Головна » Статті » Накази

Про підсумки діагностики навченості учнів у 2 – 4-их класах за ІІ семестр 2014 – 2015 навчального року

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації
 

Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області
 

Наказ

 

11.06.2015          №01-05/109


 

Про підсумки діагностики навченості

учнів у 2 – 4-их класах

за ІІ семестр 2014 – 2015 навчального року


 

Об’єктивність є одним з головних принципів діагностування і контролювання рівня навченості учнів. Вона полягає в науково - обґрунтованому змісті діагностичних завдань (або питань, тестів), діагностичних процедур, а також в рівному ставленні педагога до всіх учнів, точних, адекватних критеріях оцінювання знань та вмінь дітей Оцінка, по суті, є єдиним засобом стимулювання, позитивної мотивації, впливу на особистість учня, що знаходиться у розпорядженні учителя. Численними дослідженнями і педагогічною практикою доведено, що ефективність  навчання залежить не тільки від вдосконалення змісту і методів навчання, але і від рівня розвитку індивідуально-психологічних особливостей дітей, в тому числі навченості. Саме під впливом об’єктивного оцінювання у школярів формується адекватна самооцінка, критичне ставлення до власних успіхів. У межах підготовки наказу був проведений аналіз рівня навченості учнів 2-4 класів за основними предметами (українська мова, читання, англійська мова, математика, природознавство, громадянська освіта) за підсумками ІІ семестру 2014-2015 навчального року. 

Учитися відображає пізнавальну активність суб'єкта і його можливості засвоєння нових знань, дій, складних форм діяльності. Це пов'язано з впровадженням в практику навчання освітніх програм, орієнтованих на розвиток продуктивного мислення школярів, а також на формування у них вміння аналізувати процес власної пізнавальної діяльності.
Ця властивість носить динамічний характер, і тим самим її вивчення дає можливість не тільки констатувати наявний стан, але і в якійсь мірі прогнозувати характер і темпи подальшого просування учнів. Потенційні можливості розвитку учнів, які можуть бути розкриті при аналізі їхніх вмінь потрібно використовувати в процесі виконання завдань різних рівнів складності. Під час навчаня у дітей включаються не тільки особливості мислення, але і сприйняття, уваги, пам'яті.

За ІІ семестр навчального року заступником директора з навчально-виховної роботи Онипко Л.А. було проведено відслідковування навчальних досягнень учнів у третіх і четвертих класах з навчальних предметів. Це дало змогу одержати об’єктивну характеристику навченості учнів, характеристику роботи вчителів початкових класів, внести певні корективи і в загальному проаналізувати стан викладання предметів, рівень контрольних робіт засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.

Так, середній бал навченості з предметів складає:

2 – А клас -8.6 б. (кл.керівник Гоч О.Й.)

2 – Б клас -9.6 б.(кл.керівник Ткачик М.С.)

3-А клас -9.7 б. (кл.керівник Кухар І.І.)

3 –Б клас -9.5 б.(кл.керівник Занік Т.В.)

3 –В клас -9.2 б.(кл.керівник Вельган Н.Д.)

4 – А клас -9.8 б.(кл.керівник Самотій О.Б.)

4 – Б клас -9.5 б.(кл.керівник Острокостова Л.В.)

4 – В клас -9.6 б.(кл.керівник Яхницька М.П.)

Діагностика навченості учнів з предметів за І семестр складає:


 

 

2А клас

2Б клас

3А клас

3Б клас

3В клас

4А клас

4Б клас

4В клас

Українська мова

9 б.

9.5 б.

9.2 б.

9.2 б.

9 б.

9 б.

8.6 б.

8.7 б.

Читання

10 б.

10.4 б.

10.4 б.

10.2 б.

9.6 б.

10 б.

9.8 б.

9.2 б.

Англійська мова

7 б.

9.2 б.

8.7 б.

8.3 б.

8 б.

8.7 б.

7.3 б.

8 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

9 б.

9.6 б.

8.6 б.

9.1 б.

8.6 б.

8.6 б.

8.7 б.

8.5 б.

Природознавство

8 б.

9.5 б.

10.4 б.

9.7 б.

9 б.

9.3 б.

9.5 б.

8.8 б.

Громадянська освіта

-

-

-

-

-

10.7 б.

9.9 б.

10.7 б.

 

Високого рівня у вивченні предметів досягли:

Учні 2а класу:

з укр. мови - 13 учнів, що становить 46%;

з читання - 17 учнів, що становить 61%;

з англійської мови - 10 учнів, що становить 36%;

з математики - 12 учнів, що становить 43%;

з природознавства - 10 учнів, що становить 36%;

Учні 2б класу:

з укр. мови - 20 учнів, що становить 71,4%;

з читання - 22 учнів, що становить 78,6%;

з англійської мови - 17 учнів, що становить 60,7%;

з математики - 21 учнів, що становить 74,8%;

з природознавства - 17 учнів, що становить 60,7%;

Учні 3а класу:

з укр. мови - 13 учнів, що становить 43%;

з читання - 23 учнів, що становить 77%;

з англійської мови - 13 учнів, що становить 43%;

з математики - 14 учнів, що становить 47%;

з природознавства - 21 учнів, що становить 70%;

Учні 3б класу:

з укр. мови - 12 учнів, що становить 52,2%;

з читання - 20 учнів, що становить 87%;

з англійської мови - 6 учнів, що становить 26%;

з математики - 7 учнів, що становить 30,4%;

з природознавства - 15 учнів, що становить 65,2%;

Учні 3в класу:

з укр. мови - 5 учнів, що становить 42%;

з читання - 10 учнів, що становить 84%;

з англійської мови - 4 учні, що становить 34%;

з математики - 6 учнів, що становить 50%;

з природознавства - 10 учнів, що становить 84%;

Учні 4а класу:

з укр. мови - 16 учнів, що становить 59,2%;

з читання - 19 учнів, що становить 70,3%;

з англійської мови - 13 учнів, що становить 48,1%;

з математики - 14 учнів, що становить 51,8%;

з природознавства - 15 учнів, що становить 55,6%;

з громадянської освіти - 22 учнів, що становить 81,4%;

Учні 4б класу:

з укр. мови - 6 учнів, що становить 43%;

з читання - 10 учнів, що становить 71,3%;

з англійської мови - 6 учнів, що становить 43%;

з математики - 6 учнів, що становить 43%;

з природознавства - 8 учнів, що становить 57%;

з громадянської освіти - 9 учнів, що становить 64%;

Учні 4в класу:

з укр. мови - 9 учнів, що становить 50%;

з читання - 11 учнів, що становить 61,1%;

з англійської мови - 9 учнів, що становить 50%;

з математики - 8 учнів, що становить 44,4%;

з природознавства - 10 учнів, що становить 55,6%;

з громадянської освіти - 12 учнів, що становить 66,7%;


 

ІІ семестр навчального року закінчили:

у 2А, 2Б класах всього 56 учнів, з них 21 учень закінчили на 10-12 балів (37.5%),Середній бал навченості класів становить 9.1 б..

у 3А, 3Б, 3В класах всього 65 учнів, з них 21 учень закінчили на 10-12 балів (32,3%),Середній бал навченості класів становить 9.5 б..

у 4А, 4Б, 4В класах всього 59 учнів, з них 26 учнів закінчили на 10-12 балів (44,1%). Середній бал навченості 4 класів становить 9.6 б..

2-А клас -28 учень, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 8 учнів-28,6% (Дністрянський В., Забеліна Д., Качмар Д., кудрова Я., Майстришин С., майстришин Ю., Стадницький М., Трач О.) Середній бал навченості класу -8,6 б.

2-Б клас -28 учень, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 13 учнів-46,4%. (Великополька О.. Голованова О., Голуб В., Гузенко Ю.., Дубей О., Дудяк М., Козак Ю., Лисейко Д., Лях С., Нагачевська О.. Ометюх А., Ошовська В., Фартух К.) Середній бал навченості класу -9.6 б.

3-А клас -30 учнів, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 11 учнів-36,6% (Божик В., Бойко В., Драбчук С., Кеван О., Кригуль А., Лазурко А., Пенко О., Сапрука В., Тузяк Д., Федечко С., Янишівський Д.) Середній бал навченості класу -9.7 б.

3-Б клас -23 учні, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 6 учнів- 26.1% (Бундз А., Гес А., Кріль А., Скеба Ю., Скиба В., Солтис С.). Середній бал навченості класу -9.5 б.

3-В клас - 12 учнів, на відмінно» закінчили ІІ семестр 4 учні -33,3% (Стадничук В., Чібісов А., Олексів Х, Романович А.). Середній бал навченості класу -9.2 б.

4-А клас - 27 учнів, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 13 учнів-48,1% (Василишин М., Гузар А., Дрозд А., Ковалишин Р., Когут Ю., Кубішин О., Майстришин О., Салабай Р., Солук В., Струк І., Співк Н., Шпільман М., Труліч В.). Середній бал навченості класу – 9.8 б.

4-Б клас - 14 учнів, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 6 учні-50% (Мацелюх В., Зінченко М., Ванько С., Гануляк Л., Жиганова Ж, Малиновська М.). Середній бал навченості класу – 9.5 б.

4-В клас – 18 учнів, на «відмінно» закінчили ІІ семестр 7 учнів – 38.8%(Білоус М., Боянівський С., Боянівський В., Онацко А., Плесак С., Лозинська С., Таратула О.). 1 учениця навчається за індивідуальним планом. Середній бал навченості класу 9,6

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику з навчально-виховної роботи Онипко Л.А.:

1.1.Проводити постійний контроль за якістю знань учнів початкових класів.

1.2.Провести нараду з учителями, обговоривши питання «Критеріі оцінювання знань учнів».

Впродовж І семестру 2015-2016 н.р.

1.3.Узагальнити і систематизувати отримані дані діагностики навченості учнів за ІІ семестр 2014 – 2015 навчального року для подальшого врахування при плануванні та організації навчально-виховного процесу.

До 22.06.2014

1.4.Даний наказ довести до відома вчителів початкових класів на нараді при заступнику директора з навчально – виховної роботи.

Онипко Л.А.

До 22.06.2015


 

2.Керівникам методичних комісій і вчителям, які навчають у початкових класах:

2.1.Обговорити на методичних комісіях вчителів 2-4 класів результати навченості учнів у ІІ семестрі 2015-2016 навчального року.

2.2.Розглянути питання щодо учнів, які мають низький рівень знань, та спланувати шляхи подолання неуспішності.

2.3. Систематично працювати над підвищенням результативності своєї роботи та рівня знань учнів.

2.4.Удосконалювати форми і методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класів.

Постійно


 

3.Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


 


 

Директор школи М.Ліскевич-Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л . Онипко


 


 


 

Категорія: Накази | Додав: (17.06.2015)
Переглядів: 546