Головна » Статті » Педради

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури у 5-11 кл. / 19.12.2014/

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної   культури у 5-11 кл. /  19.12.2014/

Період навчання у школі є чи не найважливішим для здоров’я людини, адже він збігається у часі з формуванням основних систем організму. Тому збереження здоров’я дитини та її фізичний розвиток мають бути пріоритетними

Фізичне виховання є елементом гармонійного розвитку особистості, яка підростає. Тому під час навчання у школі надзвичайно важливо виховувати в учнів бережливе ставлення до свого здоров’я.

На уроках фізичної культури  які проводять вчителі фізичної культури Пучак М.І., Малішевський Ю.П., Фединяк І.Я.  учні розвивають і зміцнюють основні системи свого організму, отримують навички організації проведення самостійних занять фізичною культурою. До того ж заняття спортом є своєрідною профілактикою шкідливих звичок.

Дуже важливо, щоб під час уроків фізичної культури навантаження відповідало віку учня та функціональним можливостям його організму: лише за таких умов воно буде ефективним і справлятиме оздоровлюючий ефект.

      Унашій  школі працює 1 медична сестра (штатна одиниця районної дитячої поліклініки) . Але на таку кількість дітей – 626, це значно мало. Є 1 медичних кабінета та засоби першої медичної допомоги.

   У школі 1 спортзал та 1 спортивний майданчик. Організація фізичного виховання здійснюється відповідно до нормативно-правових документів МОН України ,розкладу уроків та спортивних секцій.  Санітарно-гігієнічний стан спортзалу задовільний, частково відповідає діючим вимогам.  Освітлення відповідає нормам. Вологе прибирання здійснюється за графіком. Правила техніки безпеки дотримуються (оформлений стенд з Техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, на уроках фізичного виховання проводяться інструктажі з Техніки безпеки вчителями фізичного виховання)

Допоміжні приміщення в спортзалі та  (роздягальні, душові, приміщення для знаряддя) у задовільному стані. Щороку працівниками школи та вчителями фізичної культури  проводиться косметичний ремонт спортивного залу, додаткових приміщень.

 У кожному класі оформлені Листи здоров’я, які знаходяться в журналі обліку навчальних занять.

     Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спецгруп,  відвідують уроки фізкультури, беруть участь у підготовчій та заключній частинах уроку, а під час основної частини виконують спеціальні  вправи..

    Тому  класний керівник повинен зробити  відповідний запис у Листку здоров’я. Листи здоров’я ведуться у 1-11 класах та знаходяться в журналі обліку навчальних досягнень учнів відповідно до вимог.

У школі 40 %  дітей охоплено спортивними секціями. Медичною сестрою та лікарями проводиться медичний нагляд за учнями, що займаються спортом, при проведенні спортивних змагань надається обов’язково заключення по кожному учню.

      Організація уроків фізичного виховання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій до Програми та Основних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичного виховання. Аналіз уроків фізичного виховання аналізується відповідно до структури його компонентів:

• організація уроку

• фізичне навантаження учнів

• загальна та моторна щільність уроку

• навчання руховим діям

• домашнє завдання

Під час контролю адміністрацією складається:

системний аналіз оцінювання ефективності проведеного уроку фізичного виховання;

протокол обліку пульсових даних на уроці;

протокол загальної та моторної щільності уроку;

лист педагогічного спостереження (для адміністрації та класного керівника);

Медична сестра школи під час спостереження заповнює карту медико-педагогічного контролю  оцінки реакції учня на фізичне навантаження. Крім того, адміністрацією перевіряється тематично-календарне планування, класні журнали, конспекти уроків, проводиться бесіда з вчителями, учнями. Результати контролю обговорюються на оперативних нарадах, педагогічній раді, на нараді при директорі, батьківських зборах, визначаються у наказах.

Проводиться фізкультурно-оздоровча масова робота (згідно плану спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи): змагання до Дня фізкультури та спорту, проведення Всеукраїнського олімпійського уроку,, участь у районних змаганнях з футболу, баскетболу,легкої атлетики, спортивних фестивалів, турзльотів,  тощо. Питання щодо покращення стану фізичного виховання постійно розглядається на , нараді при директорі, педагогічних радах, на батьківських зборах. Тема педради: «Стан викладання фізичної культури у  9-11 класах та рухливі спортивні ігри у 5-8 класах»

Тому для того, щоб визначити рівень фізичного розвитку учнів, які займаються фізичною культурою, а також щоб з’ясувати відповідність навантаження на уроці стану здоров’я та функціональним можливостям учнів, у навчальних закладах запроваджують медико-педагогічний контроль (МПК).

Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674, МПК є частиною медичного обслуговування учнів. Він дає змогу не лише своєчасно визначати рівень їхнього фізичного розвитку, а й виявляти ознаки хвороб і ушкоджень на ранніх стадіях. МПК містить також заходи, спрямовані на оптимізацію, безпечність та ефективність фізичної культури.

 Основні завдання завдання МПК на уроках фізичної культури:

визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних можливостей організму учня;

з’ясування рівня розвитку рухових навичок учня для того, щоб коригувати навантаження відповідно до його індивідуальних особливостей;оцінювання впливу фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції на стан здоров’я учня;

виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

здійснення нагляду за динамікою показників локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ;

запобігання шкільному, у тому числі спортивному, травматизму;

здійснення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання тощо.

Організацію МПК на уроках фізичної культури забезпечує директор школи, а здійснюють медичні та педагогічні працівники школи.

Основними формами медико-педагогічного контролю є:

спостереження (під час уроків, занять спортивних секцій, змагань, перерв тощо);

диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються у спеціальній та підготовчій групах;

оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків;

оцінка форм проведення уроків фізичної культури;

контроль за ефективністю організації уроків фізичної культури тощо.

Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури здійснюють у 1—11-х класах.

Об’єктом МПК може бути:

рівень навантаження учнів;

відповідність фізичного навантаження статі;

відповідність одягу та взуття учнів умовам проведення занять;

гігієнічні умови місця проведення уроку (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо).

За результатами медико-педагогічного контролю можна коригувати плани уроків фізичної культури. Питання щодо ефективності уроків фізичної культури щорічно планово розглядають на засіданнях педагогічної ради, а також протягом навчального року — на нарадах при директорові.

Додаток 1

Періодичність проведення медико-педагогічного контролю

на уроках фізичної культури у 1-11-х класах

 

Посада контролюючого

Мінімальна кількість разів

Мета перевірки

на місяць

протягом семестру

протягом навчального року

Директор школи

 

1

2-3

Адміністративне інспектування

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

1

2-3

Методичне інспектування

Заступник директора з виховної роботи

1

4

8

Оздоровчо-виховна робота

Класні керівники

1

4

8

Відвідування учнями уроків фізичної культури, їх дисциплінованість, успішність

Медичний персонал

1

3

6

Відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям учнів

 

 

 

 

Категорія: Педради | Додав: (05.02.2015)
Переглядів: 10715