Головна » Статті » Охорона праці в школі

Наказ


Затверджено:

Наказ

від «03»січня2013р. №5


Директор: М.Ліскевич - Карпа

(прізвище, ініціали)

________________


ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 10

для сторожа

1. Загальні положення

До роботи допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

особисто вживати заходи щодо усунення небезпечної ситуації;

виконувати вимоги інструкцій.

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов'язаної з його прямими обов'язками, якщо створилась небезпечна для його життя чи здоров'я ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища

Працівник повинен дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

дотримуватися дисципліни;

утримувати в чистоті робоче місце, територію навчально-виховного закладу;

періодично проходити медичне обстеження;

дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. За порушення вимог інструкцій працівник притягається до відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Сторож, черговий по школі зобов'язаний:

завчасно прийти на роботу;

оглянути територію навчального закладу та всі споруди (чи немає пошкоджень, несправностей).

2.2. Заступаючи на чергування, перевірити:

справність телефонного зв'язку, наявність засобів пожежогасіння;

справність газо-, водосистеми, чергового освітлення;

наявність всіх ключів у сейфі, чи зачинені на ключ всі кабінети, класні кімнати.

2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходи щодо їх усунення, а при необхідності - повідомити директора школи або його заступника.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Сторож, черговий по школі відповідає за збереження шкільного майна та споруд на території навчально-виховного закладу, запобігає проникненню в школу сторонніх осіб під час виконання своїх службових обов'язків.

Забороняється:

- спати під час чергування;

виходити за межі території навчального закладу, палити, вживати спиртні напої;

передоручати свою роботу іншим особам.

3.3. Сторож, черговий по школі зобов'язаний постійно мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Наприкінці чергування працівник перевіряє приміщення та територію навчально-виховного закладу, чи нема пошкоджень, несправностей.

Упорядкуйте своє місце чергування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявленні пожежі працівник зобов'язаний негайно викликати пожежну частину за телефоном 01;

Повідомити керівника установи або його заступника, вжити заходи для евакуації згідно з планом евакуації.

5.3. При наявності запаху газу викличте аварійну службу за телефоном 04. 5.3. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу потерпілому.


Розроблено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності _______________________В.СташкоПогоджено:

Заступником директора з АГР __________________________ Г.Цушко

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки ________________________Л.Онипко


Посадову інструкцію отримав(а)

і з її змістом ознайомлений(а)


_________________________

(прізвище. Ініціали)


_________________________

(підпис)Категорія: Охорона праці в школі | Додав: (05.02.2013)
Переглядів: 594