Головна » Статті » Накази

Про підсумки роботи з питань охорони праці та здоров’я учасників навчально – виховного процесу у 2013 – 2014 навчальному році

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

смт Івано - Франкове

Наказ

10.06.2014 №__

 

Про підсумки роботи з

питань охорони праці та

здоров’я учасників навчально – виховного

процесу у 2013 – 2014 навчальному році

 

Керуючись Конституцією України, на виконання законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про використання ядерної та радіаційної безпеки», Кодексом законів про

працю, робочими навчальними планами школи на 2013-2014 навчальний рік, а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання, профілактики травматизму учасників навчально - виховного процесу у школі в 2013-2014 н.р. було чітко налагоджено роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На початку навчального року було видано ряд організаційних наказів з питань охорони праці, оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.

На спільному засіданні педагогічної ради та ради школи розглянуто план роботи школи на 2013/14 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».

Інструкції з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлені. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 р.

Відповідальні за службу з охорони праці Ліскевич –Карпа М.Р., Сташко В.В., Шаблінський І.М., Цушко Г.І., Онипко Л.А., Нечай М.І. забезпечували виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці; сприяли проведенню та брали участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці; організовували з відповідними органами державного нагляду контроль за охороною праці та обстеження робочих місць; організовували проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України No 563.

Акт прийому навчального закладу до роботи у 2013-2014 н.р. від 31.08.13р. затверджений

комісією у складі інженера з охорони праці відділу освіти Яворівської РДА Фірчука О.Я.,

старшого інспектора Яворівського РВ ГУ держтехногенбезпеки у Львівській обл.

лейтенантом служби ЦЗ Калишем А.М.

Перевірено і затверджено акти готовності кабінетів до роботи у навчальному році.

Один екземпляр знаходиться у директора школи, другий – у зав. кабінетом.

Відповідними наказами було призначено відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;

- завідуючих майстернями, кабінетами;

- вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ЗВ, інформатики;

- керівників гуртків, класних керівників.

Впродовж року школа працювала згідно укладеного колективного договору з охорони праці, де встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці, зареєстрованого управлінням

праці та соціального захисту населення Яворівської райдержадміністрації і має юридичну силу до прийняття нового.

У школі наявні Положення про адміністративно-громадський контроль, Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства, Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, Положення про комісію з питань охорони праці установи.

Проведено заходи, включені в угоду з охорони праці, по створенню безпечних та нешкідливих умов праці: ремонт класних кімнат і кабінетів, побілка коридорів, фарбування підлоги коридорів, придбання наочних засобів з охорони праці та літератури, планово- запобіжні ремонти електроустановок, котлів, проведення освітленості в класах, учбових кабінетах і майстернях у відповідності з вимогами СН і П, проведення інструктажів з охорони праці, вивчення питань охорони праці на виробничих адміністративних нарада, проведено навчання знань працівників з охорони праці.

Інструкції для працівників з охорони праці розроблені відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Організовано проведення та реєстрацію інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників школи у відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Усі учні 5 - 11

класів школи пройшли необхідні види інструктажів, про що свідчать відповідні записи в журналах із підписом особи, яка інструктувала (класного керівника), та з особистим підписом учнів, яким виповнилось 14 років, та записи бесід з техніки безпеки. Усі класні керівники проводили бесіди з учнями з техніки безпеки, які закріплені відповідними записами у класних журналах після кожної бесіди класними керівниками 1-11 класів.

Під час вивчення курсу «Основи здоров'я» систематично звертається увага вчителями основ здоров'я на поведінку учнів на вулиці, транспорті, вдома в автономній ситуації. На

батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота з профілактики побутового травматизму.

Чисті бланки актів форми Н-1, Н-Н і НТ та повідомлення до них, а також затверджені акти форми Н-1, Н-Н і НТ разом з іншими матеріалами розслідування є в наявності. Акти мають

відповідну форму.

Ведуться: журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків, журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, журнал реєстрації нещасних випадків з учнями. Акти складаються у 5-ти екземплярах у 3-денний термін після видачі наказу і протягом 3-х діб подається один екземпляр у відділ освіти. Письмові пояснення свідків додаються до 1-го екземпляру акта, який зберігається в НВЗ. Нещасні випадки зареєстровані у відповідному журналі.

У школі проведено цілий ряд профілактично – виховних та навчальних заходів з даного питання.

Згідно наказу відділу освіти Яворівської РДА № 02-02/88 від 27.03.2014 року у школі в період з 31.03.2014 року по 05.04.2014 року було організовано та проведено ряд заходів з основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, під час яких розглядалися питання безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, відповідно до методичних рекомендацій.

Вчитель основ здоров’я Завідія Н.Я. та вчитель захисту Вітчизни Шаблінський І.М. організували відкриті уроки для учнів 1-11 класів з питань цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності населення.

Метою проведення „Уроків цивільного захисту та основ безпеки життєдіяльності " було:

 • ознайомлено учнів з поняттям про надзвичайну ситуацію (НС) та вплив НС на довкілля і безпеку життєдіяльності людей;

 • ознайомлено дітей із загальною характеристикою зброї масового знищення;

 • з учнями 1-11 класів вивчали сигнали оповіщення про загрозу або виникнення НС, ознайомлювалися із засобами колективного захисту. Правила та порядок проведення евакуації, перебування в укриттях різних типів;

 • учні школи ознайомилися із засобами для дихання, медичними засобами та приладами радіаційної і хімічної розвідки (РХР);

 • проведено закріплення практичних знань дій учнів школи під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 • проведено перевірки здатності учнів грамотно і чітко діяти щодо захисту свого здоров'я та життя в умовах надзвичайних ситуацій;

 • ознайомлено дітей з питань захисту і збереження особистого життя під час проведення занять з цивільного захисту;

 • У ці дні в школі відбулися ранкові лінійки, відкриті уроки, класно-групові практичні заняття, бесіди, практичні розв'язування ситуаційних завдань;

 • проводились тренування по одяганню протигазів, захисних костюмів, по транспортуванню і мобілізації постраждалих під час HC, уміння працювати на приладах РХР , дозиметричних приладах (ДП -5-В).

З метою пропаганди здорового способу життя, захисту, збереження і розвитку здоров’я

учнів у школі проведено Тиждень здоров'я. З великим задоволенням вийшли учні 5-11 класів зранку на загальношкільну зарядку, яку провів завуч школи Шаблінський І.М. Вчителі предметники провели інформаційну хвилинку у 5-11 класах про шкідливість їжі швидкого приготування. Класні керівники провели бесіди та виховні години, на загальношкільній лінійці агітбригада учнів 5-6 класів пригадала учням школи правила збереження здоров'я. 

У вікторині, проведеній серед 5-6 класів вчителем основ здоров'я Завідією Н.Я. перемогли учні 5-Б класу із такою перевагою:

5-А – 14 балів
5-б – 17 балів – І місце
5-В -  13 балів
6-А – 14 балів
6-Б – 14 балів
6-В - 13 балів

Учні пятих класів  створили моделі квіточки свого здоров'я, де на кожній пелюсточці , описали правила здорового способу життя, за допомогою яких зможуть покращити стан свого здоров'я. ( вч. основ здоров'я Завідія Н.Я. ) .

Учні 6-тих класів створили « Дерево класного здоров'я, де запропонували правила , які допоможуть зберегти і покращити здоров'я класу( вч. основ здоров'я Завідія Н.Я.) І місце- 6-В класс ( отримали +10 балів за вчасно здану роботу), ІІ місце – 6-А клас, ІІІ місце -6-Б клас

(отримали – 10 балів за невчасно здану роботу).

  Серед 9-тих класів проведено круглий стіл на тему
«Репродуктивне здоров'я підлітка», на якому учні поділилися інформацією про залежність дотримання здорового способу і відтворення у майбутньому здорового покоління. (вч. основ здоров'я Завідія Н.Я.). Учні 10-11 класів  пригадали про необхідність правильного чергування праці та відпочинку під час підготовки до ЗНО.

Учителем біології Худобою М. В. та учнями 6-Б класу  для збереження електроенергії і зменшення забруднення довкілля були розроблені проекти нових моделей альтернативних джерел енергії.

Учителем біології Тиховською Д.І. було проведено бесіду з учнями 5-тих класів про важливість активного відпочинку для здоров'я.

Учні школи у бібліотеці мали змогу познайомитись із виставкою  шкільних бібліотечних книг про збереження здоров'я, яку організувала бібліотекар Пенко У.М.           

Велику здоров’язберігаючу профілактичну роботу серед учнів школи проводять шкільний психолог Ізб’янська С.А. та соціальний педагог Гриньків Н.Р. Ними було проведено анкетування про шкідливість паління серед учнів 7-8 класів,  уроки з елементами тренінгу:

«Уміння сказати «НІ!» в екстремальних ситуаціях» у 8-х класах. Учні 9-10 класів мали змогу переглянути презентацію  « Паління , алкоголь, наркотики – небезпека здоров'ю»  та виставку  дитячих  малюнків « Вплив нікотину на організм людини».

Члени учнівського братства щодня проводили санітарний огляд класів, наголошуючи учням школи про необхідність дотримання чистоти класу, чистого повітря для здорового розвитку підлітка.

Бесідою  «Духовне здоров'я – важлива складова здоров'я моралі людини», яку провела серед 7-мих класів вчитель християнської етики Юзишин М.М.,  дітям  наголосили про важливість дотримання моральних та духовних цінностей у спілкуванні підлітків  з однолітками  та з дорослими  у повсякденному житті.

Від 30.08.13р. видано наказ «Про призначення відповідального за збереження енергоносіїв і електрогосподарства школи та безпеку експлуатації», згідно з яким відповідальним призначено заступника з господарської роботи Цушко Г.І.

Електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4. Працівниками спеціалізованого підприємства енергонагляду страчівського РЕМУ видано акт про опломбовування та відповідальність за збереження засобів обліку та пломб на них - № 190071 та електрощитової.

Проведені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання (акт від 20. 07.2010р.). Відповідно до вимог та згідно припису працівників державно-пожежного нагляду, зроблено замовлення на проведення діелектричої міцності опору ізоляції та освітлювальної електромережі в жовтні 2013 року.

Проведено перевірку справності електропроводки, розеток, вимикачів, розподільчих шаф. Не у всіх класних приміщеннях справні розетки та вимикачі.

Від 31.08.2013р. видано наказ «Про створення комісії по трудових спорах на 2013-2014» - Ліскевич-Карпа М.Р., Сташко В.В., Нечай М.І., Мороз Т.О. – член профспілкового комітету, Лазорко О.В. - методист методкабінету відділу освіти Яворівської РДА, голова комісії.

Впродовж року у школі не було жодного трудового спору.

Організація харчування учнів школи регламентувалася законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 No 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Отримано дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку і видано

наказ по школі про організацію харчування учнів 1-4 класів, відповідальним призначено Онипко Л.А.

Безкоштовно харчуються 244 учні 1 – 4 кл., учні пільгових категорій ( багатодітні, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), кількість яких щомісяця змінюється відповідно до принесених довідок, та учні, позбавлені батьківства згідно судових рішень.

Контроль за якістю харчування , дотриманням санітарно-гігієнічних вимог роботи їдальні здійснювалася Радою школи, адміністрацією школи, районною СЕС, відділом освіти, відділом захисту прав споживачів, та бракеражною комісією школи , яка була затверджена наказом по школі (Бальцар С.І., шкільна медична сестра,Юзишин М.М., член профкому, Онипко Л.А., заступник директора), наявний щоденний запис представниками комісії у бракеражному журналі.

Харчування учнів здійснює підприємець Кульчицька Галина Адамівна, яка забезпечує постачання продуктів належної якості, не порушує графіку і режиму харчування. В наявності у їдальні завжди примірне, тижневе та щоденне меню. У харчуванні учнів були життєво необхідні продукти: риба, м'ясо, каші, картопля, кожного дня салати. Скарг на харчування від учнів, вчителів, батьків не було. Працівники їдальні охайні та ввічливі.

Перевірку своєчасності проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей постійно здійснювала шкільна медсестра Бальцар С.І. та відповідальні за службу з охорони праці.

Медичний огляд усі працівники школи пройшли вчасно, що й зафіксовано в санітарних книжках установленого зразка, які зареєстровані і зберігаються у школі. Учні 1- 11 класів пройшли поглиблений медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями при місцевій дитячій поліклініці.

Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів .

Силами комісії служби з охорони праці систематично здійснювалася перевірка параметрів мікроклімату і санітарних умов у приміщеннях школи:

• температури повітря;

• забрудненості повітря;

• стану природного і штучного освітлення;

відповідності приміщень вимогам гігієни навчання та праці

Усі кабінети та класні кімнати знаходилися в межах норми, окрім класних приміщень Острокостової Л.В. , Кульчицької О.Р. та кабінету інформатики №1, кабінету хімії, класного приміщення Вельган Н.Д. (Корпус №2), де температурний режим був нижче встановленої норми.

Техпрацівники, класні керівники та учнівське братство школи забезпечували належне утримання санітарно-побутових приміщень. Рейд на найчистіший клас проводила спілка «Господарик» під керівництвом голови учнівського братства Чіх Роксолани та педагога –організатора Овчаренко М.І.

Куточки з охорони праці, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, електробезпеки, поводження на воді, льоду, поводження з вибухонебезпечними предметами, цивільного захисту мають естетичний вигляд та розміщені на видних для учнів місцях з дотриманням правил ТБ.

Під час проведення занять у спортивному залі перед початком занять вчителі фізичної культури систематично проводили інструктажі з безпеки життєдіяльності та контролювали їх дотримання дітьми.

Учні 5-А класу (кл.кер. Тиховська Д.І.) провели сезон оздоровлення у басейні спорткомплексу ,,Старт’’ м. Новояворівськ.

На виконання листа Комітету фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки від 19.08.2013 року №05-184 «Про проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «Олімпійський урок» та «Олімпійський тиждень», наказу школи від 12.09.13р. «Про проведення «Олімпійського уроку» та «Олімпійського тижня» у школі» у школі з 14 вересня по 21 вересня 2013 року було проведено на високому рівні заплановані спортивні заходи з відзначенням Дня фізичної культури та спорту.
До участі в проведенні «Олімпійського уроку» та «Олімпійського тижня» залучалися спортсмени та випускники смт Івано - Франкове, які мають спортивні досягнення. На уроках іноземної мови діти вивчали найуживаніші вирази з інших мов, розповідали про уславлених атлетів столиці країн, де проходили Олімпійські ігри. Уроки з історії та географії допомогли учням визначити географічне положення країн, де проходили Олімпійські ігри та провести на карті позначення цих країн. На уроках трудового навчання діти виготовляли макети паперових голубів, зразки медалей, подарунки переможцям. Вчитель образотворчого мистецтва Чепак Галина Петрівна організувала виставку малюнків на спортивну тематику, діти розробляли ескізи та виготовляли емблеми з різних видів спорту. На уроках фізичної культури вчителі: Пучак Михайло Іванович, Малішевський Юрій Петрович, Фединяк Іван Ярославович реалізовували навчальні, пізнавальні та виховні завдання, самостійно обирали форми та методичні прийоми роботи з проведеного заняття, враховували вікові та індивідуальні особливості дітей.
В позаурочних заходах: змаганнях, турнірах використовували програму з олімпійських видів спорту. Учням цікаво було дізнаватись від своїх наставників, яке місце займали фізичні вправи в житті видатних людей. Піфагор був не тільки великим математиком, але ще й олімпійським чемпіоном з кулачного бою. Батько медицини Гіппократ, філософи Платон і Сократ, поетеси Софокл і Еврипід були володарями різних спортивних нагород, учасниками Олімпійських ігор. Тому найвагомішим результатом проведення «Олімпійського тижня» повинно бути залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом, продовження цих занять і шкільних секціях, дитячо-спортивних школах.
На основі вищесказаного, вчитель фізичної культури Пучак М. І. провів у 5а класі Олімпійський урок на тему: «Олімпійські ігри і ігри сучасності», також були проведені естафети з м’ячами.
Вчитель Малішевський Ю. П. провів урок на тему: «Чи знаємо ми олімпійців Львівщини?». Було проведено рухливі ігри з елементами баскетболу в 5-7 класах.
Фединяк І. Я. провів змагання з міні-футболу в 9-11-х класах.
Також було проведено товариську гру з міні-футболу між вчителями школи та учнями випускних класів. Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь учителів. У товариській грі взяли участь такі вчителі: Пучак Михайло Іванович, Фединяк Іван Ярославович, Малішевський Юрій Петрович, Шаблінський Іван Михайлович, Дорожівський Юрій Миколайович та Бонковський Олег Ярославович. Атмосфера гри була піднесена і дружелюбна.

У школі наявний журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів, журнал реєстрації інструктажів з питань

охорони праці для керівників гуртків, класоводів, класних керівників при проведенні позашкільних та позакласних заходів, Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці

(для роботи в пришкільному оздоровчому таборі).

Наявні інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці:

- при проведенні позакласних масових заходів у навчальних закладах:

- при проведенні екскурсій, туристичних походів;

- при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом;

- з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і походів до лісу;

- надання першої долікарської допомоги при одержанні травм під час екскурсій і походів до лісу;

- перша медична допомога при дорожньо-транспортній пригоді.

Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Роботу, спрямовану на запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму (ДДТТ), в школі організовують і здійснюють адміністрація та педагогічний колектив школи у співпраці з відділом освіти Яворівської РДА та районним відділенням ДАІ.

Впродовж 2013 – 2014 н.р. було проведено відповідну організаційну роботу, а саме:

 1. План роботи школи містив заходи щодо запобігання ДДТП та вивчення ПДР (усі заходи виконані).

 2. Наказом по школі на початку навчального року:

 • призначеного відповідального за організацію і вивчення ПДР;

 • створено загін юних інспекторів руху (ЮІР).

 1. Поновлено куточок та майданчик з безпеки дорожнього руху.

 2. Традиційно з 02.09. по 20.09. проведено місячник безпеки руху "Увага! Діти на дорозі ".

 3. Проведено тиждень безпеки дорожнього руху, у молодших класах – виховні години з безпеки дорожнього руху, єдиний урок з ПДР на початку та в кінці навчального року.

 4. Кожний випадок ДТП з участю учня школи розслідується комісією навчального закладу: результати розслідування передаються у відділ освіти.

Педагогом – організатором Овчаренко М.І. проводилось загальне керівництво роботою шкільного загону ЮІР, організовано зустрічі з працівниками ДАІ, бесіди та інші заходи із вивченням ПДР.

У квітні 2014-го року було проведено зустріч з інспектором ВДАІ Яворівського району старшим лейтенантом міліції Василем Бараном та заступником селищного голови смт Івано-Франкове Володимиром Бродиком. Інспектор  ДАІ та Володимир Дмитрович ознайомили учнів з правилами дорожнього руху, а маленьким учасникам дорожнього руху нагадали ази дорожньої грамоти та розповіли про важливість дотримання законів доріг та вулиць. Школярі дізналися, які бувають пішохідні переходи і познайомилися з сигналами регулювальника.

Під час зустрічі особлива увага зверталась на те, що найбільше травмуються пішоходи саме у темну пору доби, сутінках, коли знижується видимість. І для того, щоб бути помітним на дорозі, потрібно мати на одязі світлоповертаючі елементи або флікери.

Заступником директора з навчально – виховної роботи Сташко В.В. було сплановано та проведено з учителями й учнями бесіди з питань ПДР, систематично здійснювався внутрішньо шкільний контроль за проведеною роботою з даного питання.

Класними керівниками 1 – 11-х класів згідно планів покласних виховних робіт було проведено заняття та бесіди, на яких за допомогою контрольних питань, завдань проведено перевірку засвоєння матеріалу. Також було проведено роз’яснювальну роботу серед батьків з даного питання.

Вчителі основ здоров’я Завідія Н.Я., Кропельницька О.В., Нечай М.І. на уроках вивчали питання правил безпеки дорожнього руху, використовуючи інтерактивні методи: обговорення у класі актуальних проблем, “мозкова атака”, рольова гра, робота та виконання вправ у малих групах, дебати, дискусії, проведення тренінгів, розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій.

Також проводили практичні тренування, конкурси, вікторини, змагання кмітливих та винахідливих; приймали активну участь у проведені місячнику «Увага! Діти на дорозі» та Тижні безпеки дитини.

Виходячи з вищенаведеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Визнати роботу з питань охорони праці та здоровя учасників навчально – виховного процесу у 2013 – 2014 навчальному році задовільною.

 

2.Відзначити роботу вчителя основ здоров’я Завідії Н.Я. за високий рівень організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


 

3. Усім працівникам школи:

3.1. Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

3.2. Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1—11-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.


 

4. Заступнику директора школи з навчально - виховної роботи Шаблінському І.М. протягом навчального року:

4.1. Організувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

4.2. Проводити рейди «Увага! Діти на дорозі!» згідно з річним планом роботи школи.

4.3. Забезпечити роботу зі складання схеми безпечного руху учнів 1—7-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

4.4. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного харчоблоку.


 

5. Працівникам харчоблоку до серпня 2014-го року пройти черговий медичний огляд.


 

6. Заступнику директора школи з адміністративно - господарської роботи Цушко Г.І. до 25.08.2014 року провести ревізію системи водопостачання, каналізації, тепломережі в школі.


 

7. Заступникам директора школи з навчально - виховної роботи Михайлишин О.З., Онипко Л.А. спільно з головою профспілкового комітету Нечай М.І.:

7.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

7.2. Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.


 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 


 


 

                                                                                                                                                 Директор школи:                               М. Ліскевич - Карпа


 


 

З наказом ознайомлено:


 

О. Михайлишин

І. Шаблінський

Л. Онипко

Г. Цушко

М. Нечай

Н. Завідія


 

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 4529