Головна » Статті » Накази

Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками початкової школи у 2014-2015 навчальному році

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

 

Івано – Франківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

 

 02.09.2014 №_____

 

Про організацію методичної роботи з педагогічними

працівниками початкової школи у 2014-2015 навчальному році

 

Керуючись Законом України „Про освіту” та „Про загальну середню освіту”, Положенням про районний методичний кабінет, враховуючи сучасні вимоги до організації методичної роботи з педагогічними кадрами та на підставі аналізу стану методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік, проведеного діагностування вчителів початкових класів та педагогів, які викладають у початковій школі, на підставі наказу відділу освіти Яворівської РДА №176 від 29.08.2014 року, враховуючи, що методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів, спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи, забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності, відповідно до рішення методичної ради педагогічному колективу школи:

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Організувати роботу шкільних методичних комісій:

- учителів 1-х класів (Косач І.В., класний керівник 1-Б класу);

- учителів 2-х класів (Ткачик М.С., класний керівник 2-Б класу);

- учителів 3-х класів (Вельган Н.Д., класний керівник 3-В класу);

- учителів 4-х класів (Самотій О.Б., класний керівник 4-А класу).

 

2.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.:

2.1. Спланувати до 05.09.2014 року роботу шкільних методичних комісій вчителів початкових класів;

2.2.Залучати вчителів початкових класів до роботи психолого-педагогічного семінару, семінарів-практикумів та проблемного семінару;

2.3. Упроваджувати нові форми і методи методичної роботи з метою підвищення її результативності.

2.4.Опрацювати із керівниками предметних комісій інструктивно – методичні рекомендації щодо ведення ділової документації в школі.

До 05.09.2014

 

3.Керівникам шкільних методичних комісій вчителів початкових класів:

3.1.Впроваджувати компетентнісно - орієнтований підхід до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання;

Постійно

3.2. Працювати над розвитком творчих здібностей педагогічних працівників, підвищенням рівня самоосвітньої освіти педагога, підвищенням відповідальності за результати своєї праці;

Постійно

3.3.Здійснювати перехід на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті - безперервну освіту протягом життя;

3.4.Удосконалювати систему виховної роботи з метою формування національної самосвідомості.

Постійно

 

4. Діяльність методичних комісії вчителів початкових класів у 2014 – 2015 навчальному році спрямувати на вирішення таких завдань:

4.1.Створення умов для формування освіченої, творчої особистості, реалізації його природних задатків і можливостей;

4.2.Забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

4.3.Постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

4.4.Обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

4.5.Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання та виховання;

4.6.Створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

4.7.Спрямування навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття здібностей учнів, надання можливості усвідомлення учнем адекватного уявлення про себе і свого місця в суспільстві.

 

5.Вчителям початкових класів:

5.1.У своїй роботі впроваджувати інноваційні технології, поєднувати групові та індивідуальні форми роботи;

Постійно

5.2.Працювати над вивченням, вдосконаленням та впровадженням кращого педагогічного досвіду:

    • на засіданнях систематично ознайомлюватись з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими, загально-педагогічними періодичними виданнями;

    • підтримувати зв’язки, проводити “методичні мости” (обмін досвідом) з вчителями початкових класів інших шкіл;

    • вивчати та впроваджувати в практику роботи методичні надбання педагогів, членів предметної комісії.

5.3.Брати активну участь у проведенні педагогічної ради, конференцій, аукціонів педагогічних ідей.

5.4. Працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

5.5.Забезпечити удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу, впровадження  інноваційних технологій; всебічний розвиток особистості учня з урахуванням його індивідуальних здібностей і обдарувань.

 

6.Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.:

6.1. Даний наказ довести до відома вчителів на виробничій нараді при заступнику 03.09.2014 року.

 

 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа

З наказом ознайомлено:

 

Л. Онипко

 

Категорія: Накази | Додав: (03.10.2014)
Переглядів: 462