Головна » Статті » Накази

Про підсумки правоосвітньої роботи з учнівською молоддю за 2013 – 2014 навчальний рік

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

смт Івано - Франкове

Наказ

11.06.2014 №_____

 

Про підсумки правоосвітньої роботи

з учнівською молоддю за 2013 – 2014

навчальний рік

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству», від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року № 2140»,з метою створення умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, утвердженню її свідомості, високогуманних принципів, утілених у праві, підвищенню її соціальної активності в діяльності, спрямованій на попередження правопорушень, у СЗШ І –ІІІ ст. імені Івана Франка смт Івано – Франкове систематично проводилася робота з профілактики правопорушень серед учнівської молоді.

В даній ділянці роботи адміністрація школи керувалася нормативно – правовими документами, а саме:

• Законом України «Про освіту»;

• Конституцією України;

• Адміністративним та Кримінальним кодексом України;

• Конвенцією ООН про права дитини;

• Наказами та розпорядженнями МОН України, департаменту з питань освіти і науки Львівської ОДА, відділу освіти Яворівської РДА.

Даний напрям роботи був передбачений у:

• річному плані роботи школи;

• плані роботи Ради школи;

• річному виховному плані роботи школи;

• виховних планах роботи класних керівників;

• індивідуальному плані роботи соціального педагога, а також:

1.Реалізації принципів правового та валеологічного виховання:

• річний план роботи школи;

• план виховної роботи педагога – організатора;

• плани виховної роботи класних керівників 1 – 11 класів;

2.Роботі Ради профілактики з питань попередження правопорушень серед учнівської

молоді:

• План роботи Ради профілактики з питань попередження правопорушень серед

учнівської молоді.

3.Роботі Ради СЗШ І – ІІІ ст.імені Івана Франка смт.Івано - Франкове:

• План роботи Ради;

4.Діяльності Учнівського Братства (орган учнівського самоврядування).

5.Залученні батьків до питання попередження правопорушень серед учнівської молоді:

• класні батьківські збори;

• батьківський лекторій (соціальний педагог, практичний психолог).

Наказом школи було створено Раду профілактики з питань попередження правопорушень серед учнівської молоді, до складу якої ввійшли педагогічні працівники, представники органів місцевого самоврядування та релігійних громад. Серед основних завдань Ради:

• гуманізація та демократизація навчально – виховного процесу;

• створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їхніх батьків як необхідної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків;

• вироблення у дітей навичок і звичок правомірної поведінки;

• формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто негативного ставлення до

правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими явищами;

• робота із запобігання алкоголізму та тютюнопаління серед учнівської молоді.

Рада діяла за планом, затвердженим головою Ради; виконувала діагностичну, координуючу, творчу, оціночно – узагальнюючу, просвітницьку та прогностичну функції.

Зміст і форма роботи Ради визначилися на підставі аналізу конкретних ситуацій у школі,

соціального оточення, виходячи з функцій і завдань Ради.

У роботі Ради використовувалися різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, проводилися зустрічі з батьками, представниками правоохоронних органів, медичними працівниками, працівниками соціальних служб по роботі з підлітками.

Рада у співпраці з класними керівниками створювала умови для більш гармонійної адаптації

учнів до морально – правових норм людського співжиття, оперативно реагувала на випадки

порушення дисципліни у школі, в сім’ї, поза школою; організовувала роботу учнівських груп із числа схильних до правопорушень учнів, з вивчення права, морально – етичних норм, основ психології і соціології, використовувала педагогічно виправдані засоби для індивідуального впливу на учнів, схильних до правопорушень та девіантної поведінки (практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації; допомога у встановленні причин, що призводять до виникнення проблем та їх вирішення).

З метою профілактики правопорушень, адміністрацією школи:

• вівся чіткий контроль за станом відвідування учнями школи;

• було організовано щоденне чергування учнів та вчителів;

• вівся облік учнів, схильних до девіантної поведінки;

• проводився систематичний аналіз успішності учнів;

• питання попередження правопорушень розглядалисяся на адміністративних нарадах, виховних годинах, годинах класного керівника.

Було чітко налагоджено правоосвітню роботу, яка передбачала зустрічі з правоохоронними органами, співробітництво з батьківським комітетом, Учнівським Братством (органом

учнівського самоврядування), індивідуальну роботу з батьками з функціонально – неспроможних сімей, анкетування, диспути, акції з правового виховання, вивчення предмета «Основи правознавства», тематичні тижні, роботу правового лекторію.

2013 - 2014 н.р. було проведено ряд зустрічей з представниками правоохоронних органів/

Учителі школи сприяли організації змістовного дозвілля учнів, використовували зміст навчальних предметів для морального виховання школярів, контролювали відвідування уроків учнями, схильними до девіантної поведінки та тими, хто опинились у скрутній життєвій ситуації

У школі чітко розподілено обов’язки щодо роботи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Так, директор школи планує, організовує та контролює виконання всіх заходів з даного напрямку, розглядає питання з профілактики на засіданнях батьківського комітету, Ради учнівського самоврядування; співпрацює з різними структурами. Заступники директора з навчально – виховної роботи організовують, аналізують роботу вчителів – предметників за даним напрямком на уроках та позакласну роботу з предметів; підтримують зв'язок із районним центром соціально – психологічної служби; здійснюють контроль за відвідуванням уроків учнями та контроль за виконанням законодавства (п.3 ст.190 Закону України «Про освіту») тощо.

Вагому роботу з даного напрямку проводять педагог – організатор Овчаренко М.І., шкільний практичний психолог Ізб’янська С.А., соціальний педагог школи Гриньків Н.Р., які

ведуть облік дітей, схильних до девіантної поведінки; тих, хто опинились у скрутній життєвій ситуації; дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей; проводять індивідуальні консультації з батьками, підлітками щодо профілактики правопорушень, педагогічні консиліуми з питань індивідуального підходу до учнів школи; залучають громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до профілактико – виховної роботи. Впродовж року було організовано зустріч школярів із працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх та дільничним інспектором селища Бабляком А.М. У ході зустрічі

діти одержали цікаві, змістовні та повчальні відповіді на запитання, які їх хвилювали.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Визнати правоосвітню роботу з учнівською молоддю у 2013 – 2014 навчальному році задовільною.

 

2.Соціальному педагогу Гриньків Н.Р., практичному психологу Ізб’янській С.А., класним керівникам 1 -11-х класів:

2.1. Тримати під особистим контролем роботу з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі.

Постійно, протягом року

2.2. Дотримуватися вимог нормативних документів щодо запобіганню дитячій злочинності, правопорушень, бездоглядності.

Постійно, протягом року

2.3.Забезпечити організацію роботи школи щодо виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646), зокрема, постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять та оперативне реагування на відсутність учнів у школі без поважних причин.

Постійно, протягом року

2.4.Своєчасно повідомляти відділ освіти Яворівської РДА про випадки насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми.

Постійно, протягом року

2.5. Спланувати та проводити систематичну роботу щодо правового виховання учнів. Особливу увагу приділяти підліткам «групи ризику».

Постійно, протягом року

2.6.Продовжити роботу Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх згідно з Положенням та Планом на 2014/2015 н.р.

Протягом року

2.7. Активізувати роботу, спрямовану на формування у дітей позитивної мотивації щодо дотримання принципів здорового способу життя як дієвого засобу протиправної поведінки підлітків, духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

Постійно, протягом року

 

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Шаблінському І.М.:

3.1. Забезпечити розвиток гурткової роботи шляхом максимального залучення педагогів та батьківської громадськості, сприяти тому, щоб кожний педагогічний працівник брав участь у виховній, гуртковій та позашкільній роботі.

Постійно, протягом року

3.2.Максимально підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування, сприяти організації продуктивної дозвіллєвої діяльності учнів, спрямованої на духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток учнів, самоствердження особистості та її соціалізації.

Постійно, потягом року

3.3.Використовувати в роботі інноваційні педагогічні технології, кращий вітчизняний та зарубіжний досвід виховної діяльності щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.

Постійно, протягом року

3.4.Аналізувати стан профілактичної роботи з попередження злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі, вживати необхідних заходів для подолання виявлених недоліків.

Щоквартально

3.5.Забезпечити своєчасне подання звітної інформації до відділу освіти Яворівської РДА.

Щоквартально

3.6.Тримати під контролем проведення тематичних бесід, циклу годин спілкування «Я обираю здоровий спосіб життя», уроків здоров’я щодо антинікотинової та антиалкогольної пропаганди серед школярів.

Постійно, протягом року

 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

5.Даний наказ довести до відома вчителів на виробничій нараді до 30.08.2014р.

 

Директор школи М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

І.Шаблінський

С.Ізб’янська

Н.Гриньків


 

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 696