Головна » Статті » Накази

Наказ

Управління освіти, молоді та спорту

Яворівської районної державної адміністрації


Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І. Франка

смт Івано-Франкове


Наказ


11.01.2013 р. №____


Про використання годин варіативної

складової навчального плану у початкових класах


Згідно наказу №264 від 28.11.2012 року відділу освіти Яворівської райдержадміністрації «Про використання годин варіативної складової навчального плану» було проаналізовано навчальні плани щодо варіативної складової, програмне забезпечення та їх виконання, фаховий педагогічний склад, навчально-методичне забезпечення. Аналіз вивчених матеріалів згідно довідки свідчить, що у школі відповідально підійшли до вирішення питання доцільності використання годин варіативної складової навчального плану.

Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти перед початковою школою стоять важливі завдання;

  • Зберегти або відновити духовне здоров’я та емоційне благополуччя кожної дитини;

  • Дати дітям максимально різносторонню освіту;

  • Навчити дитину вчитися, самостійно здобувати нові знання та уміння;

  • Розвивати інтелектуальні здібності учня, його мислення, мовлення, пам’ять, увагу, уяву;

  • Допомогти дитині найповніше реалізувати свій творчий потенціал, розкрити свою індивідуальність.

Дана концепція втілюється через співвідношення інваріантної та варіативної складової в базовому навчальному плані. Зміст варіативної складової самостійно визначається школою з урахуванням особливостей та індивідуальних потреб учнів.

На основі Типового навчальних планів, у школі щороку складають робочі навчальні плани, в яких конкретизують варіативну складову, яка погоджена на засіданні педагогічної ради школи та затверджені керівником відділу освіти.

Варіативною складовою Типового навчального плану початкової школи, передбачено до трьох навчальних годин, які можна використати за вибором. На посилення змісту предметів інваріантої складової у початкових класах школи відведено по 1 годині. На вивчення додаткових курсів відведено по 1 годині у 1-х класах, по 2 годині у 2-х, 3-х, 4-х класах. Сумарна кількість годин варіативної складової - 1 клас – по 2 години; 2 клас, 3 клас, 4 клас – по 3 години.

Впроваджуючи у початкових класах курси за вибором, адміністрація школи дотримується вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року №63 щодо граничного допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Вибір курсів варіативної складової здійснюється за обов’язковим врахуванням бажань батьків, не нав’язаний учням та вчителям, наявні протоколи класних батьківських зборів у початкових класах на 2012-2013 н. р.

Навчальний процес варіативної складової, а особливо курсів за вибором у школі організовано відповідно до навчальних вимог, програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки. Вимоги навчальних програм реалізуються, про що свідчать записи у класних журналах. Вчителі у своїй діяльності керуються рекомендаціями та вказівками інструктивно-методичних листів, матеріалів Міністерства освіти і науки України, Львівського ОІППО, районного методкабінету. Навчальні досягнення учнів з обраних курсів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

З курсів за вибором варіативної складової виділені години на основи християнської етики за програмою, рекомендованою МОН освіти і науки, молоді та спорту України (автори: В. Жуковський, Т. Барещевський) і вивчення курсу «Логіка» (автор О. Митник).

Особливістю початкової школи є те, що діти до неї приходять із неоднаковим ступенем підготовки до навчання, різним соціальним досвідом. Тому вчителі початкової ланки мають допомогти кожній дитині адаптуватися до нових умов, розпізнати і допомогти розвинути природні задатки, реалізувати її здібності і створити умови для індивідуального розвитку школяра.

Що стосується кваліфікаційного забезпечення, слід зауважити, що години варіативної складової, які розраховані на посилення змісту предметів інваріантної частини, читають вчителі початкових класів, які мають варіативну складову з тих же предметів.

Години курсу за вибором «Основи християнської етики» читає вчитель християнської етики Юзишин М. М. – фахівець з свого предмета, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років. Уроки проводить на високому науково-методичному рівні. Вчителем зібрано багато цікавого наочного і дидактичного матеріалу. Учні забезпечені зошитами з друкованою основою. Проводяться фізкультхвилинки. Є позитивні відгуки від батьків.

Читаючи курс «Логіка», вчителі Острокостова Л. В. і Дорожівський Ю. М. вчать учнів міркувати, грамотно обґрунтовувати свою точку зору, самостійно приймати рішення. Основна увага вчителів спрямовується не на результат засвоєння певних знань, а на процес його досягнення.

На основі вищенаведеного,


НАКАЗУЮ:


1.На педагогічній раді обговорити результати здійснення перевірки і прийняти відповідні рішення.


2.В міру можливого забезпечити виконання Наказу МОН молоді та спорту України від 02.08.2012 року №882 «Про використання навчальної літератури у загальних навчальних закладах».


3. Заступнику директора школи Онипко Л. А.:

3.1.Належно проаналізувати ефективність використання годин варіативної складової у початкових класах.

3.2. Забезпечити дотримання рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вибору програм варіативної складової у початкових класах і процедурою обирання курсів за вибором на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради.

3.3.Виконати вимоги, щодо складання розкладу уроків, де курси варіативної складової мають бути зазначені після предметів інваріантної частини навчального плану.

3.4.Дотримуватись вимог, вказівок Міністерства освіти і науки України. Львівського ОІППО, районного методкабінету і не проводити оцінювання курсів варіативної складової навчального плану.

3.5. Забезпечити відповідність календарного планування навчальній програмі.


4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.
Директор школи М. Ліскевич-Карпа


З наказом ознайомлено:


Л.Онипко

Категорія: Накази | Додав: (05.02.2013)
Переглядів: 1606