Головна » Статті » Накази

Про  підсумки роботи з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності у 2017 – 2018 навчальному році

 

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації

Опорний заклад

«Івано - Франківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області»

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, тел. (0259)3 - 35 – 72

 

Наказ

 

11.06.2018                                                                                                       №01-05/

     

  Про  підсумки роботи

з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки

життєдіяльності у 2017 – 2018 навчальному році

 

    Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 53 Закону України "Про освіту", статей 13, 14, 30 Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 року за №100/31552,  у школі впродовж 2017 – 2018 навчального року організовано роботу з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

   Відповідно до Положення, впродовж 2017 – 2018 навчального року було організовано  єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів та працівників закладу освіти), а також розподілено обов'язки адміністрації та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

   Заклад освіти у своїй діяльності керувався нормативно-правовими актами з питань охорони праці,  вищезгаданим  Положенням.

   Організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти було покладено на адміністрацію опорного закладу та філій.

   Впродовж 2017 – 2018 навчального року було видано низку організаційних та аналітичних наказів з питання ОП, ПБ та БЖ, а саме:

 • «Про призначення відповідального за будівлями школи», №01-05/111 від 28.08.2018;
 • «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та призначення відповідальних у 2017 – 2018 навчальному році», №01-05/112 від 28.08.2018;
 • «Про встановлення протипожежного режиму у школі», №01-05/113 від 28.08.2018;
 • «Про призначення особи, відповідальної за засоби пожежогасіння», №01-05/115 від 29.08.2018;
 • «Про призначення уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці», №01-05/133 від 01.09.2017;
 • «Про затвердження правил внутрішкільного розпорядку та режиму роботи школи для шкільного колективу на 2017 – 2018 н.р.», №01-05/137 від 01.09.2017;
 • «Про призначення відповідальних за спортивні майданчики у школі», №01-05/142 від 01.09.2017;
 • «Про призначення відповідальної особи за дотриманням протипожежного режиму у школі, забезпеченням справності приладів опалення, електроустаткування, технологічного обладнання», №01-05/143 від 01.09.2017;
 • «Про призначення відповідальних осіб за проведення вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів з ОП з працівниками школи у 2017 – 2018 навчальному році», №01-05/148 від 01.09.2017;
 • «Про затвердження правил техніки безпеки на уроках фізичної культури у 5-11 класах», №01-05/154 від 01.09.2017;
 • «про призначення відповідального за організацію роботи по попередженню дитячого дорожньо – транспортного травматизму», т№01-05/155 від 01.09.2017;
 • «Про затвердження інструкцій з охорони праці у кабінеті фізики та безпеки життєдіяльності на уроках фізики», №01-05/156 від 01.09.2017;
 • «Про проведення Всеукраїнського конкурсу – рейду «Увага! Діти на дорозі!» у рамках місячника безпеки руху», №01-05/161 від 04.09.2017;
 • «Про організацію медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи у 2017/2018 навчальному році», №01-05/164 від 04.09.2017;
 • «Про організацію уроків фізичної культури в школі», №01-05/165 від 04.09.2017;
 • «Про створення та організацію роботи добровільної пожежної дружини (ДПД)», №01-05/168 від 04.09.2017;
 • «Про організацію та створення шкільного загону ЮІР», №01-05/167/1 від 04.09.2017;
 • «Про удосконалення роботи з питань збереження життя і здоров’я учнів у 2017 – 2018 навчальному році», №01-05/170 від 05.09.2017;
 • «Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу», №01-05/191 від 20.09.2017;
 • «Про розподіл учнів школи на групи здоров’я, групи фізичного розвитку та фізкультурні групи», №01-05/198 від 02.10.2018;
 • «Про затвердження Плану заходів щодо посилення  протипожежного  та техногенного захисту об’єкту», №01-05/224 від 06.11.2017;
 • «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу на час зимових канікул», №01-05/261 від 18.12.2017;
 • «про підвищення оперативної готовності на час проведення новорічних і різдвяних свят», №01-05/263 від 21.12.2017;
 • «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладі освіти», №01-05/01/2 від 02.01.2018;
 • «Про затвердження Положення про службу охорони праці в закладі освіти», №01-05/01/3 від 02.01.2018;
 • «Про епідемічну ситуацію з захворюваності на кір», №01-05/25 від 17.01.2018;
 • «Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу», №01-05/43 від 14.02;
 • «Про проведення уроків та пропедевтичних заходів у школі з питань уникнення ураження мінами і вибухонебезпечними предметами», №01-05/52 від 01.03.2018;
 • «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», №01-05/75 від 10.04.2018;
 • «Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладі освіти», №01-05/89 від 20.04.2018;
 • «Про безпечну поведінку на воді», №01-05/99 від 08.05.2018;
 • «Про попередження травмування дітей на електрообладнанні у школі», №01-05/100 від 10.05.2018;
 • «Про заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2018 рік, щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул та Тижня безпеки дорожнього руху», №01-05/106/2 від 18.05.2018;

   Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (ВВР, 1992, №49, ст.668) адміністрацією школи впродовж навчального року було створено на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечено додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі. З цією метою адміністрацією школи:

 

 • створено відповідні служби і призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджено інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також було контрольовано їх додержання;
 • розроблено за участю сторін колективного договору і реалізовано комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • забезпечено виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 • забезпечено належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 • забезпечено усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 • організовано проведення аудиту охорони праці, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством;
 • розроблено і затверджено положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах закладу освіти та встановлено правила виконання робіт і поведінки працівників на території закладу освіти, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

    Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладу освіти проводилися  07.06.2018 року (Протокол №1 від 07.06.2018 р.) відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (із змінами) (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 806/12680 (із змінами) (далі - Положення про навчання).

   Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками закладу освіти проводилися відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводилися відповідно до Положення про навчання.

 Інструктажі з безпеки життєдіяльності, які проводилися із здобувачами освіти, містили питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні, які інструктувалися, розписувалися в журналі, починаючи з 9 класу.

   Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводився вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності заступником директора з навчально – виховної роботи або класним керівником.

  Відповідно до Положення, у школі впродовж навчального року було:

- створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ №   від   );

- призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначено їх функціональні обов'язки, чим забезпечено функціонування системи управління охороною праці;

- призначено наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалі, тирах (стрільбищах) тощо;

- затверджено посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року було оцінено технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу освіти;

- укладено колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечено його виконання;

- забезпечено виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним(ою) договором (угодою), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки);

- на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовано звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видано відповідні накази, розпорядження з цих питань;

- організовано профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- організовано роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечено проведення всіх видів інструктажів;-

- організовано роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року N 526) (далі - Положення про розробку інструкцій); інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до цього Положення

- здійснено громадський контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;

- організовано проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладу освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (із змінами);

- здійснено експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до законодавства з охорони праці;

- забезпечено дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного  обладнання, механізмів, газових котлів, посудин;

- систематично контрольовано дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій відповідно до законодавства з охорони праці;

- забезпечено навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно- побутові підрозділи закладу освіти обладнанням та інвентарем відповідно до законодавства з охорони праці;

- організовано проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, закладу освіти відповідно до нормативно-правових актів.

   Відповідно до нормативних вимог у школі ведуться журнали з ОП, а саме:

 • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки з педагогічними працівниками школи;
 • Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з працівником школи;
 • Журнал реєстрації актів про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем школи;
 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 • Журнал видачі інструкцій з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи.

  Впродовж 2017 – 2018 навчального року у школі трапився один нещасний випадок з педагогічним працівником (побутова травма) та два нещасних випадки з учнями (під час освітнього процесу, перерви). З приводу прецедентів складено відповідні акти.

     Виходячи з вищенаведеного,

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2017 – 2018 навчальному році як задовільну.

 

2. Усім працівникам школи:

2.1. Суворо дотримуватися вимог абзацу восьмого частини першої статті 53 Закону України "Про освіту", статей 13, 14, 30 Закону України "Про охорону праці", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (із змінами), Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 року за №100/31552.

 

3. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Шаблінському І.М., Сташко В.В. протягом навчального року:

3.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

3.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним планом роботи школи.

3.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1—7-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

3.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного харчоблоку.

3.5.Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1—11-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

 

4. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Михайлишин О.З. спільно з головою профспілкового комітету Нечай М.І.:

4.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

4.2. Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

Постійно

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор опорного закладу                               М.Ліскевич - Карпа

 

 З наказом ознайомлено:

 

               О.Михайлишин

               В.Сташко

 

              М.Нечай

 

              І.Шаблінський

Категорія: Накази | Додав: (11.06.2018)
Переглядів: 362