Головна » Статті » Накази

Про підсумки методичної роботи за ІІ семестр 2014 – 2015 навчального року у початкових класах

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації
 

Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

 

12.06.2015                       №01-05/113


 

Про підсумки методичної роботи

за ІІ семестр 2014 – 2015 навчального року

у початкових класах

 

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє спеціальна методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Основні завдання методичної роботи випливають із Закону України "Про освіту", Положення про методичну роботу та інших документів, які стосуються проблем розбудови вітчизняної освіти. Учительська професія – одна із тих професій, які вимагають постійного удосконалення. Адже об'єктом, на який спрямовуються зусилля педагога, є підростаюча людина, яка як системне утворення за своєю складністю перевершує будь-який механізм, будь-коли створений людськими руками. Швидкий розвиток науки, поява новітніх виробничих технологій, нові вимоги до фахівця будь-якої галузі виробництва формують те соціальне замовлення суспільства освіті, яке вимагає нових підходів до процесів навчання, виховання та розвитку особистості. Щоб відповідати цим вимогам, кожному педагогу необхідно постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, збагачувати свій методичний арсенал. Дві обставини засвідчують ускладнений характер методичної роботи у загальноосвітньому закладі. Перша з них пов'язана з тим, що кожний вихованець є неповторною відкритою системою, яка потребує від учителя особистісно-орієнтованих підходів. Друга стосується індивідуальної творчості кожного педагога, потреба в якій випливає знову ж таки із системно неповторної організації його особистості.

Таким чином, основним завданням методичної роботи є допомога вчителю у створенні індивідуальної творчої лабораторії, в якій би він міг вивчати та впроваджувати у власну педагогічну практику досягнення передового педагогічного досвіду, педагогічної та суміжних із нею наук, проводити власні експериментальні дослідження, на основі яких вибудовувати індивідуальний творчий стиль, що дозволяло б йому бути на висоті поставлених перед ним освітніх завдань.

На даному етапі в Україні виникає необхідність у формуванні нового типу педагога, який покликаний бути фахівцем з розвитку дитини засобами предметного навчання, корекційно-розвиваючих технологій та технологій розвитку обдарованості й творчості. Він повинен знати і вміло використовувати закономірності досягнення вершин не лише у розвитку підростаючої людини з позицій цілісності її внутрішнього світу, саморозвитку на шляху професійного самовдосконалення. За таких умов адміністрація освітнього закладу, вчитель та учень у творчому співробітництві покликані забезпечити одне одному успіх власної самореалізації.

Створення методичного навчального середовища у ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка— це цілісна, ґрунтована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду та конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного вчителя (із урахуванням заходів щодо керування професійною самоосвітою та самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а загалом — на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання та розвитку конкретних школярів. Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя та педагогічного колективу.

Найголовнішим і суттєвим у методичній роботі нашої школи є надання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним керівникам для розвитку їхньої майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь, необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості.

У початкових класах школи працює 4 предметні комісії, які очолюють: 1 класи – Косач І.В.; 2 класи – Ткачик М.С., 3 класи – Занік Т.В., 4 класи – Самотій О.Б.. Методична робота початкових класів систематизована, проводиться строго за планом. Форма планування роботи предметних комісій довільна. Складаючи план, керівники враховують конкретні умови школи: досвід роботи вчителів, їхні здібності, інтереси, підсумки успішності учнів із того чи іншого предмета. Основними завданнями якої є підвищення педагогічної майстерності, враховуються можливості вчителя, його вміння працювати з комп’ютером та Інтернетом.

Робота предметних комісій спрямована в першу чергу на підвищення рівня методичної компетентності учителя, задоволення його природної потреби в саморозвитку та само-

реалізації, з метою підвищення якості освітньої діяльності, відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства. Тому робота ПК полягає в створенні умов, які спонукали б педагогів до самоудосконалення, саморозвитку, реалізації творчого потенціалу.

На засіданнях предметних комісій вчителі вивчають навчальні програми, підручники, посібники, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки молоді та спорту України; заслуховують і обговорюють доповіді з актуальних питань навчання й виховання учнів; знайомляться з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом; аналізують якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість, труднощі під час опанування навчального матеріалу; аналізують уроки, виховні заходи; обговорюють тексти контрольних робіт, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації; виготовляють наочні посібники; моделюють навчальні заняття; розв'язують педагогічні завдання й ситуації; обговорюють окремі книжки, статті, що становлять фаховий інтерес; звітують про курсову підготовку; проводять творчі звіти, творчі портрети вчителів, які атестуються (або з метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду).

Відкриті уроки, виховні заходи можуть проводитися як у день засідання ПК, так і напередодні.

На засіданнях предметних комісій розглядються найрізноманітніші проблеми навчання й виховання.

У період між засіданнями члени методкомісій проводять методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих учителів, творчі звіти, вивчають й упроваджують в практику досягнення психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, вивчають також якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їхньої вихованості, проводять бесіди за круглим столом, тижні педагогічної майстерності, методичні оперативки, диспути, конференції, педагогічні читання, проблемні семінари, тренінги, ділові ігри.

Предметна комісія вчителів 1 класів працює над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій” . За час IІ семестру було проведено 2 засідання ПК. I засідання 12.02.2015 р.

Тема: “Пошуки, ідеї, знахідки”. Обговорено за круглим столом “Розвиток самостійності молодших школярів на уроках ”. Досвідом поділилися: Червінко Н.В. , Косач І.В. , Яремин С. А. , Кульчицька О.Р.

На високому методичному рівні проведено відкритий урок з розвитку мовлення у першому класі на тему “Написання рядкової букви “Ш””, який провела вчитель ЗОШ I–II ст. с. Мальчиці Кузьмич М.М. Метою уроку було: використання ігрової діяльності на уроках

Також на ПК вчителів початкових класів розглядалася та опрацьовувалася нова методична література.

II засідання вчителів 1-их класів відбулося 25.05.2015 р.

Членам комісії було продемонстровано презентації творчої лабораторії вчителів, що атестуються . Вчитель Кузьмич М.М. поділилась своїми творчими здобутками перед членами ПК.

Провели підсумки роботи предметної комісії вчителів перших класів за 2014 – 2015 навчальний рік

На шкільному сайті на веб сторінці розміщені матеріали:

 1. Косач І.В. – свято “Миколай , ти до нас завітай ”; свято “Прощавай, Букварику”

 2. Яремин С.А. – свято “В ніч чарівну Миколая”

 3. Червінко Н.В. – свято “Тільки родина як зірка єдина…”

 4. Кульчицька О.Р. – свято “Прощавай букварику”; «Свято читача“ «Дитина читає – Україна процвітає”.

Предметна комісія 2 класів у 2014-2015 н.р. налічувала 10 членів. 8 вчителів є класними керівниками , 9 з них мають вищу освіту. Ткачик М.С. , Гоч О.Й. ,Поліщук Л.С. (Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка ) , Ковалик І.Б. (Великопільський НВК "ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ") присвоєно вищу кваліфікаційну категорію ; Мота О.Й. Мальчицький НВК"ЗОШ І-ІІ ст. "присвоєно вищий посадовий оклад; та Когут-Кабан О.А. –І категорія ; Борова О.В.—ІІ категорія ,Алдабаєва Г.О.,Радецька М.Я. та Білик І.В.—молоді спеціалісти. Однак, протягом семестру вчителька Алдабаєва Г.О. написала заяву на звільнення , у зв'язку із переходом на іншу роботу; а Борова О.В.—перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителів початкової школи на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності. Щоб учень відчував себе рівним серед рівних, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки, зберегти при цьому фізичне та психічне здоров’я кожної дитини. Тому метою роботи предметної комісії вчителів 2-их класів є створення умов для розкриття всебічного розвитку дитини та підготовкою його до життя в суспільстві.

За час 2014 – 2015 навчального року предметна комісія вчителів 2-их класів

спрямувала роботу на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок; працювала над удосконаленням форм і методів роботи на уроках впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки. Систематично ознайомлювалася та впроваджувала в практику сучасні освітні технології та інновації. Активно проводила позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів. Надавала методичну допомогу вчителям, які її потребують. Продовжувала роботу над формуванням в учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення учнівських зошитів.

У ІІ семестрі 2013-2014 н.р. було проведено два засідання ПК.

Члени ПК відвідали та обговорили відкритй урок з літературного читання "Тарасова доля – то правда жива" вчителя Ковалик І.Б. СЗШ I-II ст. с. Велике Поле.

Вчителі заслухали доповіді ,,Розвиток усного мовлення молодшого школяра" (вч. Радецька М.Я. та Поліщук Л.С. Івано-Франківська ЗОШ I-III ст. імені Івана Франка ),,Формування навичок грамотного каліграфічного письма" (І.Білик , І.Ковалик ). Члени ПК за ,,круглим столом" активно дискутували та обмінюлись досвідом з питання ,,Організація виховної роботи".

Шкільний психолог Ізб'янська С.О (Івано-Франківська ЗОШ I-III ст. імені Івана Франка) провела психологічний тренінг ,,Темперамент школяра і успішність учня" та проаналізувала результати попереднього анкетування учнів та батьків.

Педагоги обмінялись досвідом ,,Виховання загальнолюдських цінностей , свідомої дисципліни і культури поведінки", вчитель О. Мота організувала творчу лабораторію вчителя ,,Професійні вміння вчителя ,які гарантують успішне навчання учнів", всі присутні обмінялись власним досвідом.

Вчителі, що працюють за КМС, поділились знаннями, які здобули відвідуючи курси підвищення кваліфікації при ЛОІППО м. Львова, показали свої надбання і поділились враженнями. Протягом року проводився огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі предметної комісії є ряд недоліків:

  • недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

  • недостатньо уваги приділялось формуванню пізнавальної активності учнів;

  • немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Методична комісія вчителів 3 класів у 2014-2015 н.р. налічує 10 членів ПК: Занік Т.В.(вища категорія), Вельган Н.Д.(вища категорія), Кухар І.І.(вища категорія)- ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.Франка, смт Івано - Франкове; Боянівська Н.В.-ЗОШ І-ІІІ ст. с.Велике Поле (вищий посадовий оклад); Галан Г.М.-СЗШ І ст. с.Страдч (вищий посадовий оклад); Наумко В.М.- СЗШ І-ІІ ст. с.Дубровиця (І категорія); Сойко В.Р.-СЗШ І ст. с. Ямельня (ІІ категорія); Леськів С.М.- СЗШ І-ІІ ст. с. Лозино (вища категорія); Бергольд О.М.-СЗШ І-ІІ ст. с. Мальчиці (ІІ категорія); Пастух С.Й.- СЗШ І-ІІ ст. с.Поріччя (вищий посадовий оклад)

Протягом навчального року, згідно плану, було проведено 4 засідання.

03 березня 2015 Івано-Франківській ЗОШ І - ІІІ ступенів імені Івана Франка відбулося засідання предметної комісії вчителів 3-их класів. Педагоги відвідали відкритий урок у 3-Б касі з «Я у світі» на тему : «Україна – незалежна держава». який провела вчитель Занік Т. В.

Урок розпочався спільним виконанням учнями і вчителями Гімну України. Учні зачитували свої твори – мініатюри «Моя країна – Україна », декламували вірші про Україну, розказували легенди. На уроці були використані мультимедійні та інтерактивні методи навчання: «Енергізатор», гра «Мікрофон», «Дешифрувальник», «Додай слівце». А ще на уроці вшанували загиблих героїв на Майдані і в зоні АТО хвилиною мовчання.

Методичний коментар до відвіданого уроку зробили вчителі: Вельган Н. Д.Кухар І. І. Галан Г. М., Пастух С. Й., Заступник директора Л. А. Онипко у своєму заключному слові подякувала Тамарі Василівні і дітям за цікавий і змістовний урок.

Учителі також заслухали і обговорили доповідь «Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки» (вчитель Тиховська О. А.)

На IV засіданні педагоги провели аналіз і вибір підручників для майбутніх четвертокласників.

Заступник директора з навчально – виховної роботи Івано - Франківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ім.Івана Франка смт. Івано – Франкове Онипко Л. А. ознайомила з наказами по школі:

«Про проведення контролю техніки читання учнів 3-х класів на кінець ІІ семестру 2014-2015 н. р.», «Про проведення підсумкових контрольних робіт учнів 3-х класів на кінець ІІ семестру 2014-2015 н. р.»

Керівник предметної комісії Вельган Н. Д. підвела підсумки роботи та разом із членами ПК визначила завдання на наступний рік.

У ІІ семестрі 2014 – 2015 навчального року методичне обєднання вчителів 4-их класів провело 3 засідання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовувалися документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації. Велика увага приділялася практичній роботі: проведенні уроків та виховних заходів, участь у психолого-педагогічних консиліумах та практикумах, дискусії за круглим столом, проведенні методичних оперативок.

Предметна комісія вчителів 4 класів працювала над вирішенням таких питань, як:

ІІІ засідання - Тема: «Педагогічна майстерність як фактор формування інноваційної особистості молодшого школяра. Мета: розширити знання педагогів про формування інноваційної особистості молодшого школяра. Створення організаційно - методичних умов успішної діяльності вчителя. ІV засідання - «Спільна діяльність вчителя та учнів –сприяння активізації творчої активності учнів» Обмін досвідом роботи. Навчаємо, зберігаючи здоров’я. Завданням ПК було виявити актуальний досвід вчителів та визначити шляхи його використання.

V засідання – «Педагогічна скарбничка». Підсумкове засідання.22.05.2015

На засіданнях розглядалися такі питання, а саме:

Доповідь :«Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках в початкових класах» .- Максимів О.А.

Обмін досвідом. «Інноваційні форми проведення годин спілкування з молодшими школярами» - Самотій О.Б., Яхницька М.П., Острокостова Л.В., Манзак В.В.

Ділова гра. «Цікавинки з методичної скриньки» (Презентація методів прийомів,форм роботи з дітьми.)- члени предметної комісії.

Актуальний інструктаж .Державна підсумкова атестація учнів 4 класів , як результат підготовки до навчання у середній ланці освіти.-Онипко Л.А.

Кожне засідання – це ознайомлення з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими, загально-педагогічними періодичними виданнями. Вчителі постійно знайомляться і творчо використовують матеріали фахових журналів, газет « Розкажіть онуку», « Позакласний час»,« Бібліотека вчителя початкових класів», « Інформаційний збірник МО України», актуальні статті із журналу « Початкова школа».

На засіданнях ПК обговорювалися і затверджувалися складені вчителями тексти контрольних робіт, моделі окре­мих уроків.

Проводилися, на яких вирішувались консультації педагогів, педагогічні завдання, обговорювались нові підходи до вирішення тих чи інших питань, які виникали в процесі навчання, а саме:

- «Використання цікавого матеріалу на уроках природознавства» -

Острокостова Л.В,

  • «Як навчити самостійності?» - Гребенкіна Г.

Кожен урок, проведений вчителями – це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Це час зростання особистості учнів, їх розумового розвитку, творчого мислення, психологічного конфорту. Зміст праці вчителі збагачують за допомогою різноманітних інноваційних методів і прийомів. Їх уроки відзначаються логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи.

На високому науково-методичному рівні було проведено позакласний захід «Україна понад усе!» -Стельмах Н.Д.,захист конспекту з предмету «Я і Україна»(громадянська освіта) на тему «Державні символи України» - Онипко Л.А.

-Предметна комісія тісно співпрацює з психологом школи.

Ізбянська С.А. провела психолого–педагогічний консиліум:«Проблема адаптації до навчання в середній школі. Шляхи корекції»

-Своє портфоліо, як показник рівня підготовленості педагога,його активності в навчальній і позаурочній діяльності продемонстрували вчителі, які атестувалися Онипко Л.А., Самотій О.Б.,Стельмах Н.Д..

З навчальною роботою тісно перепліталася позакласна робота . Діти із задоволенням брали участь в конкурсах, тематичних виставках  творчих робіт і малюнків, шкільних святах тощо. У 2014-2015 н.р., продовжуючи традиції, які склалися в школі, враховуючи тенденції розвитку освіти,предметна комісія вчителів початкових класів провела такі заходи:

1.Акція «Напиши листа солдату»

2.Конкурс малюнків «Знай і виконуй правила дорожнього руху!»(лютий)

3.Тиждень дитячої книги. (03.03-07.03.)

4.Конкурс на кращого читця віршів Т.Шевченка «Уклін,тобі,Тарасе!» (березень)

5.Свято прощання з початковою школою.(травень)

На шкільному сайті на веб – сторінці розміщені матеріали:

-Підготовчі заняття для першокласників (Самотій О.Б.,Острокостова Л.В.,Яхницька М.П.);

-ДПА у 4 класі (Самотій О.Б.,Яхницька М.П.);

-Еколого-просвітницька акція «Дитина як Добрик»(Онипко Л.А.Яхницька М.П.)

1. Вчителя Самотій О.Б.

-Екскурсія у Крехівський монастир ;

- Свято прощання з початковою школою;

-Участь в обласному конкурсі «Цікава астрономія»;

Підводячи підсумки роботи предметних комісій вчителів початкових класів нашої школи, дає підставу зробити висновок, що фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів, - це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим. Вчителі постійно працюють над самовдосконаленням педагогічної майстерності. До складу методичних комісій входять вчителі, які мають звання «Старший вчитель» - Онипко Л.А., Яремин С.А., Самотій О.Б., Острокостова Л.В.. Вищу кваліфікаційну категорію – 19 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 6 вчителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 7 вчителів, спеціаліст – 7 вчителів. Вищий посадовий оклад – 11 вчителів.

План роботи предметної комісії вчителів початкових класів виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчання. Учні початкової школи приймали участь у районних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Конкурс ім. П.Яцика». Також проводилися спільні уроки з НПП Яворівський, заповідником «Розточчя»,

Таким чином, правильно організована робота предметних комісій дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

За час роботи вчителі початкових класів керувалися законодавчими актами України про освіту, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, державним стандартом початкової освіти України.

Згідно вищенаведеного

НАКАЗУЮ:


 

1.Вчителям початкових класів:

1.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

1.2.Активно приймати участь у підготовці і проведенні засідань методичних комісій.

Постійно

1.3 Із метою вивчення та запровадження педагогічного передового досвіду продовжувати взаємовідвідування уроків.

Постійно

1.4.Продовжити проводити роботу з обдарованими дітьми та дітьми, що потребують додаткових занять.

Постійно


 

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.:

2.1.Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи у школі І ступеня.

2.2. Даний наказ довести до відома вчителів початкових класів на нараді при заступнику директору.

До 22.06.2015


 

4.Контроль за виконанням даного залишаю за собою.


 


 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л. Онипко


 

Категорія: Накази | Додав: (17.06.2015)
Переглядів: 709