Головна » Статті » Накази

Про результати перевірки особових справ учнів початкових класах

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

Наказ

08.09.2014 №01-05/

 

Про результати перевірки особових справ

учнів початкових класах

 

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014 – 2015 навчальний рік заступником директора з начально – виховної роботи Онипко Л.А. було проведено перевірку ведення ділової документації, а саме особових справ учнів 1-4-х класів.

Ведення ділової документації у школі здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом МОН України № 1239 від 28 серпня 2013 року «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

Особова справа учня — номенклатурний документ установленого зразка, куди поряд з анкетними даними вносяться підсумкові оцінки успішності учня за роки навчання. Особова справа супроводжує учня протягом усього його навчального шляху з 1-го по 11-й клас. У відповідності до Інструкції про ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів особові справи учнів зберігаються в школі протягом трьох років після закінчення дітьми навчання.

Перевірка особових справ учнів показала, що класні керівники дотримуються нормативних вимог.

Класні керівники 1-х класів Кульчицька О.Р., Косач І.В., Яремин С.А. своєчасно заповнили особові справи нового зразка.

В особових справах учнів 1-х класів наявні заяви батьків щодо зарахування дитини до 1-го класу з відповідною резолюцією директора школи, ксерокопії свідоцтв про народження учнів, звірені з оригіналом та затверджені директором школи, записано дані про місце проживання учня, відомості про батьків.

Перевірка особових справ учнів 2-их класів (класні керівники Гоч О.Й., Ткачик М.С.) показала, що класні керівники дотримуються нормативних вимог щодо ведення даної документації.

Перевірка особових справ учнів 3-х класів (класні керівники Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д.), 4-их класів (класні керівники Самотій О.Б., Острокостова Л.В., Яхницька М.П.) дотримуються вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня.

В особових справах учнів виставлені навчальні досягнення учнів за кожен рік навчання, які завірені печаткою директора школи. У 4-их класах на кожного учня написано характеристику, у якій обумовлено рівень навчальних досягнень учня, поведінки, відношення батьків до навчання учня.

Особові справи учнів 1 – 4-их класів розкладені у папки за нумерацією класів і алфавітним списком учнів, кожна особова справа в окремому файлі. Кількість особових справ відповідає списковій кількості учнів.

Заповнені титульні сторінки особових справ, де вказано номер, що відповідає номеру в алфавітній книзі запису учнів, лист прибуття (вибуття) учня, відомості про дитину. Відомості про учнів (заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження тощо) в особових справах нового зразка зберігаються в конверті на третій сторінці обкладинки особових справ.

Записи в особових справах чіткі, охайні, зроблені кульковою ручкою.

Книга обліку учнів школи заведена і ведеться секретарем школи Бахматюк О.І.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Відповідальність за збереження та правильне оформлення особових справ учнів у початкових класах покласти на класних керівників.

 

2.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А. здійснювати поточну перевірку особових справ учнів.

(один раз в семестр)

 

3.Контроль за виконання даного наказу покладаю на заступника директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.

 

 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа


 

З наказом ознайомлено:

Л. Онипко

Категорія: Накази | Додав: (27.10.2014)
Переглядів: 9206