Головна » Статті » Накази

Про підсумки перевірки дотримання вчителями початкових класів вимог щодо обсягів домашніх завдань

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ
 

09.01.2015                             №01-05/6


 

Про підсумки перевірки дотримання

вчителями початкових класів вимог

щодо обсягів домашніх завдань


 

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку й саморозвитку кожного учня, що реалізується через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, у тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Засвоєння умінь і навичок, а також повторення навчального матеріалу відбувається переважно в процесі домашньої роботи учнів, яка доповнюючи і продовжуючи урок, сприяє поглибленню й розширенню знань учнів, привчає їх до самостійного мислення. Крім того, засвоєння знань і формування навичок залежить від індивідуальних особливостей учнів та відбувається в різному темпі. Учням, які навчаються в одному класі, на це потрібний різний час, що на уроці не завжди можливо забезпечити. Домашня робота також сприяє формуванню відповідальності, навичок самостійної діяльності. Домашня робота є важливим складником навчального процесу, оскільки навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна робота під час уроків підкріплюється добре організованою домашньою роботою учнів.

Беззаперечно, що значення домашньої роботи в навчальному процесі багатогранне і дуже велике. З одного боку, вона тісно пов’язана з діяльністю учня на уроці, а з іншого – виконується в зовсім інших умовах. Тут уже відсутні безпосереднє керівництво і допомога з боку вчителя, учень працює і приймає рішення сам. Це потребує від нього прояву багатьох якостей, які не можуть бути сформовані ніяким іншим шляхом, крім виконання самостійної роботи вдома. До таких якостей належать уміння спланувати й організовувати свою навчальну працю, здійснювати постійний самоконтроль за правильністю виконаних дій, ставити перед собою нові завдання.

Задля детальнішого ознайомлення з організацією домашньої роботи в початкових класах у листопаді – грудні 2014 року було здійснено відповідну перевірку адміністрацією школи. Мета перевірки – визначити дидактичні умови ефективної організації домашньої навчальної роботи учнів 1а, 1б, 1в; 2а, б; 3а, б, в; 4а, б, в класів.

Перевірка показала, що рівень навчальних досягнень учнів значно підвищується, тому що в процесі організації домашньої роботи вчителі (Ткачик М.С., Гоч О.Й., Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д., Самотій О.Б., Острокостова Л. В., Яхницька М. П.,) дотримуються таких дидактичних умов:

 • індивідуалізація домашніх завдань;

 • різноманітність домашніх завдань;

 • формування в учнів уміння виконувати домашні завдання;

 • систематичність перевірки виконання домашньої роботи;

 • забезпечення інформативності батьків щодо організації домашньої роботи.

Вищезазначені вчителі, враховують методичні вимоги до організації домашніх завдань, залежно від характеру навчального матеріалу, складності і тривалості теми, визначають прийоми перевірки домашніх завдань (письмове, усне). Основною метою домашньої роботи в даних класах є закріплення й поглиблення знань учнів, одержаних на уроці, а також підготовка їх до активного сприймання нового навчального матеріалу.

Вчителі початкових класів задають такі домашні завдання, щоб у їхній зміст входив навчальний матеріал, який має істотне значення для засвоєння знань. Зміст домашніх завдань допомагає учням справитися з труднощами у навчанні.

Аналізуючи зміст домашніх робіт, можна говорити про такі дидактичні функції:

 • розширення, поглиблення й закріплення знань, умінь, отриманих під час уроків;

 • формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності;

 • розвиток самостійності мислення, індивідуальних нахилів і здібностей учнів.

Отже, результативність домашньої роботи учня залежить не тільки від нього самого, а й від учителя, діяльності в класі, від батьків, які повинні створити сприятливі умови для навчання.

Під час виконання домашньої роботи, труднощі виникають у тих школярів, які не засвоїли матеріал на уроці. Щоб запобігти цьому, вчителі школи взяли собі за правило: ніколи не задавати додому того, чого діти добре не зрозуміли в класі. Відвідуючи уроки в початкових класах, впевнилися, що домашнє завдання – матеріал, який усвідомлено і навіть частково засвоєно учнями.

У ході вищезгаданої перевірки було виявлено, що дотримуючись чинних нормативних вимог, у 1-х класах учителі домашніх завдань не задають. У 2-4 класах не задають завдань додому на канікули, вихідні та святкові дні. Один день тижня, у 1-4 класах, роблять розвантажувальним від напруженої навчальної роботи.

У 2-4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх завдань орієнтовно становить ¼ обсягу, виконаного на уроці, і є таким, що витрачання часу на його виконання не перевищує:

 • у 2 класах – 45 хв.

 • у 3 класах – 1 год. 10 хв.

 • у 4 класах – 1 год. 30 хв.

Для складніших завдань учителі передбачають резерв часу. Тобто, якщо учень в класі виконує завдання за 10 хвилин, то на самостійне опрацювання подібного завдання виділяють близько 15 хвилин. При визначенні обсягів домашніх завдань учителі враховують темп і ритм роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров’я.

З предметів основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання, християнської етики,моя щаслива планета, завдання в жодному класі не задають.

Добір завдань для домашньої роботи вчителі продумують завчасно і фіксують у поурочному плані-конспекті уроку.

Учителі Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д., Самотій О. Б., Острокостова Л. В., Яхницька М. П. домашні завдання диференціюють залежно від підготовки учнів, їхніх індивідуальних особливостей сприйняття, пам’яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їхній характер, надають право учням вибирати серед різних запропонованих варіантів завдань.

Слід зазначити, що домашню роботу учням 2-4 класів задають вчителі систематично. Якщо вчитель вважає за потрібне не перевантажувати учнів, то дає завдання, яке пов’язане з ігровою ситуацією, спостереженням.

Усі вчителі пояснюють і дають поради щодо техніки виконання домашнього завдання, перевіряють, чи діти записали те, що їм було задано додому. Домашнє завдання вчителі чітко записують на дошці. Однак, іноді вчителі задають домашнє завдання на перерві, що є неприпустиме. Позитивним є те, що вчителі урізноманітнюють домашні завдання, вагомого значення надають творчим завданням. Але творчі завдання даються учням, які володіють достатніми знаннями й мисленнєвими операціями.

Перевірку домашніх робіт учителі здійснюють усним опитуванням, побіжним ознайомленням із письмовими роботами на уроці, переглядом зошитів після уроку. Учителі 4а, б, в класів Самотій О. Б., Острокостова Л. В., Яхницька М. П. іноді замість перевірки домашнього завдання дають учням вправи, аналогічні завданню виконуваних у класі і за результатами їх виконання роблять висновок про якість виконання домашньої роботи.

Найпоширенішою формою перевірки виконання завдання на уроці є фронтальна перевірка, а також є індивідуальна перевірка, яка передбачає опитування двох-трьох учнів, протягом якого інші учні стежать за відповідями, доповнюють, виправляють помилки. Здебільшого учні 2-4 класів виконують домашні завдання, хоча трапляються поодинокі випадки невиконання домашніх завдань.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


 

1.Учителям початкових класів:

1.1.Розробити пам’ятки для учнів 2-4 класів, які допоможуть їм набувати вміння виконувати домашню роботу самостійно.

Січень 2015

1.2.Вдосконалювати систему диференціювання домашніх завдань та їх урізноманітнення.

Постійно

1.4.На батьківських зборах постійно проводити консультації для батьків щодо:

 • створення сприятливих умов для виконання завдань удома;

 • організації навчальної діяльності дітей удома.

Постійно

1.5.Провести анкетування дітей та батьків із метою вивчення проблеми організації виконання домашньої роботи вдома.

Лютий 2015


 

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Онипко Л. А.:

2.1. Взяти під особистий контроль дотримання вчителями вимог Державних санітарних правил та нормативних документів щодо обсягу та характеру домашніх завдань учнів початкових класів.

Постійно

2.2.На засіданні предметної комісії обговорити підсумки перевірки з організації домашньої роботи учнів 2-4 класів.

Згідно плану роботи предметних комісії


 

3.Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


 


 

Директор школи М. Ліскевич-Карпа


 

З наказом ознайомлено:

Л. Онипко

М.Ткачик

О. Гоч

І. Кухар

Т. Занік

Н. Вельган

О. Самотій

М. Яхницька

Л. Острокостова


 


 


 

Категорія: Накази | Додав: (02.02.2015)
Переглядів: 562