Головна » Статті » Педради

Реалізація основних завдань трудового навчання як навчальної дисципліни в 5-11 класах шляхом практичної діяльності учнів на уроках трудового

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ст. імені Івана Франка

смт Івано – Франкове

2013

Грудень


Педагогічна рада :


Реалізація основних завдань трудового навчання як навчальної дисципліни в 5-11 класах шляхом практичної діяльності учнів на уроках трудового навчання

( Заступник директора школи з НВР Шаблінський І.М.)


Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку трудового навчання є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання. Ефективними вважають уроки трудового навчання з використання інтерактивних технологій, які активізують процес навчання.Уроки трудового навчання, як інтегровані заняття, передусім, допомагають систематизувати та закріпити знання учнів з важливих тем.Уроки трудового навчання – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів, сприяє здобуванню знань учнями самостійно.Основні завдання, які вчителі трудового навчання намагаються вирішити:

- з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання;

- розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку трудового навчання завдяки інтерактивним технологіям;

- розглянути структуру і методику інтерактивного навчання;

- поділитися досвідом проведення уроків з використання інтерактивних технологій навчання які є джерелом формування духовно багатої творчої особистості.

Відповідно до плану роботи школи протягом І семестру 2013 року вивчався стан викладання трудового навчання, дотримання вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів 5-11 класів у школі.

Викладають даний предмет вчителі трудового навчання Шпінь Л.Я., освіта вища, педагогічний стаж роботи - 19 років, вища кваліфікаційна категорія, звання –старший вчитель. Шпінь Л.Я.- переможець районного, обласного та лауреат Всеукраїнського конкурсів вчителів трудового навчання. Працює у нашій школі з 2012 року.

Вчитель Кучма С.С.- освіта вища, педагогічний стаж роботи – 17 років, вища кваліфікаційна категорія. Учитель трудового навчання Бонковський О.Я.- освіта вища, педагогічний стаж роботи – 15 років, І-а кваліфікаційна категорія. Вчителі тудового навчання мають належний рівень науково-теоретичної підготовки, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями знань про об'єкти праці, способи трудової діяльності, види професійної діяльності людини, вчать на своїх заняттях застосовувати засвоєні знання в проектно-технологічній та інших видах трудової діяльності, розвивають в учнів самостійність під час виконання завдання. На своїх уроках використовують сучасні форми та методи навчання, що активізує розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення цього предмета.

Вчителі приділяють увагу створенню найсприятливіших умов для навчання , виховання і розвитку учнів, обов'язково враховуюють їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси, звертають увагу на розуміння й осмислення виконуваних операцій. Протягом І семестру Шпінь Л.Я. працює над розв’язанням дидактичної проблеми « Формування дослідницьких умінь учнів шляхом використання на уроках інформаційних джерел». Кучма С.С. працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання»

Уроки, які проводять учителі трудового навчання Кучма С.С. та Шпінь Л.Я. чітко продумані, постійно на уроках використовують наочність, необхідні інструменти та приладдя.

Наслідки тематичного вивчення свідчать про те, що педагоги мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, вчать застосовувати засвоєні знання на практиці, розвивають в учнів самостійність під час виконання завдань. На уроках впроваджують сучасні методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до трудового навчання.

Основою вивчення змісту програм трудового навчання є проектний метод навчання. Цей метод дає можливість звернути особливу увагу на розвиток в учнів творчого й критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами , різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок практичної діяльності, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми, інструменти, обладнання .

 Саме на таких уроках побували  вчителі на засіданні окружної комісії з трудового навчання, яке відбулося 19 листопада 2013 рпоку на базі нашої школи. Урок проводила вчитель Шпінь Л. Я. у 8 класі з теми «Технологія обробки деревини. Презентація та оцінка проектної діяльності.»
 На активну роботу учнів надихало оформлення класу: вишиті вироби, виставка власноруч декоративних панно. Вчитель вміло використала інноваційні технології: такі як «мікрофон», «робота в групах», «рольова гра», мультимедійні засоби навчання.

17 грудня 2013 року на базі нашої школи відбулося ІІ засідання предметної комісії вчителів трудового навчання. Педагоги шкіл відвідали відкритий урок у вчителя трудового навчання Кучми С.С. . На високо-методичному рівні провела цікаво урок Світлана Степанівна у 7-В класі на тему «Поняття про моду, стиль. Урахування модних тенденцій у процесі проектування виробів»
    Саме на таких відкритих уроках учні виявляють свої творчі здібності, вчаться шанобливо ставитися до праці, самоорганізовуються, самовизначаються.

Як ми бачимо з відритих занять, вчителі трудового навчання Кучма С.С. та Шпінь Л.Я. досконало володіють сучасними інноваційними методиками і технологіями, активно їх використовують у навчально-виховному процесі. Вміють втілювати інноваційні ідеї, активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу. Вони маєють високий рівень педагогічної майстерності, добре володіють методикою викладання обслуговуючої праці, постійно вдосконалюють свій фаховий рівень.

Почуття високої відповідальності і вимогливості до себе – риси, які  визначають етапи роботи вчителів. На їх уроках немає  пасивних, всі працюють з повним навантаженням. Багато уваги приділяють естетичному вихованню учнів. Щоб розвинути просторову уяву учнів, розуміння краси, вчителі  пропонують їм малюнки , фотознімки , ескізи, готові вироби. Навчають учнів правильно сприймати теорію та творчо застосовувати у конкретних умовах. Вчать творчо мислити, фантазувати, узагальнювати, робити висновки. У школі естетично обладнано виставку учнівських робіт в кабінеті з трудового навчання та в приміщенні школи. Роботи виконані учнями під керівництвом своїх навтавників Шпінь Л.Я. та Кучмою С.С., постійно демонструються на шкільних, районних виставках. Учні під керівництвом вчителів розробляють самі ескізи, розкроюють деталі виробу, освоюють різні техніки вишивання, які використовують при виготовленні серветок, рушників. Обслуговуюча праця йде в ногу з сучасними тенденціями моди – вишивання стрічками, бісером, виготовлення весільних та святкових рушників.

Учителі використовують групові та індивідуальні форми роботи, акцентуючи увагу на тому, що по закінченню уроку потрібно завершити виконання роботи і порівняти свою роботу з роботою інших учнів, організовують виставки виконаних робіт між класами.

Особливу увагу вчителі звертають на вивчення учнями правил безпечної роботи. На всіх уроках простежується зв’язок у системі «вчитель-учень».

З урахуванням вікових особливостей розвитку учнів, змісту та доступності навчального матеріалу на уроках трудового навчання:

- ознайомлюють учнів зі світом професій;

- залучають учнів до конструкторської та дослідницької діяльності;

- розвивають здатність реально оцінювати свої можливості для вибору посильних творчих завдань.

У своїй роботі застосовують методи дослідження і діагностики якостей особистості та здібностей учнів з метою прогнозування їх розвитку і підготовки до життя. Для цього проводять бесіди з учнями на різні теми, тестування, пропонують проблемні завдання, здійснюють міжпредметні зв’язки.

Складаючи поурочні плани продумують, як зробити, щоб учні змогли засвоїти те, що передбачено програмою, як зацікавити їх займатись саме тією діяльністю, яка запланована. Цьому сприяє робота в групах, змінних парах, «мозковий штурм» та інші інтерактивні методи. Це, в свою чергу, впливає не лише на якість навчальної діяльності, а й на свідомість учнів, розвиток їх позитивних почуттів, емоцій, вольових якостей.

Особливістю трудового навчання у 5-6 класах є ознайомлення учнів з проектно-технологічною діяльністю з опорою на знання з основ наук на рівні предметно-практичної діяльності. У 7-8 класах в учнів спочатку формують уявлення про зміст та етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів.

В 10 та 11 класах курс трудового навчання називається «Технології». Учні 11 класів оволодівають знаннями, уміннями, навичками, набути досвіду трудової діяльності з технологій.

Відповідно до змісту нової навчальної програми з трудового навчання для 5-9 класів учні ознайомлюються з такими методами проектної та конструкторської діяльності:

  • метод фантазування – 5 клас;

  • метод комбінування – 6 клас;

  • метод фокальних об’єктів – 7 клас;

  • метод створення образу ідеального об’єкта – 8 клас;

  • основи теорії розв’язування винахідницьких задач – 9 клас.

Під час вивчення розділу проектування виробів вчитель Кучма С.С. у 5-х класах звертає особливу увагу учнів на розуміння термінів «проект», «технологія», «проектно-технологічна діяльність». Розуміння цих термінів і визначень досягається шляхом уже відомими дітям з 4 класу робіт з пластиліном або папером.

Застосовуючи метод фантазування, який передбачає відсутність будь-яких обмежень і правил, діти занурюються у світ казкових героїв, фантастичних умов. Дитяча уява малює незвичайні, неочікувані зразки виробів.

У 7-8 класах згідно програми передбачено обов’язкове виконання учнями творчих проектів. Тому, щоб ознайомити дітей з цим видом діяльності, вчителі трудового навчання використовують електронні презентації уже готових проектів, дають шаблони за яким діти будуть виконувати проект.

Застосовуючи теорію розв’язання винахідницьких задач у 9 класі, вчитель Шпінь Л.Я. використовує наступні методи: моделювання з живою природою; метод мозкової атаки; метод проблем та помилок.

У роботі над проектно-технологічною діяльністю з учнями 5-9 класів, вчителі трудового навчання значну увагу приділяють вибору учнями завдань та їх змісту, які мають відповідати наступним вимогам: відповідність віковим можливостям учнів; різноманітність у виборі матеріалу, з яким вони будуть працювати; відповідність базі теоретичних знань та практичних умінь школярів; творча спрямованість навчання.

У 6 класах, вчитель Бонковський О.Я., учні на уроках трудового навчання конструювали та виготовляли моделі літака, автомобіля, підставку для паперу та олівців, гачки для вішалок, підставку для малювання, підставку для паяльника, годівничку для пташок. Учні на уроках мають можливість виявляти свої інтереси; вчаться планувати й працювати за планом; розвивають творчі здібності, самостійність.

Учителі Шпінь Л.Я. та Кучма С.С. раціонально обирають структуру уроку, намагаються ефективно поєднувати традиційні і інноваційні методи навчання. Уроки продумані, змістовні.

Вчителі спонукають дівчаток до створення папок досягнень з трудового навчання, куди внесено теоретичний матеріал і готові вироби, стежать за розвитком інтересів і нахилів дітей і допомагають їм його розширити. Результати досягнень з трудового навчання можна побачити на шкільних виставках. При вивченні програмового матеріалу, особливо у старших класах, вчитель використовує метод проектів. При цьому основна увага звертається на творчі проекти, які враховують інтереси учнів, їхні вікові і індивідуальні особливості, мають практичне застосування. Рівень знань дівчат з трудового навчання - високий і достатній.

Уроки трудового навчання в школі проводяться не лише у шкільній майстерні, але й на квітниках, у пришкільній території, де учні навчаються прийомам роботи, формують навички і вміння, виховують повагу до праці і людей праці, бережливе ставлення до матеріальних засобів і природних ресурсів.

Вчитель Бонковський О.Я. працює над проблемою «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних металів на уроках трудового навчання». Олег Ярославович на своїх уроках трудового навчання старається формувати особистість, підготовлену до життя та активної трудової діяльності в сучасних умовах. На уроках дає учням життєво необхідні знання, уміння і навички забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці. За необхідне вважає індивідуальний підхід до кожного учня.

У ході виконання практичних робіт учитель трудового навчання акцентує особливу увагу на умінні учнів користуватися різними видами конструкторських робіт, дотриманні технічних вимог у процесі виконання завдання, старається організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи, дотриманні правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог, дотриманні норм часу на виготовлення виробу. Олег Ярославович постійно старається працювати над удосконаленням методики проведення уроків практичного характеру.

Водночас із позитивними сторонами організації навчально-виховного процесу з викладання предмету мають місце недоліки: матеріально-технічна база майстерень для проведення уроків трудового навчання застаріла, відсутній набір інструментів для різних типів уроку. Необхідно провести капітальний ремонт комбінованої майстерні і укомплектувати її необхідним знаряддями та навчальним матеріалом.

І тому оцінювання якості трудової підготовки учнів нерідко має формальний характер і не відповідає вимогам програми. І тому досягти успіху в трудовій підготовці учнів можна лише за умов використання в сукупності різних шляхів, що дозволяють залучити школярів в педагогічну і економічно доцільну трудову діяльність.

 

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора школи з навчально-виховної роботи Шаблінського І.М., педагогічна рада вирішила:


1. Відмітити високий рівень викладання вчителів трудового навчання Кучми С.С., Шпінь Л.Я. та якість знань, умінь і навичок школярів з трудового навчання, виявлені під час внутрішкільного контролю.

2..Заступнику директора з навчально-виховної Шаблінському І.М. роботи посилити контроль за станом викладанням предмета трудового навчання у 6 –х класах.

3. Вчителю трудового навчання Бонковському О.Я. звернути увагу на поповнення і відновлення матеріально-технічної бази шкільних майстерень та продовжувати роботу над забезпеченням належного методичного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми навчання для розвитку творчих здібностей школярів.

4. Організувати практичні заняття з тудового навчання на базі уроків у 6-9 класах для вчителів початкових класів, які викладають трудове навчання, із використанням інтерактивних методів навчання.

5. Учителям трудового навчання і надалі урізноманітнювати форми подачі  навчального матеріалу.    Втілювати у свою роботу елементи інтерактивних технологій.  Налагодити диференційовану роботу з учнями.

6.  Результати перевірки стану викладання трудового навчання та обслуговуючої праці обговорити на засіданні шкільного методичного об’єднання .

7. Врахувати результати вивчення досвіду роботи вчителів трудового навчання над дидактичною проблемою та виявлений під час внутрішкільного контролю рівень знань, умінь і навичок учнів при черговій атестації.
Категорія: Педради | Додав: (10.02.2014)
Переглядів: 6668