Головна » Статті » Накази

Про підсумки роботи з правового виховання у І семестрі 2014 – 2015 навчального року

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації
 

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

 

29.12.2014                    №01-05/343


 

Про підсумки роботи

з правового виховання у І семестрі

2014 – 2015 навчального року


 

Проблема попередження і подолання негативної девіантної поведінки дітей – актуальна проблема сучасної педагогічної науки. Сьогодні ми маємо, з одного боку, нові суспільно-політичні та економічні умови життя, нові орієнтири в суспільстві, інтереси молоді, з іншого – поширення наркоманії, алкоголізму, злочинів та правопорушень серед неповнолітніх. Тому виховна система школи має побачити не тільки розмаїття причин девіантної поведінки, а й можливості для їх профілактики, необхідність роботи у команді педагогічного колективу школи.Педагогічний колектив школи приділяє належну увагу організації правової освіти та виховання учнів, яка базується на основних принципах Указу Президента України «Про правовий всеобуч населення».

Питання правового виховання розглядалися на:

  • нарадах при директорові («Про організацію контролю за відвідуванням учнями навчальних занять» (жовтень 2014р.);

  • «Про роботу класних керівників, учителів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу» (грудень 2014р.);

  • «Про результати перевірки відвідування учнями школи» (жовтень-грудень 2014р.);

  • Раді школи («Про правове виховання та попередження правопорушень серед підлітків» (грудень 2014р.).

Було видано наказ № 123 від 29.10.2014р. «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми». У школі обладнанні інформаційні кутки з питань профілактики злочинності та правопорушень. У шкільній бібліотеці створений відповідний книжковий фонд, систематизовано довідкові і бібліографічні матеріали на допомогу школярам. Педагогічним колективом школи проводиться роз’яснювально-профілактична робота серед дітей з девіантною поведінкою. На уроках правознавства вчителі поглиблюють знання учнів про походження, типи та форми держави; формують навички правомірної поведінки, вчать учнів користуватися нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами прав, юридичною літературою; розвивають вміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі. Систематично вчителі використовують матеріали Конституції України, закони різних галузей права та інші нормативно-правові документи. Заслуговує уваги та вимагає вдосконалення проведення тижнів та місячників правознавства, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, проведення КВК на правову тематику, годин класного керівника, конференцій тощо.

З 8-го грудня по 13 грудня 2014 року в школі проходив всеукраїнський тиждень права, який провела вчитель права Довбій М.І. До проведених заходів було залучено учнівський та педагогічний колективи. В кожному класі, враховуючи вікові дані учнів, було дано характеристику прав людини з дня її народження. Правові бесіди були цікавими і змістовними: у 8-а класі (кл.керівник Юзишин М.М.), 9-в кл. (кл.керівник Мороз Т.О.), 10-а кл. (кл.керівник Борис З.С.), 11 клас (кл.керівник Нечай М.І.). Практичний психолог школи Ізб’янська С.А. провела анкетування в 8-10 класах «Молодь і правомірна поведінка»; учні, використовуючи тести, відповідали на питання, пов’язані зі вживанням наркотичних і токсичних речовин.

Із метою профілактики правопорушень серед учнів школи, подальшого розвитку їхньої правової освіти та виховання у дусі поваги до закону, прав людини у школі створено комісію з профілактики правопорушень. У комісії беруть участь працівники правоохоронних органів, прокуратури, члени батьківського комітету школи, представники місцевої влади, вчителі та учні-активісти школи. Періодичність засідань комісії – не рідше 1 разу на місяць. Практичним психологом та соціальним педагогом школи проводиться анкетування та співбесіди з учнями «групи ризику» - з таким, що мають проблеми в поведінці, навчанні. Постійно уточнюються дані про зайнятість підлітка, що стоять на внутрішньошкільному обліку, в позаурочний час, по залученню їх до роботи в гуртках, клубах та спортивних секціях.

Соціально-психологічна служба школи дуже тісно співпрацює зі Службою у справах неповнолітніх (ССН) та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх (КМНС). Регулярно організовує зустрічі інспекторів цих служб із «важкими» підлітками, проводить з ними індивідуальні та групові бесіди. Інспектори КМНС та ССН є членами шкільної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. В школі зафіксовано 2 учні, які стоять на внутрішньошкільному обліку. З ними постійно проводиться корекційно - профілактична робота.

Проведені з учнями бесіди «Вплив нікотину на організм.», «Здорова людина – здорове суспільство», анкетування показали, що учні в основному розуміють такі правові категорії, як «право», «мораль», «правові відносини», конституційні права та обов’язки. Результати анкетного опитування з`ясували, що учні звертають увагу на вивчення своїх прав і обов’язків. Проведена мала профілактична рада на тему: «Шляхи вдосконалення роботи вчителів з профілактики і підвищення успішності учнів».

В цілому в школі створено умови, які сприяють формуванню громадянсько-правової культури вихованців. Ефективність роботи залежить від професійної готовності педагогічних кадрів, від їхніх зусиль, спрямованих на вдосконалення своїх знань та вмінь. Але слід відзначити і певні недоліки в діяльності класних керівників в цьому напрямку: форми роботи не були різноманітними, переважали бесіди та лекції, що є недосить ефективним у превентивному вихованні. Має бути кращою і виконавська дисципліна класних керівників. Педагогічному колективу слід звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного критерію поведінки.

На підставі вищезазначеного


 

НАКАЗУЮ:


 

1.Класним керівникам:

1.1.Сприяти збереженню контингенту вихованців, які мають відхилення в поведінці шляхом:

  • глибокого вивчення інтересів та нахилів дітей;

  • установлення особистих контактів з вихованцями;

  • тісної співпраці та взаємодії з батьками;

  • використання виховного потенціалу органів самоврядування.

Постійно

1.2.Продовжити роботу із залучення дітей та підлітків до занять в гуртках за інтересами протягом навчального року.

Постійно

1.3.Формувати свідоме ставлення дітей до виконання Правил для учнів та норм загальнолюдської моралі.

Постійно


 

2.Керівнику методичного обєднання класних керівників Мороз Т.О. провести методичний науково-практичний семінар щодо сучасних форм та методів вивчення особистості неповнолітніх, які потребують особливої уваги.

/ січень 2015р./


 

3.Заступнику директора з навчально-виховнох роботи Шаблінському І.М.:

3.1.Забезпечити неухильне виконання плану роботи з реалізації основних положень Комплексної програми боротьби зі злочинністю.

Постійно

3.2.Посилити персональну відповідальність членів педколективу за рівень сформованості правової культури вихованців.

Постійно

3.3.Підготувати заходи щодо профілактики правопорушень у молодіжному середовищі для розгляду на нараді при директорові.

/лютий 2015р./


 

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 

5.Даний наказ довести до відома вчителів на нараді при заступнику директора.

Шаблінський І.М., заступник директора з навчально – виховної роботи

До 19.01.2014


 


 


 

Директор школи М.Ліскевич-Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

І.Шаблінський


 

Т.Мороз

Категорія: Накази | Додав: (31.12.2014)
Переглядів: 4498