Головна » Статті » Накази

Про підсумки методичної роботи за І семестр 2013-2014 навчального року у школі І ступеня
Відділ освіти
Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені Івана Франка смт Івано-Франкове

Наказ

15.01.2014                                                                                                      №____

Про підсумки методичної роботи за І семестр
2013-2014 навчального року у школі
І ступеня


    Із метою раціональної організації методичної роботи в школі, яка покликана на належному науково-методичному та організаційному рівні вирішувати складні сучасні проблеми національної системи освіти, реалізувати державні програми, сприяти запровадженню елементів інноваційних технологій навчання, поширенню перспективного педагогічного досвіду, учителями, які викладають в початкових класах, налагоджено чітку, якісну систему методичної роботи.
    Одним з обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, а також загальної і політичної культури. Цьому в значній мірі сприяє організація методичної роботи з уителями – працюють методичні комісії вчителів початкових класів. Керівниками предметних комісій є вчителі Ткачик М. С., Занік Т. В., Самотій О. Б., Косач І. В.
    Форма планування роботи методичних комісій довільна, але враховані досвід роботи вчителів, їхні здібності, інтереси, стаж роботи, освіта, рік атестації, підсумки успішності учнів з навчальних предметів. На своїх засіданнях вчителі вивчають навчальні програми, інструктивні та методичні листи, заслуховують і обговорюють доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів.
    Аналізуючи методичну роботу за І семестр 2013-2014 навчального року, слід зазначити, що вона була спланована і проводилась методично грамотно. Педагогічний колектив і надалі  працює над проблемою «Використання педагогічних новітніх технологій, як засобу удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховному процесі».
    Для реалізації цієї проблеми були визначені основні напрямки роботи предметних комісій. Свою діяльність вчителі продовжували спрямовувати на пошук наукових новинок, модернізацію форм,  методів та засобів навчання і виховання дітей, а також на реалізацію принципу рівноправного  діалогу між учителем та учнем.
    Аналіз результатів внутрішкільного контролю  дає підстави константувати, що переважна більшість вчителів початкових класів якісно виконує свої професійні обов’язки, чітко дотримується правил внутрішкільного трудового розпорядку, виконує всі розпорядження адміністрації в зазначені терміни й  професійно. Прикладом професійного ставлення до своїх посадових обов’язків та їх якісного виконання є вчителі Самотій О. Б., Ткачик М. С., Гоч О. Й., Кухар І.І., Занік Т. В., Вельган Н. Д., Острокостова Л. В., Яхницька М. П., Кульчицька О. Р., Косач І. В., Яремин С. А., Кобиця Х. Є., Радецька М.Я.
    Забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності вчителів початкових класів є підвищення кваліфікації та атестація, індивідуальна самоосвітня робота.
    Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.
    Робота предметної комісії вчителів початкових класів і була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення».
    Предметні комісії вчителів початкових класів вивчали і реалізовували основні положення нормативних і директивних документів про освіту, опрацьовували методичну літературу, проводили «круглі столи», відкриті уроки.
    Предметна комісія вчителів 1-х класів (голова предметної комісії Ткачик М. С.), у своєму складі налічує 10 вчителів. 8 вчителів є класними керівниками, 9 вчителів мають вищу освіту, 3 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію; один вчитель має вищий посадовий оклад, 2 вчителів – І кваліфікаційна категорія, 2 вчителів –ІІ кваліфікаційна категорія і 2 вчителів – молоді спеціалісти.
    Так, предметна комісія вчителів 1-х класів, у І семестрі провела одне засідання – організаційне, метою було вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорили також виконання плану роботи методичного об’єднання за 2012-2013 н. р. та затвердили план роботи методичної комісії на 2013-2014 н. р. Аналізували навчальні програми, підручники, зошити з друкованою основою. Вчителі Ткачик М. С. і Борова О. В. підготували доповідь на тему «В.О. Сухомлинський – провісник добра, людяності та любові».
    Проводились виховні заходи – предметні тижні, приймали участь у тематичних виставках малюнків,  провели змістовні свята Новорічного циклу, поїздка в обласний театр ляльок м. Львів.
    У 2-х класах предметна комісія вчителів працювала у складі 11 чоловік (голова предметної комісії Занік Т. В.). У складі комісії  - четверо вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, один вчитель має І кваліфікаційну категорію,  2 вчителів –ІІ кваліфікаційну категорію, а вищий посадовий оклад- 3 вчителів, 1 вчитель – молодий спеціаліст. Було проведено 2 засідання предметної комісії – перше організаційне, друге –«круглий стіл» на тему «Текстоцентричні технології вивчення української мови у початкових класах». Заслухали доповідь вчительки Вельган Н. Д. на вищезазначену тему; заступника Онипко Л. А. – стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови. Також відвідали відкритий урок вч. Наумко В. М. з української мови у школі с. Дубровиця.
    На засіданнях ПК вчителів 3-х класів- голова Самотій О. Б., вивчався оновлений Державний стандарт початкової освіти, розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, тощо.
    Протягом І семестру було проведеноь 2 засідання ПК.І засідання – круглий стіл на тему «Організація забезпечення навчально-виховного процесу на навчальний рік».
    Друге засідання ПК  відбулося у школі с. Ямельня «Впровадження креактивних освітніх технологій у практику початкової школи. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів». Було заслухано доповіді, а саме: «Виразне читання як засіб розвитку емоційно-чуттєої сфери молодших школярів» - вчитель Хлян І. М. школа с. Великополе і «Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів» - вчителів с. Лозино Лозинська М.П. На високому науково-методичному рівні було проведено відкриті уроки: вчитель Манзак В.В. школа с. Ямельня – Леонід Глібов.. Байка «Лебідь, Щука і Рак» і урок музики з теми колядок, який провела вчитель Галан О. І. школа с. Страдч.
    У період між засіданнями вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки,  перспективного педагогічного досвіду, проведено тижні предметів, Новорічні свята, екскурсії, виставки малюнків. ПК вчителів 3-х класів складає 5 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 2 – І категорії, 1 – ІІ категорії, 4 – вищий посадовий оклад, 1- спеціаліст.
    Предметна комісія вчителів 4-х класів працювала згідно складеного плану. Було проведено 2 засідання. На першому засіданні було обговорено план роботи ПК, розподілено доручення між членами ПК. Друге засідання «Впровадження іноваційних технологій на уроках рідної мови». Вчителі провели дискусію на тему «Перспективні шкільні технології». Кожен із присутніх поділився своїми впровадженнями новинками шкільних технологій, обговорили результати нових впроваджень на розвиток навчальних умінь учнів. Також вчителі відвідали урок у 4а класі з української мови на тему: «Змінювання прикметників за родами і числами» - вчитель Кульчицька О. Р. Вчителі  відзначили творчість і нестандаотні методи у роботі вчителя. З доповіддю «Застосування  іноваційних технологій на уроках рідної мови у початкових класах « виступила Яремин С, А.  Вона поділилася з колегами власним досвідом щодо застосування іноваційних технологій на уроках рідної мови і зазначила, що використання цих методів сприяють розвитку , саморозвитку, самореалізації особистості в умовах школи.
    Учні 1-4х  класів приймали участь у районних конкурсах «Колосок», «Кенгуру». У районному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика учень 4а класу Лагно Костянтин  зайняв ІІІ місце (вч. Кульчицька О. Р.). У класах проводились тематичні екскурсії, здійснювались поїздки у м. Львів, у театр «Юного глядача», музей книги і друкарства, обласний екологічний центр, проводились спільні уроки з працівниками національного парку  «Яворівський» - «Збережено природу», «Птахи взимку». Проводили конкурси читців, малюнка на асфальті з Правил дорожнього руху. Проводили родинні свята, тижні предметів, вікторину «Вчимося, друзі, слово любити», конкурс усних переказів «Моє дозвілля».
    Аналіз роботи педагогів – членів предметних комісій дає підставу зробити висновок, що завдання, які складали методичну  проблему школи, в основному виконано. У своїй роботі  педагоги досягли певних успіхів, прослухали курси підвищення кваліфікації у ЛОІППО, спецкурси, складали комплексний залік. До складу методичних комісій входять вчителі, які мають:
звання «Старший учитель» - 3
вищу кваліфікаційну категорію – 14
І категорію – 10
ІІ категорію – 7
вищий посадовий оклад – 9
спеціаліст -  4
    У зв’язку з вищезазначеним та з метою подальшого вдосконалення означеного напрямку роботи,

НАКАЗУЮ:

1.Вчителям початкових  класів
1.1.Урізноманітнити спектр форм, методів, технологій методичної роботи з учителями початкових класів.
Постійно
1.2.Сприяти активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності за результатами навчання й виховання учнів.
Постійно
1.3.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, професіоналізму, удосконаленням  педагогічної техніки і технологій.
1.4.Продовжувати проводити роботу з обдарованими дітьми і з тими, які потребують додаткових занять.
Постійно

2.Оголосити подяку вчителю Кульчицькій О. Р. за якісну підготовку учня до районного етапу конкурсу ім. Петра Яцика.

3.Оголосити подяку учню 4а класу Лагно Костянтину за зайняте 3 місце у районному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика із занесенням в особову справу.

4.Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.Директор школи                         М. Ліскевич-Карпа

  З наказом ознайомлено:

                 Л.Онипко

                 О.Кульчицька

Категорія: Накази | Додав: (04.02.2014)
Переглядів: 6230