Головна » Статті » Накази

Про підсумки роботи з молодими вчителями у 2014-2015 навчальному році

Відділ освіти
Яворівської райдержадміністрації

Івано – Франківська ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка
 Яворівської районної ради Львівської області

Наказ

12.06.2015                                                       №  ___

   Про підсумки роботи
 з молодими вчителями
 у 2014-2015 навчальному році

Згідно річного плану роботи школи та наказу школи «Про організацію методичної роботи на 2014-2015 н.р.», протягом 2014-2015 навчального року адміністрацією школи належним чином була організована робота з молодими вчителями через наставництво, стажування, а також на рівні окружних предметних комісій. Координували роботу з молодими спеціалістами заступники директора з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З.,  Шаблінський І.М., Онипко Л.А. Ними, зокрема, протягом 2014-2015 навчального року здійснювалась методична допомога  у проведенні  уроків, факультативних занять, гуртків, створення умов праці для початкуючих педагогічних працівників.
    У роботі з молодими спеціалістами протягом поточного навчального року використовувалися колективно-групові та індивідуальні форми методичної роботи. Вчителі - наставники Тиховська Д.І., Довбій М.І., Марціняк Н.Р., Гоч О.Й. згідно з індивідуальним  планом  роботи  з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розроблення конспектів уроків, факультативних занять, ознайомлення з науково – методичною літературою, плануванням роботи класного керівника, методикою проведення батьківських зборів, надавали індивідуальні консультації.
Роботу  молодих  вчителів української мови та літератури Станько Л.І.,  біології Кузик Х.М., історії Рокошевської О.Б., початкових класів Радецької М.Я. було спрямовано  на виконання основних завдань:
- уміння застосовувати теоретичні знання, здобуті у ВНЗ, у кон­кретній практиці;
- набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
- засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового досвіду, використання сучасних засобів, а також нетрадиційних форм і методів навчання, нових педагогічних технологій.
На етапі становлення молодого вчителя як спеціаліста вдоскона­люються знання з психології, педагогіки, методики викладання шкіль­ного предмета й проведення виховної роботи; вивчаються принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного проце­су в школі; методично правильно розробляються поурочні плани, позакласна робота планується відповідно до плану виховної роботи школи. У навчальній роботі молоді вчителі керувались вказівками, викорис­товували різноманітні методи, форми, прийоми, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів.
Досить актуальним у навчанні молодих учителів залишається відві­дування відкритих  уроків, а також підготовка до них. Так, молоді вчителі Станько Л.І., Кузик Х.М., відві­дали уроки у вчителів Пиріг Л.М., Ольшанської О.Р.
Робота з молодим учителем є систематичною та цілеспрямованою. Однією з обов'язкових умов успішного професійного зростання молодого вчи­теля є систематична самоосвіта.
   Адміністрацією школи та вчителями - наставниками молодим педагогам було проведено бесіди на такі теми, як: «Вивчення індивідуального стилю педагогічної діяльності», «Психологічний мікроклімат на уроці». За результатами діагностувань молодим спеціалістам були надані індивідуальні консультації, поради такі, як:  «Пам'ятка молодому вчителеві», «Як організувати урок, підтримати дисципліну та працездатність учнів», «Вимоги до сучасного уроку».
Окрім цього, були виявлені проблеми молодих спеціалістів:  нераціональність розподілу часу на уроці, обмеження самостійності роботи учнів, раціональність використання наочності на уроках, дисципліна на уроці. Після вивчення даних проблем  молодим фахівцям були надані поради та практична допомога адміністрацією школи, вчителями - наставниками та практичним психологом школи Ізб’янською С.А.
Виходячи з вищевказаного
НАКАЗУЮ:

1.Роботу з молодими  вчителями у 2014-2015 н. р. вважати результативною.

2.Заступникам з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З., Шаблінському І.М., Онипко Л.А.:
2.1.Урізноманітнити структуру роботи із забезпечення належних умов для фахового  вдосконалення молодих  учителів, які працюватимуть у школі  в наступному навчальному році.
2 .Продовжити впровадження системи педагогічного наставництва молодих колег школи.
Постійно

3.Учителям-наставникам:
3.1. Підготувати для кожного молодого вчи­теля індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної та ме­тодичної підготовки.
Вересень 2015
3.2.Залучати молодих учителів до роботи в окружних предметних комісій, районних  семінарах, круглих столах.
Впродовж навчального року

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5.Даний наказ довести до відома вчителів на методичній нараді
Серпень 2015
Михайлишин О.З., заступник директора з навчально – виховної роботи

                                                     Директор школи                                 М.Ліскевич-Карпа

З наказом ознайомлено:

                          Шаблінський І.М.

                          Михайлишин О.З.

                          Онипко Л.А.

 

Категорія: Накази | Додав: (28.07.2015)
Переглядів: 5480