Головна » Статті » Накази

Про підсумки проведення методичної роботи за II семестр 2013 – 2014 навчального року в 5 – 11-х класах

Відділ освіти

Яворівської райдерж адміністрації

 

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

смт Івано - Франкове

 

Наказ

11.06.2014 №__

 

Про підсумки проведення

методичної роботи за II семестр

2013 – 2014 навчального року

в 5 – 11-х класах

 

Методична робота в школі впродовж другого семестру 2013 – 2014 навчального

року здійснювалася згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти Яворівської РДА, нормативно-правовими документами про середню освіту, планувалася й проводилася на діагностичній основі.

Основними завданнями методичної роботи були:

  • сприяння розвитку навичок самостійної робо­ти вчителя з метою безперервного підвищен­ня кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

  • розвиток учительської творчості;

  • формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;

  • покращення методичної під­готовки педагогічних кадрів;

  • розвиток аналі­тичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

  • вивчення стилю роботи вчителя, йо­го особистісних якостей і на цій основі створен­ня умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків;

  • наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів.

Педагогічний колектив продовжував працював над на­уково-методичною проблемою «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення», «Впровадження елементів екологічної освіти в навчально-виховний процес» (4 рік роботи).

Слід відзначити роботу соціального педагога Гриньків Н.Р., яка протягом другого семестру 2013 – 2014 навчального року провела з учнями середніх та старших класів такі групові діагностики: «Чи організована ви людина?», «На скільки ти самостійний?», «Агресивна поведінка», «Чи схильні ви до наркотиків», «Рівень вашого спілкування», «Схильність до депресії». Соціальний педагог у індивідуальній діагностиці використала такі тестування та методики: методика «Незакінчені речення» (5 осіб), діагностика раннього виявлення залежності (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії), тест «Чи схильний ти до наркотиків» (3 особи), робота з правопорушниками - тест Айзенка (2 особи), дослідження агресивності учнів (методика Басса Дарки), складання індивідуальних психологічних карт на учнів «Групи ризику», розробка рекомендацій вчителям, батькам щодо роботи з даною категорією підлітків. Практичним психологом школи Ізб’янською С.А. були проведені індивідуальні, психологічні консультації для вчителів, батьків з питань важковиховуваності та бесіди з учнями даної групи. Практичний психолог та соціальний педагог брали активну участь у проведенні батьківських зборів та профорієнтаційній роботі серед учнів 9-х класів, де були проведені такі методики: групові консультації, обговорення результатів профдіагностики, питання вибору професії, подальшого продовження навчання, психологічна допомога учням у професійному самовизначенні, індивідуальне консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії.

Психологічною службою школи були проведені декілька занять щодо профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, а також залучення до загальношкільного тижня здоров’я, який проходив з 17.02.14 по 21.02.14р., під час якого були проведені: година спілкування «Шкідливі звички. Кому і навіщо вони потрібні?», заняття з елементами тренінгу: «Як навчитися говорити «НІ»!», перегляд презентації «Паління - це отрута» та перегляд мультфільму «Іван Царевич і табакерка». А також 14 травня 2014 року для вчителів школи був проведений психолого-педагогічний семінар на тему «Імідж та його значення у професійній діяльності педагога”.

Методично грамотно планували свою роботу з вчителями керівники предметних комісій, про що засвідчують їх звіти на засіданні предметних комісій округів.

Зміст роботи предмених методичних комісій включав такі напрямки діяльності:

- Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

- Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

- Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

- Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

- Обговорення питань із методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти у науки України, розглядання календарно – тематичних планів.

- Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

- Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

- Підготовка та проведення олімпіад із базових дисциплін, конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

- Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково – дослідницької роботи.

- Проведення педагогічних експериментів із проблем методики навчання й виховання учнів і впровадження їхніх результатів в освітній процес.

Робота предметної комісії вчителів фізики (керівник предметної комісії Дорожівський Ю.М.) була спрямована на вирішення наступних проблем: удосконалення навчально – виховного процесу з метою забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів в умовах сучасної школи та вимог сьогодення, розвиток особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення. Під час проведення засідань предметної комісії було заслухано і обговорено доповіді та виступи вчителів, які охопили широкий спектр матеріалу по викладанню фізики та астрономії в 7 – 11 класах. Учні школи брали активну участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня -2014». Троє учнів 9 класу - Лишак Віталій (9 - Б), Свищ Юлія (9 - А) та Уляновська Анастасія (9 - Б) показали відмінний результат. Дев’ятнадцять учнів нашої школи показали добрий результат у знанні фізики.

Керівник предметної комісії вчителів світової літератури Кучма О.С. на черговому засіданні предметної комісії у формі круглого столу виступила з доповіддю «Метод проектів як гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту». Доречно згадала про Тиждень світової літератури, під час якого були використані проекти учнів на тему: «Література проти війни», « В.Шекспіру – 450».

Робота предметної комісії вчителів біології, керівник предметної комісії Тиховська Д.І., у другому семестрі була спрямована на відвідування відкритого уроку у 7 класі в НВК «ДНЗ – СЗШ І – ІІІ ст.» с. Великополе по темі «Різноманітність голонасінних» та навчального заходу: «Доля планети у наших руках». Учні демонстрували глибокий екологічно-виховний зміст заходу, свою артистичність, щирість і впевненість у тому, що вони пропагували і стверджували. Це любов до рідного краю, його природи і занепокоєння про його майбутнє.

Вчителі предметної комісії історії давно працюють над розвитком критичного мислення на уроках історії та правознавства, а тому досвідом роботи по цьому питанні ділилась вчитель Підляська З.Б. Відкритй урок «Культура Київської Русі» у сьомому класі, який провела вчитель Підляська З.Б., показав, що учні не тільки презентували свої пошуки, але і давали характеристику зібраного матеріалу. Краєзнавча робота завжди цікавила учнів. Предметна комісія традиційно включає це питання у свої засідання. Цепко О.І. (НВК «ДНЗ - СЗШ I-III ст.» с. Великополе) поділилась надбання до шкільного історичного музею. Матеріал обговорювався вчителями шкіл, близьких до Великогополя, особливо змістовними та емоційними були бесіди про діяльність загонів ОУН – УПА на Янівських теренах.

Щоб закріпити теоретичні знання учнів 5-х класів, набуті впродовж вивчення теми: «Що історичні пам’ятки розповідають про минуле», вчитель історії Оксана Степанівна Дацко залишила щось цікаве та недомовлене під час уроків для того, щоб спонукати дітей до подальшого поглиблення своїх знань, щоб учням захотілося наочно побачити та оглянути культурно-історичні пам’ятки рідного селища Івано-Франкове.

На допомогу прийшли екскурсоводи Яворівського національного природного парку Світлана Миколаївна Плесак та Оксана Кригуль.

5 травня 2014 року вони познайомили юних екскурсантів з історико-культурними та сакральними пам‘ятками, розповіли цікаві факти з історії заснування селища, про Магдебургське право, котре Янову було надано у першій половині ХVІІІ ст. Оглянули Троїцький костел з дзвіницею (1614р), церкву Вознесіння Господнього (1831 р.), Храм Св. Володимира (1992 р.), новозбудовану дерев’яну церкву Св.Трійці (2012р) і єврейські синагоги, яких у Янові було три, оскільки на кінець ХІХ ст. чисельно єврейське населення у містечку досягало до 60%.

Викладання правових знань у 9 класах вимагає надзвичайної праці, а тому питання з правового виховання цікавить вчителів не менше ніж викладання історії. На засідання комісії виносяться цікаві наукові та методичні новинки, вчителі діляться досвідом по читанню правових тем, розвовідають про використання правової літератури, правових ситуацій, проведенню тижнів правових знань в школах.

Вперше у 2013 – 2014 н.р. предметна комісія вчителів історії провела практичний семінар спільно з предметною комісією Вороцівського центру по темі «Актуальні проблеми навчання учнів на уроках історії та правознавства». Семінар перейшов у дискусію, в якій активними були вчителі шкіл с.Вороців, Ясниська, смт Івано-Франкове, Домажир і ін. Разом з предметною комісією Вороцівського центру проводилися педагогічні читання «Серце віддаю дітям», присвячені українському педагогу В.О.Сухомлинському, конференція «Значення прийняття християнства в історії української державності». Цікаві факти історії розвивали не тільки вчтелі – історики, але і вчителі християнської етики. Предметна комісія закінчує свою роботу підведенням підсумків, визначає активних, вносяться пропозиції щодо роботи комісії на наступний навчальний рік – так звана «ярмарка ідей» (керівник предметної комісії Довбій М.І.).

Основними формами проведення засідань предметної комісії вчителів трудового навчання, керівник Кучма С.С., є доповіді, обмін інформацією з колегами - предметниками, повідомлення, бесіди, відкриті уроки з аналізом і самоаналізом, зустріч за «круглим столом», презентація творчого звіту вчителів, які атестувалися. Вчителі при проведенні уроків вміло використовували інноваційні технології: такі, як «мікрофон», «робота в групах», «рольова гра», мультимедійні засоби навчання, ігрові моменти, «незакінчені речення». Одним із важливих напрямів сучасних науково - методичних досліджень є розробка змісту й методів навчання обдарованих дітей, створення умов для розкриття природних здібностей учнів, виховання творчої соціально-активної особистості. Тому предметна комісія визначила такі напрямки роботи з обдарованими дітьми: пошук здібних, обдарованих учнів, їх підтримка; навчання й виховання здібних та обдарованих учнів на основі активізації навчально-пізнавальної діяльності. Сьомого травня 2014 року в школі проходила виставка учнівських робіт під назвою “Чарівний світ творчості” , де були представлені кращі роботи учнів, виготовлені на уроках трудового навчання учнями 5-11 кл. Учні та педагоги школи також оглянули фотогазету «Уроки трудового навчання у фотографіях». Виставка була організована та проведена вчителями трудового навчання Кучмою С.С. і Шпінь Л.Я.

Вчителі математики, керівник предметної комісії Горонна С.Я., висвітлювали такі основні питання, як «Інтегровані уроки. За і проти», «Застосування технології проблемного навчання на уроках математики» у формі «круглого столу».

Предметна комісія вчителів англійської мови працювала згідно плану роботи. Так, у другому семестрі була проведена конференція з учнями 9-их, 10-их класів з теми «Давайте збережемо планету». До 450 річчя з Дня народження В.Шекспіра розглядалось питання розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках англійської мови та залучення їх до вивчення культури, мистецтва, літератури англомовних країн (керівник предметної комісії Самотея Н.А.).

20 березня 2014 р. у школі відбувся конкурс читців В. Шекспіра, присвячений 450-річчю з дня народження поета і драматурга. Школа гостинно вітала учителів та учнів Івано-Франкового методичного округу.

Учні під керівництвом своїх учителів підготували сонети та уривки з творів В. Шекспіра. Учні 7-А та 9-Б класів ( Барандій Святослав, Горонна Олена, Когут Юрій , Ульяновська Анастасія ), учитель англійської мови Самотея Н.А., розповіли про життя та творчість поета, його вклад у розвиток англійської мови та світової літератури, демонструючи слайди та уривки з художніх фільмів.

Творчо підійшли до планування роботи вчителі предметної комісії географії, керівник Нечай М.І. Були використані різні форми роботи з метою ефективності роботи, а саме: педагогічний ринг «Педагогічна творчість. У чому її суть?», обмін досвідом «Краєзнавча позакласна робота – завершальний етап формування географічних знань школярів», вчителями був відвіданий музей «Яворова хата».

29 квітня 2014 року учителем географії Кропельницькою Ольгою Володимирівною спільно з учнями 7-В класу було проведено виховний захід еколого – географічного спрямування    «Нехай земля квітує – природу збережемо, люди!».
Захід проведено з метою  привернути увагу до проблеми охорони та збереження природи, навчати дітей відчувати, розуміти та оберігати цю надзвичайну красу; розвивати почуття відповідального ставлення   до природи ;формувати у підростаючого покоління екологічну  культуру, виховувати любов і повагу до природи.

На заході панувала дружня, урочиста, святкова атмосфера.

 

З метою актуалізації уваги дітей до сучасних проблем приваблювання та охорони, поширення і збільшення чисельності та видового різноманіття перелітних птахів традиційно щовесни у заповіднику Розточя учні нашої школи беруть участь в акції «Будиночок для пернатих друзів», виготовляючи шпаківні та вивішуючи їх на території установи. Радо приєднуються до такої благородної акції все більше і більше школярів. Цього року активну участь прийняли учні 5-В класу, 6-А класу, 6-Б класу під керівництвом вчителя географії Завідії Наталії Ярославівни. Радо і гостинно, як завжди , зустрічали школярів наукові співробітники заповідника: Стрямець Галина Володимирівна, Горбань Любов Ігорівна, Хомин Ігор Гнатович, Скобало Оксана Степанівна, Ференц Наталія Михайлівна.

Ще заздалегідь п’ятикласники Башко Назар, Хацко Назар, Вовк Марічка, Крисова Аліна, та Баран Юлічка ( яка принесла 4 шпаківні ) разом із батьками дбайливо змайстрували і прилаштували десять пташиних будиночків. Тепер буде де жити пташиним родинам. Ці діти були нагороджені призами та в подаруночок до Пасхальних свят отримали саджанці самшиту, які гарно прикрасять домашні клумби.

Любов Ігорівна Горбань провела дітям екскурсію у музеї, де наочно показала, які пташки можуть заселити будиночки , виготовлені дітьми. Далі у літньому класі Любов Ігорівна провела віктрину на тему « Я найкраще знаю про життя пташок Розточчя».

По закінчені вікторини усі переможці були відзначені нагородами. До нагородження активно долучилися наукові співробітники заповідника Ференц Наталія Михайлівна, Хомин Ігор Гнатович, Скобало Оксана Степанівна.

Вчителем географії дітям було запропоновано вікторину «Упізнай спів пташки», у якій необхідно було впізнати спів 12-ти пташок. Найкраще із цим завданням впоралися учні 5-В класу Городний Володимир та Піцишин Ірина. На закінчення заняття усі учасники разом побажал пернатим друзям щасливого повернення.

З метою привернення уваги дітей  до цінності дикої природи та її різноманітного (екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного) значення 3 березня працівники заповідника Розточчя – Бовт Ярослав Семенович , Горбань Л.І., Горбань І.М.,  Скобало О.С., учні 5-В класу та класний керівник Завідія Н.Я. відзначали  Всесвітній день дикої природи, який затверджено  20 грудня 2013 року Генеральною Асамблеєю ООН.

Цікавим та пізнавальним пройшли засідання предметної комісії вчителів хімії, керівник Окулова О.В., де вчителі обмінювались думками з питань «Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери учнів як засіб удосконалення сучасного уроку» та «Використання інформаційних технологій при викладанні хімії».

Вчителями предметної комісії української мови та літератури, керівник Тлуста О.П., був проведений практичний семінар «Вивчаємо Тараса Шевченка» та педагогічний ринг «Педагогічна творчість».

“Щира з Господом розмова“ – під такою назвою в Івано-Франківській школі у березні 2014-го року пройшов мистецький вечір, присвячений святкуванню 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

У найважчі часи нашої історії народ пам’ятав про Тараса Шевченка, котрий слугував будителем епохи і підносив народний дух. Минуло 200 років від народження Великого Кобзаря, а його творчість є актуальною і сьогодні. Лицар волі народної змушує нас і сьогодні пам’ятати “ чиїх батьків ми діти“ і закликає гуртуватися задля спасіння України.Під керівництвом вчителів української мови та літератури Виздрик І.П., Борис З.С. учні 9-х класів провели глядачів сторінками життя та творчості Тараса Шевченка, зачитували уривки з його поетичних творів. Вечір прикрасили пісні на слова Шевченка у виконанні шкільного хору (керівник Мурська Л.М, Скробач Г.М), а також сольно виконала пісню “Україна“ Рак Христина. Придка Галина під акомпанемент скрипки заспівала пісню “Кобзарі“.

Рвались з глибини самого серця потоки слів нестримних, раптових віршів “Сон“ ( Вікторія Савка) , “Марія“ (Олена Майстришин), “Неофіти“ (Діана Сало), “Молитва“ (Уляновська Анастасія)

Гордо і полум’яно звучала поема “Кавказ“ з уст Когута Ю.

Учителі та учні школи гідно вшанували ювілей Великого Кобзаря. Проведено усі заплановані заходи щодо святкування 200 річчя з дня народження Т.Г.Шевенка.

Активно впродовж другого семестру працювала предметна комісія вчителів фізичної культури.

Слід відзначити спортивні досягнення учнів у районних змаганнях, а саме: штовхання ядра - перше місце виборов учень 11 – Б класу Когут Арсен, друге місце Груба Соломія, учениця 10 –А класу, вчитель Пучак М.І., команда школи посіла третє місце з настільного тенісу, вчитель Фединяк І.Я., третє місце з баскетболу, команди дівчат та хлопців, вчитель Малішевський Ю.П.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Оголосити подяку:

1.1.За якісну підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін учителям: Нечай М.І., Самотеї Н.А., Пучаку М.І., Фединяку І.Я., Малішевському Ю.П.

1.2.За участь у конкурсах педагогічної майстерності Завідії Н.Я.

 

2.Керівникам предметних комісій::

2.1 .Спланувати роботу та подати на затвердження заступнику директора до 15.09.2014;

2.2.Активно готувати учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах;

Постійно

2.3.Працювати над вивченням та поширенням передового педагогічного досвіду колег;

Постійно

2.4.Контролювати виконання плану взаємовідвідування уроків;

Постійно

2.5.Грунтовно висвітлювати питання у протоколах засідань.

Постійно

2.6.Забезпечити участь учителів у шкільному і районному конкурсі «Учитель року».

Впродовж 2014 – 2015 н.р.

 

3.Членам методичної ради школи проаналізувати роботу за рік, спланувати та розробити заходи для покращення ефективності роботи.

До 10.09.2014

 

4. Заступникові директора з начально – виховної роботи Михайлишин О.З.:

4.1.Узагальнити матеріали діагностування учителів;

До 30.08.2014

4.2.До 21.09.14 провести індивідуальні консультації з членами педагогічного колективу щодо створення авторського продукту;

4.3.Скласти графік проведення предметних тижнів;

До 15.09.2014

4.4.Забезпечити участь вчителів закладу у районному конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року»;

4.5.Активізувати роботу по проведенню науково – методичних та психолого – педагогічних семінарів, педагогічних читань.

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи М.Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин

М.Нечай

Н.Самотея

Н.Завідія

Ю.Малішевський

І.Фединяк

М.Пучак

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 476