Головна » Статті » Педради

Педрада

ПЕДРАДА №1

засідання педагогічної ради вчителів Івано-Франківської середньої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ім. І. Франка смт Івано-Франкове


від 31.08.2012р.

Присутні – 68

Відсутні – 2


Порядок денний


1.Вибори секретаря педагогічної ради (Ліскевич-Карпа М. Р.).

2.Про підсумки роботи 2011-2012 н.р. та завдання на новий, 2012-2013 н.р. (Ліскевич-Карпа М.Р.)

3.Затвердження річного плану роботи школи на 2012-2013 н. р.

4.Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 н. р.

5.Затвердження робочого навчального плану на 2012-2013 н. р. (Кубішин О. І.).


СЛУХАЛИ І

1.Ліскевич-Карпу М. Р., директора школи, яка запропонувала обрати секретарем педагогічної ради на 2012-2013 н. р. вчителя української мови та літератури Виздрик І. П.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

В и р і ш и л а:

1.Обрати секретарем педагогічної ради на 2012-2013 н. р. вчителя української мови та літератури Виздрик І. П.


СЛУХАЛИ ІІ

1.Ліскевич-Карпу М. Р. , директора школи, яка розповіла про підсумки роботи 2011-2012 н. р. та завдання на новий, 2012-2013 н. р.

1.Організація навчально-виховного процесу.

ХХІ ст. – це епоха нової школи, нових взаємовідносин усіх учасників навчально-виховного процесу; це час новітніх освітніх стратегій, час пошуку інноваційних шляхів становлення сучасної школи.

Усвідомлюючи усі реалії сьогодення, розуміючи проблеми сучасної української школи та потреби підростаючого покоління, діяльності колективу школи була спрямована на:

 • створення сприятливих умов для розвитку й саморозвитку особистості як творця й проектувальника свого життя;

 • створення інноваційної педагогічної її системи школи, спрямованої на розвиток й саморозвиток творчої відповідальної особистості,формування у вихованців життєвої і соціальної компетентності, культури життєвого самовизначення;

 • впровадження перспективних освітніх технологій розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості;

 • розвиток і саморозвиток учнів на основі найновішого використання внутрішнього потенціалу особистості.

2. Забезпечення педагогічними кадрами СЗШ І-ІІІ ступенів ім. І. Франка смт Івано-Франкове забезпечена педагогічними кадрами відповідно до навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису.

3. Методична робота.

На високому рівні у школі було налагоджено методичну роботу. Усвідомлюючи, що методична робота – це важливий складник педагогічної освіти, що має цілісну систему дій та заходів, заступники директора школи з навчально-виховної роботи Кубішин О. І., Онипко Л. А., Шаблінський І. М. спрямовували свою діяльність на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, створювали умови для розвитку творчого потенціалу як вчителів, так і учнів, працювали на досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

У 2011-2012 н. р. педагогічний колектив школи працював над реалізацією ІІ етапу проблеми школи «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вміньі навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес».

4.Рівень навчальних досягнень учнів школи (якість знань). Профільне навчання. Індивідуальне навчання.

У школі на 1 вересня 2011 року до першого класу було прийнято 61 учень.

У школі на початок навчального року навчалося, на кінець – 613. Впродовж навчального року прибуло 12 учнів, вибуло – 13. Впродовж літніх канікул вибуло 9 учнів, з них 6 учнів 4-х класів, 2-7-х класів, 1 – 8-го класу.

Похвальними листами за високі показники у навчанні нагороджено 74 учнів, 2-4 класів, 96 учнів – 5-11 класів. За індивідуальним планом у 2011-2012 н. р. навчалося 9 учнів. З них 3 учнів за програмами колекційного навчання і 6 учнів за програмами загальноосвітньої школи.

5.Соціальний захист дітей.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводилася згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • Позбавлених батьківського піклування – 7

 • Інвалідів – 11

 • Чорнобильців – 2

 • З неповних сімей – 83

 • Багатодітних – 71.

6. Виховна робота.

У 2011-2012 н. р. вся виховна робота в школі проводилася відповідно до нормативно—правових документів з питань навчання і виховання, рекомендацій районного і обласного відділів освіти та на вирішення проблеми школи.

7.Правоосвітня робота.

З метою створення умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, утвердженню її свідомості, високогуманних принципів, утілених у праві, підвищенню її соціальної активності в діяльності, спрямованій на попередження правопорушень, у СЗШ І-ІІІ ступенів ім.. І. Франка смт Івано-Франкове систематично проводиться робота з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

В даній ділянці роботи адміністрація школи керувалася нормативно-правовими документами, а сааме:

 • законом України «Про освіту».

 • конституцією України

 • адміністративним та кримінальним кодексом України

 • конвенцією ООН про права дитини.

 • наказами та розпорядженнями МОНМС України, обласного управління освіти, відділу освіти Яворівської РДА.

8.Охорона праці та здоров’я учасників навчально-виховного процессу.

З метою збереження здоров’я учнів у школі створено належні умови:

 • дотримано – санітарно-гігієнічні вимоги щодо освітлення класних кімнат;

 • організовано безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів та для дітей певних соціальних категорій;

 • розклад складено згідно санітарно-гігієнічних вимог до навчальних занять, що не допускають перевантаження учнів;

 • факультативи, індивідуальні заняття, заняття гуртків проводяться після 1-годинної перерви.

9.Фінансово-господарська діяльність.

Загальна сума спонсорських надходжень з батьківського фонду у 2011-2012 н. р. становила 8795 грн.

За кошти відділу освіти та позабюджетні надходження впродовж 2011-2012 н. р. було виконано наситупні господарські роботи :

 • огороджено територію навчального корпусу №2;

 • замінено водопровід до водонапірної башти протяжністю 70 м.;

 • обладнано санвузол у навчальному корпусі №1;

 • зроблено капітальний ремонт приміщення актового залу;

 • зроблено косметичний ремонт шкільних коридорів та капітальний ремонт сходової клітки (корпус №1);

 • зроблено художній ремонт у малому фойє навчального корпусу №1;

 • проведено зовнішнє освітлення корпусу №2;

 • встановлено комп’ютерний класс корпус №1;

 • облаштовано захисну сітку на огорожі спортивного майданчика;

 • проведено реставраційні роботи у фойє корпусу №1.

Заслухавши та обговоривши дану інформацію, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Забезпечувати перехід на новий зміст навчання учнів 1-х класів. (Постійно).

2.Уникати проявів формалізму при проведенні уроків та виховних заходів (Постійно).

3.Широко використовувати у педагогічній практиці інтерактивних та інформаційних технологій навчання (Постійно).

4.Активно залучати до співпраці батьків та представників органів місцевого самоврядування. (Постійно).

5. Розширювати шкільні методичні традиції, а саме проведення загальношкільного конкурсу «Людина року -2013» в номінаціях :»Кращий класний керівник», «Кращий учень школи І ступеня», «Кращий учень школи ІІ ступеня», «Кращий учень школи ІІІ ступеня»; «Кращий спортсмен школи» (Постійно).

6.Створювати оптимальні умови для підвищення рівня професійної діяльності вчителя (Постійно).

7.Забезпечувати перехід від репродуктивної діяльності школярів до активної творчої. (Постійно).

8.Забезпечувати самореалізацію особистості в різних видах інтегративної діяльності. (Постійно).

9.Забезпечувати планомірне і поступове запровадження нових виховних технологій особистісно орієнтованого виховання. (Постійно0.

10. Удосконалювати форми і методи підвищення рівня розвитку шкільного самоврядування, залучати учнів до активної громадської діяльності. (Постійно).

11.Забезпечувати формування трудової й моральної життєтворчої мотивації, активної громадянської та професійної позиції учнівської молоді. (Постійно).

12.Удосконалювати роботу з батьківською громадськістю з педагогізації проблем сімейного виховання. (Постійно).

13.Сприяти самостійному й усвідомленому вибору життєвої позиції, вивченню шляхів позитивної соціалізації молоді, формуванню принципів здорового способу життя й відмови від негативної поведінки.(Постійно).

СЛУХАЛИ ІІІ.

1.Ліскевич-Карпу М. Р., директора школи, яка ознайомила присутніх з річним планом роботи школи на 2012-2013 н. р. за такими розділами:

1.Здійснення загальної середньої освіти.

2.Удосконалення навчально-виховного процессу.

3.Встановлення і розвиток виховної системи.

4.Робота з педагогічними кадрами.

5.Охорона здоров’я і техніка безпеки.

6.Співдружність сім’ї, школи, громадськості і позашкільних установ.

7.Координація внутрішкільного контролю.

8.Захист Вітчизни. Цивільний захист.

9.Фінансово-господарська діяльність школи.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити річний план роботи школи на 2012-2013 н. р.

СЛУХАЛИ ІУ.

 1. Пенко У. М., бібліотекар школи, яка ознайомила присутніх з планом роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 н. р. за такими розділами:

 2. Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації.

 3. Інформаційно-бібліографічна робота.

 4. Проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом.

 5. Бібліотека педагогам

 6. Робота з батьками.

 7. Організація книжкових фондів, каталогів.

 8. Робота з фондом підручників.

 9. Робота бібліотеки спрямована на допомогу громадським та творчим об’єднанням школярів.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити план роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 н.р.


СЛУХАЛИ У.

1.Кубішин О. І., заступника директора, яка ознайомила присутніх з робочим навчальним планом на 2012-2013 н. р.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити робочий навчальний план на 2012-2013 н. р.

СЛУХАЛИ УІ.

1.Онипко Л. А., заступник директора, яка запропонувала оцінювати учнів 2 класу з ІІ семестру за критеріями оцінювання.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

1.Оцінювати учнів 2 класу з ІІ семестру за критеріями оцінювання.

2.Кубішин О. І., заступник директора, яка запропонувала вести записи факультативних та індивідуально-групових занять у класних журналах.

Заслухавши та обговоривши дане питання, педагогічна рада

в и р і ш и л а:

 1. Вести записи факультативних та індивідуально-групових занять у класних журналах.

Голова педагогічної ради М. Ліскевич-Карпа


Секретар І. ВиздрикКатегорія: Педради | Додав: (21.03.2013)
Переглядів: 8832