Головна » Статті » Накази

Про результати роботи з екологічного виховання учнівської молоді за 2013 – 2014 навчальний рік

Відділ освіти
Яворівської райдержадміністрації

Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені Івана Франка
смт Івано - Франкове
 
Наказ

11.06.2014                                                                     №_____                                                                                                                                                                                                                                                            

Про результати роботи
з екологічного виховання учнівської молоді
за 2013 – 2014 навчальний рік

Людина та природа — поняття взаємопов’язані та взаємозалежні, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище. Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. В. Сухомлинський писав із цього приводу: «Поняття «природа» — єдине ціле. У цьому своя гармонія та постійність, взаємозв’язки та залежності; вона — джерело буття й суть буття, вона єдина й нерозривна з людиною. Кожний з нас — природа, що стала людиною. Людина доти могутня й непереможна, доки вірна законам природи — пізнаним і непізнаним, не нею встановленим... Активно впливати на природу, але залишатись її сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись до неї — ось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...». Настав час керуватись у наших діях правилами екологічного гуманізму, основна ідея якого: людина є лише часткою Природи та Космосу, із законами та силами яких вона повинна рахуватись. Що ж таке «екологія»? Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Однак це не тільки наука. Це світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до всього сущого, і його активний захист.
   Виходячи із загальношкільної методичної проблеми, керуючись вищевказаним, педагогічний та учнівський колективи школи значну увагу приділяють екологічному вихованню.
  Екологічне виховання у школі розпочинається з молодшого шкільного віку. Спершу діти вчаться помічати прекрасне та незвичне навколо себе, учаться спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління у сфері екологічного виховання — формування почуття співпричетності, відповідальності; розуміння необхідності піклування про природу; готовність жити у злагоді з природою й у відповідності до її законів. Коли ці риси стають характерними для більшості молодших школярів, то на наступних етапах (5–9-і, 10–11-і класи) результативність роботи з екологічного виховання, маючи міцне підґрунтя, проводиться значно ефективніше.
    У середніх і старших класах метою такого виховання є усвідомлення учнями масштабів екологічної кризи, знання й розуміння причин і наслідків негативного впливу людства на природне середовище, формування нового типу мислення, вироблення нових ідей зі збереження довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем і покращення стану природного середовища. На жаль, у навчальних програмах на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам  приділяється в позакласній роботі. Тут поле фантазії необмежене:
 • створення учнівських груп, котрі проводять діяльність із метою поліпшення екологічного стану навколишнього середовища (керівниуи Тиховська Д.І., Нечай М.І., Завідія Н.Я.);
 • проведення годин спілкування з природою (класні керівники 1- 11-х класів);
 • написання віршів про красу рідного краю (вчителі словесності; участь в поетичних конкурсах, організованих природним парком «Розточчя», смт Івано – Франкове);
 • проведення інтегрованих занять екологічного змісту («Подорож у зачарований ліс» тощо, вчителі – предметники, 1 – 11-ті класи);
 • проведення ігор для малюків («Формування екологічної культури» тощо; вчителі початкових класів);
 • святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня, вчитель Завідія Н.Я.);
 • участь у конкурсах «Пізнай свій рідний край», «Екологічними стежинами» тощо (виставки робіт учнів із неживого природного матеріалу, конкурси творів про природу та її збереження, поетичні конкурси на кращий вірш чи пісню про природу, конкурси малюнків чи фотогравій, захист творчих звітів, розробки сценаріїв свят, уроків чи інших заходів, анкетування; складання рефератів тощо);
• проведення рейдів з очищення русла річки Верещиця, джерела, місцевої лісосмуги (вчителі Тиховська Д.І., Завідія Н.Я., педагог – організатор Овчаренко М.І.;
• проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи (про шкідливість спалювання опалого листя, неприпустимість винищування первоцвітів тощо, вчителі природничого спрямування); • проведення анкетування населення з питань покращення екологічного стану довкілля (вчитель Тиховська Д.І.);
 • проведення уроків і бесід з екологічного виховання (класні керівники);
• вивчення правил поведінки на природі (класні керівники).     
   Впродовж навчального року учні школи під керівництвом учителів біології брали участь у різноманітних конкурсах, конференціях тощо екологічного спрямування, а саме:
1.Участь у Міжнародному семінарі (Яворівський НПП) на тему: «Удосконалення управління установ та заповідного фонду Карпатського регіону».
2.Екологічна конференція за участю вчителів біології, хімії та християнської етики «Із віри в Бога починається вкраїна».
3.Обласний семінар на тему: «Формування екологічної компетентності учнів у навчально-виховному процесі з біології»:
 друковані матеріали в газеті
4.Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку» Яценко Володимир –ІІІ місце.
5.Всеукраїнський екологічний конкурс дитячої творчості «qooqle», номінація  «Україна  моєї мрії» (вчитель біології та екології Тиховська Д. І. та інформатики Тиховська О. А.).
6.Всеукраїнський конкурс «День  птахів»
Майстрування та розвішування пташиних будинків;
Проведення свята «Дня птахів»;
Стаття в місцевій пресі («Яворівщина», 06.02.2013 р. «Ми пам’ятаємо про вас!»
7. Всеукраїнський конкурс «Відповідальність за створіння», 2013 р. номінація – «молитва»- відзначений Кузьмич Владислав.
8.Обласний конкурс екологічних проектів «Дотик природи» 2014 р. номінація – лісівництво, відзначений Яценко Володимир.
9.Міжнародний конкурс кращих робіт з моніторингу стану довкілля України серед учнів, студентів та молодих вчених (учасники Свинар Христина, Яценко Володимир).
10.Міжнародний день перелітних птахів (відзначали учні 10-А класу за участю наукових працівників Яворівського НПП – екскурсія та спостереження на Янівських озерах).
11.Допомога працівникам лісового господарства Страдчівського НВ ЛК:
а) збирали насіння бука;
б)допомогли посадити лісові культури  на площі 5 га.
12.Участь у фотоконкурсі «Кращий кабінет біології ЗНЗ».
13.Участь у фотоконкурсі «Рідня Яворівщина».
14.Районна олімпіада з екології – ІІ місце (Калюжний Валерій-10 клас)
                                                            ІІ місце з біології Валько Юлія – 9 клас.
   Окрім того, у 2013 – 2014 н.р. було введено інтегровані курси «Моя щаслива планета» (3-4 класи) та «Уроки сталого розвитку» (8-9 класи).
   Пропонований навчальний факультативний курс «Уроки для сталого розвитку», розроблений завдяки успішній співпраці української громадської організації «Вчителі за демократію та партнерство» та акредитованій при ООН міжнародній організації «Глобальний план дій», реалізує регіональну стратегію освіти в інтересах стійкого розвитку на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки – педагогіки «еmpowerment» (надання людині мотивації й натхнення до дії). «Уроки для сталого розвитку» дозволяє учням визначати зв’язок тем, що розглядаються, з концепцією стійкого розвитку, з їхніми власними уявленнями щодо майбутнього і вибором особистого стилю життя. Кожна тема розкривається на матеріалі як інших країн, так і місцевому, опрацьовуються учнями індивідуально на практиці (виконання вдома спеціальних дослідницьких завдань та проектів), обов’язково обговорюються в малій групі та всім класом. Робота над темами пов’язана з прийняттям кожним учнем самостійного рішення щодо власного способу життя. Сталий розвиток і досвід діяльності, отриманий учнями, є важливим елементом підготовки до життя в сучасному інформаційному, полікультурному, демократичному суспільстві, так як головними складовими елементами методики викладання навчального курсу.
     Метою даного курсу  є  сприяння формування в учнів розуміння необхідності забезпечити  стійкий розвиток себе, своєї родини, громади, країни та всього людства через зміну власної поведінки та способу життя. Завданнями курсу є створення умов для: засвоєння учнями знань про стійкий розвиток та шляхи його досягнення для свідомого вибору способу власного життя; усвідомлення ними необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища; формування в учнів моделей поведінки, що відповідають потребам стійкого розвитку; розвиток в учнів ставлення до проблем стійкого розвитку як до особистісно важливих, пов’язаних із власною системою цінностей, а також здатності і бажання діяти у цьому напрямі. Курс має сприяти розвиткові в учнів ключових компетентностей: - умінь міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати,спостерігати, критично мислити. Навчальний курс стосується способу життя учня у сфері повсякденного використання ресурсів (енергії, води, здоров’я, рослин, стосунків з іншими людьми, покупок та відходів). Тому його головною особливістю є взаємозв’язок між уроком і життям учня та його родини.
    Щоб екологічне виховання дало належний результат, воно має бути організоване належним чином, відповідати певним вимогам. Робота повинна бути цілеспрямованою, учні мають розуміти, для чого вони виконують певне завдання та яким має бути результат. Важливість і потрібність виконуваної діяльності дає учням відчуття потреби діяти, задоволення кінцевим результатом, причетності до вирішення глобальних проблем, готує до продуктивної праці в різних галузях виробництва, до свідомого самостійного життя у злагоді з природою. Виховна ефективність екологічної діяльності зростає за тієї умови, коли учні є не лише виконавцями, а й її організаторами. Саме тому в процесі екологічного виховання школярів дається якомога  більше творчих завдань, котрі вирішуються колегіально, у співпраці, спонукають до пошуку об’єктів впливу, до раціоналізаторських ідей і розв’язання проблем.
   Виходячи з вищенаведеного,

НАКАЗУЮ:

1.Роботу з екологічного виховання школярів у 2013 – 2014 навчальному році визнати задовільною.

2.Відзначити та урочисто оголосити подяку на святі Першого дзвоника за ефективність та результативність роботи у напрямку екологічного виховання учнівської молоді наступних вчителів: вчителів біології Тиховську Д.І., Ольшанську О.Р., вчителів географії Нечай М.І., Завідію Н.Я., Кропельницьку О.В., вчителів початкових класів Кульчицьку О.Р.

3.Основними завданнями вивчення досвіду роботи школи з екологічного виховання учнів у 2014 – 2015 навчальному році вважати:
• виховання любові і поваги до природи;
 • спонукання до збереження неповторної краси рідного краю;
• формування почуття відповідальності за стан природного середовища;
 • сприяння розвитку творчих здібностей учнів;
• формування вміння самостійно мислити, знаходити раціоналізаторські рішення поставленої проблеми;
• формування почуття дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
• формування активної життєвої позиції.

4.З метою накопичення об’єктивних кількісних даних про стан екологічної освіти та екологічного виховання учнів серед них провести опитування у формі анкетування чи тестування. Результати подати директору школи для узагальнення.
Протягом року
Практичний психолог Ізб’янська С.А.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.

Директор школи              М.Ліскевич – Карпа

   З наказом ознайомлено:

                        О.Михайлишин
                        С.Ізб’янська
                        Д.Тиховська
                        Н.Завідія
                        М.Нечай
                        О.Ольшанська
                        О.Кропельницька

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 2402