проблема, над якою працювали вчителі методичної комісія:
«Використання новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес».
     У І семестрі 2013-2014 н.р. було проведено 2 планових засідання на базі Івано-Франківської школи. На засіданнях методичного об’єднання вчителів основ здоров’я було надано методичні рекомендації вчителям щодо викладання предмету у 2013-2014 н.р. , ознайомлено вчителів  з  вимогами до календарного планування та погоджено річні плани роботи учителів основ здоров'я округу, дано практичні рекомендації щодо викладання курсу основи здоров’я, вчителі  розподілили доручення і затвердили  план роботи методичної  комісії вчителів основ здоров'я  на  2013-20 І 4 н.р.
 Розглянулося   питання щодо реалізації змістовних ліній нового Державного стандарту для п,ятикласників на уроках основ здоров’я. – доповідали Тузяк Л.І. вчитель основ здоров'я с. Вороців. та Завідія Н.Я.
Викладання предмета «Основи здоров’я» у 2013/2014 н.р. у 5 класі здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24.05.13 №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». Для учнів 6–9-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).
      ІІ засідання відбулося 25 жовтня 2013р. спільно  із методичною комісією  вчителів  християнської етики Івано-Франкового округу. Круглий стіл : «Бо де скарб твій – там буде і серце твоє» організовано з метою наголосити вчителям про необхідність у сьогоденні розвивати  підтримувати і виправляти духовне здоров'я дитини , окрім вчителів запрошено гостей – священників –вихідців із СЗШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка, які виступили із доповідями : «Людина – вінець Божого творіння» - Отець  Назарій храму  Святого Володимира смт Івано-Франкове , «Духовне багатство людини» -  отець Олексій храму Вознесіння смт Івано-Франкове   з доповіддю «Виховання духовної орієнтації у сучасної молоді» – виступила керівник християнсько-екологічного центру заповідника «Розточчя»  Горбань Любов Ігорівна  , та   з доповіддю  «Моральні виклики професії педагога у формуванні нового світогляду» –  виступила доцент кафедри екології національного Лісотехнічного університету України Оліферчук Вікторія Петрівна    Активну участь брали й учителі : з  доповідями  виступили
 : «Виховання  дитини в сім'ї» – Порохнавець Наталія Федорівна – вчитель християнської етики СЗШ І-ІІ ст.  с. Дубровиця
 «Духовне здоров'я – основа екологічної культури та відповідальності» . Помірко Олександра Володимирівна –вчитель основ здоров'я СЗШ І-ІІ ст. с. Домажир
«Людина -  вінець природи» – Юзишин Марія Миколаївна – вчитель християнської етики СЗШ І-ІІІ ст. ім Івана Франка смт Івано-Франкове .
«Формування духовного здоров'я  учнів на уроках   шляхом використання народних  казок, легенд, притч.» - Завідія Наталія Ярославівна – вчитель основ здоров'я смт Івано-Франкове.
     До засідання були активно залучені учні даної школи :
Учні 7-А класу презентували свої дослідження «Життя людини – найвища цінність,
 та  учні 5- В класу виступили перед присутніми з інсценізацією легенди «Щастя» .
      Інформація про дане  засідання висвітлена на світлинах сайту СЗШ І-ІІІ ст. Ім Івана Франка 12 листопада 2013р.
      Учителі методичної комісії брали активну участь у роботі районного методичного обєднання вчителів основ здоров'я:
 Відвідували планові засідання у серпні 2013р. та у грудні 2013р.
Творча група вчителів районної методичної комісії, до якої від округу залучена Завідія Н.Я. .  розробляла контрольні роботи для п’ятого класу , і вчителями Івано- Фпанкового округу було розроблено  контрольну роботу у 4 варіантах « Безпека в побуті і в навколишньому середовищі».
     Також  вчителі подали для розробки районного електронного носія свої конспекти уроків :
« Харчування і здоровя. Визначення калорійності щоденного харчування» - Завідія Н.Я.
« Спосіб життя та здоров'я – Садловська Н.П.
« Готовність до дорослого життя» - Кучма Л.Я.
« Безпека і небезпека. Принципи безпечної діяльності».- Хавалко М.Р.
« Продукти харчування наші друзі і вороги»- Гірняк В.І.
«Безпека і небезпека для життя» - Помірко О.В.
«Особиста гігієна. Догляд за тілом»- Б.В.
«Спосіб життя і здоров'я» - Гевало І.Г.
« Розвиток сприйняття , памяті і уваги» - Гузій О.М.
« Конфлікти та шляхи їхнього подолання» - Кріль О.І.
      Вивчення процесу адаптації першокласників до навчання в шкільних умовах є одним з пріоритетних напрямків роботи психолога в школі. Необхідність дослідження адаптаційного процесу обумовлена ще й тим, що вступ до школи є переломним моментом у житті дитини. Він пов'язаний з новим типом стосунків з дорослими, ровесниками, а також новими формами діяльності.
З метою визначення рівня готовності до школи, було проведено діагностування першокласників. В результаті досліджень було виявлено, що в цілому рівень готовності дітей до школи - достатній.
Вивчено рівень соціально-психологічної адаптації учнів  до шкільного навчання. Основні завдання адаптаційного періоду першокласників:
- створення у дитини уявлення про школу як місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою вона є з усіма своїми почуттями, думками, знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому житті;
- вживання в позицію справжнього учня, входження в нову систему взаємин з     дорослими та однолітками;
ввести поняття оцінки, самооцінки і різні їх критерії;
навчити учня задавати питання;
підготувати батьків до нової ролі – батьки учня.


Вивчення стану розв’язання цих завдань у першому класі (обстежено 58 учнів) дає підстави стверджувати, що адаптаційний період у першокласників пройшов в цілому успішно. Діти познайомились зі школою та один з одним, мають друзів серед однокласників. Учні виділяють з класу окремих дітей, які для них ближчі, сприймають клас в цілому і кожного учня окремо. Цей факт свідчить про те, що учні добре познайомились один з одним, всі вміють працювати з однокласниками в групі. Мають сформовані на рівні першокласника оцінки та самооцінки, критерії оцінювання учні визначають в основному тільки з сторонньою допомогою.
В перших класах створена доброзичлива атмосфера. Учні почувають себе в класі добре, засвоїли перші шкільні правила. В своїх відповідях  вказують, що навчились писати, читати, малювати. Засвоїли гігієнічні навички.
Робота з вчителями початкової ланки:
      -консультування учителів про індивідуальні особливості      першокласників   до шкільного навчання та проблеми які були виявлені
під час дослідження ;
               - надання  рекомендацій для вчителів 1-х класів;
      -надання рекомендацій вчителям 2-4 класів щодо роботи, гіперактивними,  агресивними, тривожними учнями
ІІ Середня ланка:
Завдання адаптаційного періоду у п’ятому класі:
ознайомити учнів один з одним у новій шкільній ситуації, прийняття учнем і учителем один одного та пошук оптимальної для кожного позиції;
навчити працювати в малих і великих групах;
допомогти учням усвідомити групу однокласників як клас.
1. Контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання:
діагностика та анкетування п’ятикласників з метою оцінювання їхнього рівня адаптації;
дослідження мікроклімату у класних колективах, структура взаємовідносин (соціометричне дослідження);
діагностика шкільної тривожності Філіпса;
«Почуття в школі» (за методикою Левченко);
Тест на визначення самооцінки учнів;
індивідуальні консультування класних керівників 5-х класів з проблем дезадаптації учнів котрі були виявленні під час психодіагностичних досліджень;
2. Робота з підлітками:
вивчення запитів учителів на роботу з «важкими» підлітками;
поглиблене психодіагностичне обстеження та виявлення типу «важковиховуваності» та психологічних особливостей школяра;
складання індивідуальних психологічних карт і психолого -педагогічних характеристик на «важких» підлітків з рекомендаціями педагогам та батькам;
групове та індивідуальне консультування підлітків з проблем:
непорозуміння з однокласниками, конфлікти з батьками у сім’ї, взаємовідносини з вчителями, особисті проблеми;
психологічна допомога дітям, які зазнають насильства з боку однолітків;
профілактика неадекватної поведінки підлітків:
1. консультування вчителів, батьків, підлітків з проблем важковиховуваності;
2. проводилась роз’яснювальна робота з підлітками щодо профілактики правопорушень,неадекватної поведінки, взаємостосунків з ровесниками, вчителями, батьками.
до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом – конкурс малюнків, стінгазета (1 грудня), проведено декілька занять з профілактики ВІЛ - інфекції та СНІДу.
ІІІ. Стараша ланка:
     Психологічна допомога учням у професійному самовизначенні: індивідуальне консультування, учнів котрі мають труднощі у виборі професії.
     10.09.2013 року  у Новояворівському центрі зайнятості відбулось засідання круглого столу (на якому була присутня учениця 10-А класу Чіх Роксолана) на тему: «Удосконалення профорієнтаційної роботи в загальношкільних закладах».
      03.10.2013 року у СЗШ І-ІІІ ступенів відбулася презентація професії «Кухар» представниками центру зайнятості. Участь приймали учні 9-х класів.
      07.10.13 року відбулося  засідання  Новояворівського МНВК із школами району на якому був затверджений план спільної профорієнтаційної роботи .
22.10.2013 року у Новояворівському МНВК проводився профорієнтаційний захід для учнів 9-х класів «День відкритих дверей».
     ІV. Психологічна просвіта
          21 жовтня 2013 року у СЗШ І – ІІІ ступеня імені Івана Франка відбулося засідання методичної комісії практичних психологів та соціальних педагогів Івано – Франківського освітнього округу , за темою : «Адаптація п’ятикласників до навчання у середній школі» Про актуальність проблеми розповіла методист методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Яворівської райдержадміністрації Стадник О.В.
Ізб’янська С.А. - практичний психолог школи поділилася досвідом роботи з батьками та педагогами у вигляді презентацій «Адаптація п’ятикласників до навчання у середній школі», «Труднощі процесу адаптації» та провела заняття з елементами тренінгу для учнів 5 класу на тему: « Впевненість – запорука успіху». Голова методичної комісії практичний психолог Артимович Оксана Богданівна запросила всіх учасників засідання поділитися досвідом роботи по даній тематиці. Працівники психологічної служби наголосили на необхідності проведення психолого – педагогічного семінару для вчителів, щодо адаптації п’ятикласників до нових умов навчання при переході з початкової ланки у середню та враховувати всім учасникам навчально – виховного процесу рекомендації психолога. Матеріали заняття всі учасники отримали на електронних носіях.
  25 листопада 2013 року у СЗШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка відбулося засідання районного семінару практичних психологів за  темою: «Професійно значущі риси вчителя».     Семінар проводили методист методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Яворівської райдержадміністрації Стадник О. В. та практичний психолог Ізб’янська С. А.  які поділилися досвідом роботи з практичними психологами щодо проведення психолого – педагогічних семінарів з педагогами шкіл у  вигляді презентацій «Образ сучасного вчителя очима учнів», та «Психологічна гра на визначення професійної діяльності».       Актуальною проблемою семінару було визначення професійно – значущих рис вчителя. Була проведена робота в  чотирьох групах. Головами методичних комісій підведений підсумок по даній тематиці.   Учасникам семінару була надана пам’ятка «Імідж сучасного вчителя» Матеріали семінару всі учасники отримають на дисках.
Напротязі грудня практичним психологом були проведені години спілкування:
-  «Як повірити у свої сили?»             4-класи .
-  «Що таке справжня дружба?»         5-класи .
-  «Вибір є завжди у кожного з нас»  7-класи .
- «Бути справжньою людиною»         8-класи .
- «Ким бути?».                                      9-класи .
      Впродовж семестру вчителі формували в учнів свідому мотивацію  здорового способу життя, збереження власного здоров’я та активну соціальну позицію. створювали методичне забезпечення уроків з Основ здоров’я, як один із елементів особистого-орієнтовного підходу до освіти в умовах реформування освіти, розвитоку пізнавального інтересу до предмету, використовували інноваційні та здоров’язберігаючі технології на уроках.
Згідно вищенаведеного,

НАКАЗУЮ:


1.Вчителям – предметникам:
1.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
1.2. Із метою вивчення та запровадження педагогічного передового досвіду продовжувати взаємовідвідування уроків.

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Сташко В.В. систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи у школі ІІ – ІІІст.

3.Вчителям – предметникам продовжити проводити роботу з обдарованими дітьми та дітьми, що потребують додаткових занять.
Постійно

4.Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.


Директор школи                                   М. Ліскевич – Карпа


З наказом ознайомлено:

                    Сташко В.В.
                    Тлуста О.П.
                    Самотея Н.А.
                    Кучма О.С.
                    Горонна С.Я.
                    Нечай М.І.
                    Тиховська Д.І.
                    Дорожівський Ю.М.
                    Окулова О.В.
                    Довбій М.І.
                    Юзишин М.М.
                    Кучма С.С.
                    Завідія Н.Я.
                    Чепак Г.П.


Категорія: Накази | Додав: (21.01.2014)
Переглядів: 1787