Головна » Статті » Накази

Про підсумки проведення директорських контрольних робіт з української мови та математики у 4-их класах

Відділ освіти
Яворівської райдержадміністрації

Івано Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка
Яворівської районної ради Львівської області

Наказ

16.10.2015         №01-06/

Про підсумки проведення

директорських контрольних робіт

з української мови та математики у 4-их класах

 

Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Відповідно до цього змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів школярів. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей особистості.

Компетентності як інтегрований результат навчальної діяльності учнів формуються передусім на основі опанування багатокомпонентним змістом початкової загальної освіти шляхом відповідних педагогічних технологій.

Виявлення рівня навчальних досягнень учнів відбувається в процесі контролю.

Контроль за навчальними досягненнями молодших школярів забезпечує зворотній зв’язок між учителем і учнями. Структурними компонентами контролю є виявлення і вимірювання (перевірка) та оцінювання навчальних досягнень учнів. Облік результатів контролю у формі оцінних суджень та висновків ведеться учителем в класних журналах, щоденниках, зошитах.

Результати контролю дають можливість виявити прогалини і помилки в знаннях і вміннях дітей, з’ясувати причини їх виникнення. Щоб переконатися у правильності зроблених висновків, вчитель може запропонувати учням невеликі діагностуючі завдання. Це дозволить внести корективи у методику організації та керування навчально-пізнавальною діяльністю школярів.

Контрольна робота – це один з методів тематичного і підсумкового контролю. Зміст контрольної письмової роботи відповідає вимогам програм. Контрольна робота повинна бути посильною, не перевищувати за обсягом і складністю тих завдань, які учні виконували протягом опрацювання теми. Контрольні роботи з різних предметів плануються так, щоб їх було не більше однієї протягом робочого дня і двох – протягом навчального тижня. До їх виконання учитель готує дітей заздалегідь.

Дирекцією школи у вересні місяці навчального року були проведені директорські контрольні роботи з української мови і математики у 4-их класах. Зміст контрольних робіт підібрано відповідно до навчальної програми початкової школи у 2015-2016 навчального року.

На час написання контрольних робіт з української мови спискова кількість учнів у

4А, 4Б, 4В класах складала 60 учнів. Метою контрольної роботи була перевірка орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів на вивчені орфограми, належне оформлювання даної роботи.

Диктант оцінювався однією оцінкою на основі таких критеріїв:

Рівень

Бали

Критерії оцінювання диктанту

Початковий

1 – 3

Диктант написаний, але нечітко, неохайно, з багатьма відхиленнями в накресленні та сполученні букв; допущено 8 і більше помилок.

Середній

4 – 6

Текст написаний розбірливо, але неохайно, з відхиленнями в накресленні літер; допущено 5-7 помилок.

Достатній

7 – 9

Диктант написаний чітко, але є окремі відхилення від правильного накреслення літер та їх сполучень, допущено 2-4 помилки.

Високий

10 – 12

Текст написаний чітко, охайно з дотриманням правильного накреслення літер та їх сполучень, допускається 1 груба чи 1 негруба помилка.

 

У 4-А класі навчається 30 учнів (класний керівник Кухар І.І.). Роботу виконували – 27 учнів. Дитант «Словей - пташечка».

Контрольну роботу на 12 балів не виконав жоден учень;

11балів – 3 учн.;

10 балів – 2 учн.;

9 балів – 4 учн.;

8 балів – 4 учн.;

7 балів – 2 учн.;

6 балів – 5 учн.;

5 балів – 3 учн.;

4 бали – 1 учн.;

3 бали – 1 учн.;

2 бали – 2 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Занько О., Кригуль А., Лазурко А., Божик В., Пенко О..

На 10 – 12 балів – 5 учн. – 18,5%;

7 – 9 балів – 10 учн. – 37,1%;

6 – 4 бали – 9 учн. – 33,3%;

1 – 3 бали – 3 учн. – 11,1%.

Середній бал навченості становить – 7,1.

 

У 4-Б класі навчається 22 учні (класний керівник Занік Т.В.). Роботу виконували – 22 учні. Диктант «Сойка».

Контрольну роботу на 12 балів не виконав жоден учень;

11балів – 7 учн.;

10 балів – 3 учн.;

9 балів – 1 учн.;

8 балів – 5 учн.;

7 балів – 2 учн.;

6 балів – 1 учн.;

5 балів – 3 учн.;

4 бали – 0 учн.;

3 бали – 0 учн.;

2 бали – 0 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Скеби Ю., Бундз А., Різник А., Кунець О., Червінко А., Бойко І., Лень М..

На 10 – 12 балів – 10 учн. – 45,5%;

7 – 9 балів – 8 учн. – 36,4%;

6 – 4 бали – 4 учн. – 18,1%;

Середній бал навченості становить – 8,7.

У 4-В класі навчається 12 учнів (класний керівник Вельган Н.Д). Роботу виконували – 11 учнів. Диктант «Золотиста осінь».

Контрольну роботу на 12 і 11 балів не виконав жоден учень;

10 балів – 1 учн.;

9 балів – 5 учн.;

8 балів – 3 учн.;

7 балів – 1 учн.;

6 балів – 0 учн.;

5 балів – 1 учн.;

4 бали – 0 учн.;

3 бали – 0 учн.;

2 бали – 0 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Стадничук В., Чібісова А..

На 10 – 12 балів – 1 учн. – 9,1%;

7 – 9 балів – 9 учн. – 81,8%;

6 – 4 бали – 1 учн. – 9,1%;

Середній бал навченості становить – 8,3.

До виконання контрольної роботи з математики було залучено 62 учні. Метою контрольної роботи було перевірити вміння учнів виконувати арифметичні дії множення і ділення на 1 та 0, ділення з остачею, розв’язування задач на спільну роботу і рівнянь з невідомим від’ємником, що передбачено навчальною програмою.

 

Контольна робота з математики оцінювалася однією оцінкою на основі таких критеріїв:

Рівень

навчальних

досягнень

Бали

Критерії оцінювання

 

Початковий

 

 

 

 

Середній

 

 

 

 

Достатній

 

 

 

 

 

 

Високий

1

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

 

11

 

12

Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок

Робота виконана, але допущено 8 грубих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань

Робота виконана, але допущено 7 грубих помилок

 

Робота в цілому виконана, але допущено 6 грубих помилок

Робота в цілому виконана, але допущено 5 грубих помилок або правильно виконано ½ запропонованих завдань

Робота в цілому виконана, але допущено 4 грубі помилки

 

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки або правильно виконано 2/3 запропонованих завдань

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки

Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущено 1 грубу помилку

 

Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 негруба помилка або 2-3 охайних виправлення

Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є одне виправлення

Робота виконана в повному обсязі, правильно і охайно

 

 

У 4-А класі навчається 30 учнів (класний керівник Кухар І.І.). Роботу виконували – 29 учнів.

Контрольну роботу на 12 і 11 балів не виконав жоден учень;

10 балів – 2 учн.;

9 балів – 6 учн.;

8 балів – 6 учн.;

7 балів – 5 учн.;

6 балів – 3 учн.;

5 балів – 1 учн.;

4 бали – 0 учн.;

3 бали – 5 учн.;

2 бали – 1 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Божик В., Кевана О..

На 10 – 12 балів – 2 учн. – 6,9%;

7 – 9 балів – 17 учн. – 58,6%;

6 – 4 бали – 4 учн. – 13,8%;

1 – 3 бали – 6 учн. – 20,7%.

Середній бал навченості становить – 6,8.

 

У 4-Б класі навчається 22 учні (класний керівник Занік Т.В.). Роботу виконували – 22 учні.

Контрольну роботу на 12 балів не виконав жоден учень;

11балів – 5 учн.;

10 балів – 1 учн.;

9 балів – 1 учн.;

8 балів – 3 учн.;

7 балів – 5 учн.;

6 балів – 3 учн.;

5 балів – 2 учн.;

4 бали – 2 учн.;

3 бали – 0 учн.;

2 бали – 0 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Скеби Ю., Мазепи Р., Кріль А., Луцишин П, Скиби В..

На 10 – 12 балів – 6 учн. – 27,3%;

7 – 9 балів – 9 учн. – 40,9%;

4 – 6 бали – 7 учн. – 31,8%;

Середній бал навченості становить – 7,7.

У 4-В класі навчається 12 учнів (класний керівник Вельган Н.Д). Роботу виконували – 11 учнів.

Контрольну роботу на 12 не виконав жоден учень;

11 балів – 1 учн.;

10 балів – 1 учн.;

9 балів – 2 учн.;

8 балів – 3 учн.;

7 балів – 1 учн.;

Рівень

навчальних

досягнень

Бали

Критерії оцінювання

 

Початковий

 

 

 

 

Середній

 

 

 

 

Достатній

 

 

 

 

 

 

Високий

1

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

 

8

 

9

 

10

 

 

11

 

12

Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок

Робота виконана, але допущено 8 грубих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань

Робота виконана, але допущено 7 грубих помилок

 

Робота в цілому виконана, але допущено 6 грубих помилок

Робота в цілому виконана, але допущено 5 грубих помилок або правильно виконано ½ запропонованих завдань

Робота в цілому виконана, але допущено 4 грубі помилки

 

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки або правильно виконано 2/3 запропонованих завдань

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки

Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущено 1 грубу помилку

 

Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 негруба помилка або 2-3 охайних виправлення

Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є одне виправлення

Робота виконана в повному обсязі, правильно і охайно

 

6 балів – 1 учн.;

5 балів – 0 учн.;

4 бали – 2 учн.;

3 бали – 0 учн.;

2 бали – 0 учн.;

1 бал – 0 учн..

Слід відзначити роботи Стадничук В., Червінського М..

На 10 – 12 балів – 2 учн. – 18,2%;

7 – 9 балів – 6 учн. – 54,5%;

6 – 4 бали – 3 учн. – 27,3%;

Середній бал навченості становить – 7,6.

Проведені контрольні роботи з української мови і математики дали змогу одержати об’єктивну характеристику навченості учнів, характеристику роботи вчителів початкових класів, а також внести певні корективи і в загальному проаналізувати стан викладання предметів. Рівень контрольних робіт засвідчив, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.

При виконанні контрольних роботи з української мови учні 4-А, 4-Б, 4-В класів (64 учні, 4 - відсутні) досягли:

високого рівня - 16 учнів, що становить 26,7%;

достатнього рівня – 27 учнів, що становить 45%;

середнього рівня - 14 учнів, що становить 23,3%;

початкового рівня – 3 учнів, що становить 5%.

Середній бал навченості становить – 8.

При виконанні контрольних роботи з математики учні 4-А, 4-Б, 4-В класів (64 учні, 2 - відсутні) досягли:

високого рівня - 10 учнів, що становить 16,1%;

достатнього рівня – 32 учнів, що становить 51,6%;

середнього рівня - 14 учнів, що становить 22,6%;

початкового рівня – 6 учнів, що становить 9,7%;

Середній бал навченості становить – 7,4 .

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Учителям початкових класів Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д.:

1.1.Забезпечити виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

1.2. Продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт з української мови та математики.

1.3. Звернути належну увагу на математичну грамотність учнів у записах ними пояснень, скорочень, відповідей.

1.4.Постійно працювати над культурою письма, при оцінюванні письмових робіт враховувати дотримання єдиного орфографічного режиму учнями.

1.5.Посилити результативність словникової роботи з учнями, формування у них усних та письмових обчислювальних навичок.

1.6. Використовувати різні види роботи з метою формування в учнів навичок правопису: пояснення правил, виконання орфографічних вправ під керівництвом учителя, самостійні роботи тощо.

1.7.Посилити роботу над формуванням навичок письмового множення та ділення багатоцифрових чисел, вміння правильно креслити.

1.8. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал з вищезазначених предметів.

1.9. Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів.

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Онипко Л.А.:

2.1. Надавати конкретну допомогу вчителям у вивченні й упровадженні передового педагогічного досвіду, виробленні навичок самоаналізу та самооцінки своєї праці, її ефективності й результативності.

2.2. Систематично контролювати роботу вчителів і вчителів - предметників з питань підготовки та проведення контрольних і перевірних робіт.

 

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа

 

 

З наказом ознайомлено:

 

Онипко Л.А.

Кухар І.І.

Занік Т.В.

Вельган Н.Д.

 

Категорія: Накази | Додав: (02.11.2015)
Переглядів: 7984