Головна » Статті » Охорона праці в школі

Наказ

Затверджено:

Наказ

від «03»січня2013р. №5


Директор:М.Ліскевич - Карпа

(прізвище, ініціали)

______________Інструкція № 19

з охорони праці при виконанні лабораторних робіт у 8 класі:

Порівняння кількості теплоти при змішуванні води різних температур.

Визначення питомої теплоємності твердого тіла.

1.Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення лабораторних і практичних робіт у кабінеті фізики.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці „Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів” затвердженого наказом Держнаглядохорони праці України від 16.11.98 №220* ДНАОП 9.2.30-1.04-98.

2.До початку роботи :

2.1. Ознайомтесь з описом роботи і продумайте хід її виконання.

2.2. Приберіть все зайве зі столу.

2.3. Будьте уважні і дисципліновані, не приступайте до виконання роботи без дозволу вчителя.

2.4. Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.

2.5. Розміщуйте обладнання і прилади на робочому місці так, щоб уникнути їх падіння.

3.Під час виконання роботи:

3.1. Забороняється закривати посудину з гарячою рідиною корком, поки вона не охолоне.

3.2. Забороняється брати прилади та посудину з гарячою рідиною незахищеними руками з метою попередження опіку.

3.3. Користуйтеся, як пальним до спиртівки, тільки сухим спиртом.

3.4. Перевіряйте чи немає тріщин на термометрі, пробірці, іншому посуді.

3.5. Скляний посуд (мензурки, пробірки та інше) закріплюйте в лапці штатива за допомогою смужки паперу.

3.6. Не виймайте термометр з пробірки з затверділою речовиною.

3.7. Слідкуйте, щоб на сухий спирт не попала вода, бо при запалюванні він буде розтріскуватися і розлітатися в різні боки, що може привести до опіків.

3.8. Гасіть сухий спирт за допомогою спеціального ковпачка або металевого стакана від калориметра.

3.9. Не нахиляйтеся над полум’ям і посудиною з киплячою водою.

4.Після закінчення роботи:

4.1. Повідомте вчителя про закінчення роботи.

4.2. Дайте можливість приладам охолонути і складіть їх в такому порядку, в якому вони були до початку роботи.

4.3. При потребі витріть стіл чистою ганчіркою.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. Загорання в кабінеті (лабораторії) фізики у випадку пожежі необ­хідно відразу ліквідувати. Для цього необхідно:

- повідомити пожежну охорону;

- повідомити чергового адміністратора;

- вжити заходів щодо евакуації людей, з приміщення;

- вимкнути електромережу;

- розпочати тушіння засобами пожежегасіння;

- організувати евакуацію майна.

5.2.1. При ураженні електричним струмом необхідно як можна швидше звільнити потер­пілого від дії струму:

- вимкнувши струм (вимикачем, магнітним пускачем, рубильником, висмикнувши вилки з штепсельної розетки),

- відвівши проводи від потерпілого сухою палицею або іншим предметом з матеріалу, що не проводить струму;

- відтягнувши потерпілого від струмопровідної частини за сухий одяг.

5.2.2 Якщо вимкнути установку доволі швидко неможливо, необхідно прийняти інші захо­ди по звільненню потерпілого від струму. Надаючий допомогу не повинен дотор­куватись до відкритих ділянок тіла потерпілого і повинен пильнувати за тим, щоб са­мому не вступити в контакт з струмопровідною частиною.

5.2.3. Якщо після вивільнення від дії струму потерпілий перебуває в непритомному стані, досить забезпечити йому доступ свіжого повітря і дати понюхати нашатирний спирт. При електричному ударі слід негайно зробити штучне дихання.

5.2.4. У разі виникнення нещасного випадку (термічного опіку, травми осколками скла тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.


Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності _______________________ В.СташкоПогоджено:

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________Л.Онипко


Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)


_________________________

(прізвище. Ініціали)


_________________________


Категорія: Охорона праці в школі | Додав: (05.02.2013)
Переглядів: 386