Головна » Статті » Накази

Про підсумки проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів у 2013 – 2014 навчальному році

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації

Середня загальноосвітня школа I – III ступенів імені Івана Франка

смт Івано - Франкове

 

Наказ

02.06.2014 №_____

 

Про підсумки проведення

державної підсумкової атестації

учнів 11-х класів у 2013 – 2014 навчальному році

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 за №383/15074, відповідно до чинної нормативної бази, що регулює проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти в 2014 році, а саме:

з 23.05.2014 по 29.05.2014 у школі згідно із затвердженим розкладом в установленому порядку була проведена державна підсумкова атестація учнів випускних 11-х класів з трьох предметів у письмовій формі.

Для організованого проведення державної підсумкової атестації випускників 11-х класів були проведені наступні заходи:

 • підготовлені та розповсюджені матеріали чинних нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації;

 • у школі з педагогічними працівниками, учнями 11-х класів та їх батьками було проведено у березні - квітні 2014 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, відділу освіти Яворівської райдержадміністрації про порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації;

 • створено апеляційну комісію на 2013/2014 навчальний рік по школі;

 • створено державні атестаційні комісії на 2013/2014 навчальний рік для проведення державної підсумкової атестації;

 • у відділі освіти Яворівської РДА погоджено розклади проведення державної підсумкової атестації випускників 11-х класів;

 • проведено наради із заступниками директора з навчально – виховної роботи щодо особливостей закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів;

 • оформлено інформаційний стенд «Державна підсумкова атестація».

23 травня 2014 року відбулася атестація з української мови (переказ №47 «Війна закінчилася»).

У класі 18 учнів, писало – 17 учнів (Дацко Максим звільнений за ЛКК), вчитель Тлуста О.П.

Результати державної підсумкової атестації:

 • на високий рівень написало 11 учнів, що становить 64,7%;

 • на достатній рівень написало 6 учнів, що становить 35,3%.

Учні, які написали на високий рівень, вправно за змістом і формою побудували текст,

висловлювали послідовно думки, граматично правильно побудували речення з додержанням стильової єдності й виразності тексту.

Орфографічні й пунктуаційні помилки були негрубі, повторювані й однотипні (правопис прислівників, заміна одного співвідносного знака іншим, тавтологія).

Учні, які написали переказ на достатньому рівні, досить вправно побудували текст за більшістю критеріїв. Але в роботах є недоліки, наприклад: порушення послідовності викладу, допущення орфографічних помилок: чергування у-в; і-й; правопис префіксів, написання ненаголошених е-и в коренях слів, а також розділові знаки в простому ускладненому реченні.

При перевірці робіт члени комісії зверталися до чернеток, якщо помилкові написання в чистому варіанті зумовлені неуважністю учня.

ДПА з правознавства в 11а класі писали 17 учнів.

Клас зумів виконати завдання ДПА. Учні розкрили правові поняття. Ждали визначення правових ситуацій і аргументували їх. У визначенні відповідностей між поняттями, правовими діями та галузями права учні допустили незначні помилки. Клас виконав описові поняття, де аргументував, доводив кожну правову ситуацію. В цілому клас зумів використати знання з основ права в практичних завданнях ДПА.

Оцінювання знань учнів проходило відповідно до інструкцій Міністерства освіти України.

 • 1 рівень – 0%;

 • 2 рівень – 0%;

 • 3 рівень – 32,6%;

 • 4 рівень – 67,4%.

ДПА з історії України в 11б класі писало 15 учнів. Клас виконав поставлені завдання. Учні зуміли дати характеристику історичним портретам, визначити основні положення певного історичного періоду . Таблиці по визначенню спільних і відмінних історичних фаз розвитку української державності були виконані з незначними помилками. Показав добрі знання з повтореного матеріалу з історії України за 10-й клас.

Клас виконав поставлені перед ним завдання, додержуючи всіх вимог інструкції про проведення ДПА.

 • 1 рівень – 0%;

 • 2 рівень - )%;

 • 3 рівень – 33,9%;

 • 4 рівень – 66,1%.

ДПА з історії України в 11а класі писали 17 учнів. Клас справився з заданими питаннями. Учні виконували питання з однією відповіддю (100%). Майже всі учні (75%) виконали завдання з визначенням спільних та відмінних рис певних етапів розвитку української державності. Учні наводили правильні характеристики, порівнюючи «воєнний комунізм» та політику НЕПу, рух шестидесятників та дисидентський рух, період «відлиги» та «застою» і ін.

80% учнів виконали завдання з характеристикою історичних портретів, внутрішньої і зовнішньої політики історичних політичних діячів.

Клас вдало визначав історичні події, визначені на плакатах, фотографіях (100%).

Важчим було 10 завдання в кожному варіанті. Учні не тільки визначали за історичним джерелом подію, але повинні були її описати і висловити власну думку щодо перебігів історичних фактів та аргументувати її. З даним завданням справились 75% учнів класу.

Клас виконав поставлені перед ним завдання, додержуючи всіх вимог інструкції про проведення ДПА.

 • 1 рівень – 0%;

 • 2 рівень – 3,8%;

 • 3 рівень – 24,2%;

 • 4 рівень – 72,0%.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Результати навчальних досягнень учнів за підсумками навчального року та державної підсумкової атестації проаналізувати на засіданні предметних комісій вчителів української мови та літератури, математики, біології, історії.

Згідно плану роботи

Керівники предметних комісій

 

2.Учителям – предметникам:

2.1.Надалі проводити роботу з обдарованими дітьми.

Постійно

2.2.Виробити певну систему підготовки учнів 11-их класів до державної підсумкової атестації.

Впродовж 2014 – 2015 н.р.

 

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.:

3.1.Проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів навчального закладу. Довести до відома педагогічних працівників результати аналізу.

Червень 2014 року

3.2.Розробити заходи щодо підготовки учнів 11-х класів до проведення державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році з урахуванням результатів державної підсумкової атестації та проведеного аналізу 2013/2014 навчального року.

До 01.08.2014

3.3.Розмістити даний наказ на сайті школи.

До 20.06.2014

 

4.Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин

 

 

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 878