Головна » Статті » Накази

Про результати діагностики навченості учнів 5-11 класів за II семестр 2013-2014 навчального року з основ наук.

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені Івана Франка смт Івано-Франкове

Наказ

17.06 2014 №_____

 

Про результати діагностики навченості

учнів 5-11 класів за II семестр

2013-2014 навчального року з основ наук.

 

Згідно з планом контролю за навчально-виховним процесом, з метою перевірки рівня підготовленості учнів, рівня знань з базових навчальних дисциплін адміністрацією школи було здійснено діагностику навченості учнів 5-11 класів за II семестр 2013-2014 н.р.

Другий семестр закінчило 362 учні 5-11 класів. Згідно проведеної діагностики виявлено наступні досягнення:

 • на першому рівні навчаються 3 учні – 0,8 %;

 • на другому рівні – 139 уч. – 38,4 %;

 • на третьому рівні – 164 уч. – 45,3 %;

 • 56 учнів, що становить 15,5% від загальної кількості учнів 5-11класів, навчаються на високому рівні.

Виведено середній бал по школі з предметів інваріантної складової робочого навчального плану на 2013-2014 н.р., покласний, по паралелях 5-11 класів, по школі. Середній бал навченості 5-11 класів по школі становить 8,1. Середній бал навченості 5-11 класів з предметів інваріантної складової по школі становить 8,5.

Покласно середній бал становить:

5-А -9; 5-Б-8,4; 5-В-8,2; 6-А-8,3; 6-Б-8,1; 6-Б-7,6; 7-А-7,6; 7-Б-7,9; 7-В-8,5; 8-А-8,3; 8-Б-6,7; 8-В-6,5; 9-А-7,2; 9-Б- ; 10-А-7,9; 11-А-9,3; 11-Б-9,1

Середній бал по предметах виявився наступним:

 • українська мова - 7,7;

 • українська література - 8,3;

 • світова література - 7,9;

 • англійська мова - 7,3;

 • математика - 8;

 • алгебра - 6,9;

 • геометрія - 7,1;

 • фізика - 5,9;

 • хімія - 7,2;

 • інформатика - 9,7;

 • історія України - 7,5;

 • всесвітня історія - 7,9;

 • географія - 7;

 • економіка - 9,4;

 • біологія - 8,3;

 • природознавство - 8,5;

 • екологія - 10,3;

 • трудове навчання - 9,2;

 • захист Вітчизни - 9,6;

 • мед. сан. підготовка - 9,9;

 • основи християнської етики - 8;

 • астрономія - 8,5;

 • музика - 9,7;

 • образотворче мистецтво - 10,2;

 • художня культура - 9,6;

 • правознавство - 7,8;

 • німецька мова - 8,6;

 • фізичне виховання - 10;

 • основи здоров’я - 8,7.

Середній бал навченості 5-их класів становить 8,5; 6-их класів - 8; 7-их класів - 8,1; 8-их класів - 7,2; 9-их класів - 7,5; 10-го класу - 7,9; 11-их класів - 9,2.

Згідно діагностики навченості учнів 5-11 класів з основ наук, найнижчий середній бал інваріативної складової робочого плану є з фізики – 5,9 та алгебри - 6,9.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально – виховного процесу, від­сутність системи роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

З усіма учнями та їх батьками, які мають оцінки початкового рівня, класними керівниками були проведені індивідуальні бесіди, вчителями-предметниками додаткові заняття з предметів, задані індивідуальні завдання.

Питання навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях предметних комісій, з’ясовувалися причини слабкої ус­пішності учнів.

На під­ставі вищезазначеного

 

наказую:

 

1. Класним керівникам:

1.1. Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно пере­віряти щоденники й повідомляти батьків про ус­піхи їхніх дітей.

Постійно

 

2. Учителям-предметникам:

2.1. Продумати й вико­ристовувати форми контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу;

Постійно

2.2.Спланувати роботу з обдарованими дітьми й учнями, які потребують допомоги;

І ссеместр 2-14 – 2015 н.р.

Постійно

2.3.Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових знань;

Постійно

2.4.Під час організації навчально-виховного процесу на кожному уроці особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал, причому на всіх етапах уроку;

Постійно

2.5.Застосовувати на уроках проектні технології, завдання на розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології евристичного навчання;

Постійно

2.6.При викладанні матеріалу спиратися на життєвий досвід учнів, частіше пов’язувати теоретичний матеріал з його практичним застосуванням у житті;

Постійно

2.7.Надати дієву допомогу під час канікул учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

 

3.Адміністрації школи та вчителям - предметникам працювати над формуванням до- і профільних класів з метою зацікавлення учнів до вивчення основ наук.

Постійно

 

4. Заступнику директора з навчально-вихов­ної роботи Михайлишин О.З.:

4.1.Провести узагальнюючий контроль та проаналізувати рівень навченості учнів по предметам;

До 20.06.2014

4.2.Створити банк інноваційних технологій, які забезпечують оптимальний рівень навчальних досягнень, полегшують навчальну працю учнів.

І семестр 2014 – 2015 н.р.

 

5. Психологу школи Ізб’янській С.А. спланувати та провести психолого-педагогічний семінар «Технологія розвитку пізнавальних здібностей» та з метою актуалізації в системі учитель-учень семінар-тренінг «Професійно-психологічна компетентність учителя як запорука успішності учнів».

І семестр 2014 – 2015 н.р.

 

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

7.Даний наказ довести до відома вчителів школи на нараді при заступнику директора.

До 20.06.2014

Михайлишин О.З., заступник з навчально – виховної роботи

 

 

Директор школи М.Ліскевич – Карпа

 

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин

 

С.Ізб’янська

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 1557