Головна » Статті » Накази

Про результати вивчення системи роботи вчителя географії Кропельницької Ольги Володимирівни

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ
 

21.03.2015            №01-05/37


 

Про результати вивчення системи роботи

вчителя географії

Кропельницької Ольги Володимирівни


 

У зв’язку із черговою атестацією адміністрацією школи вивчалась система роботи вчителя географії Кропельницької Ольги Володимирівни.

Згідно наказу школи №01-05/278/1 від 14.10.2014р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2014 – 2015 н.р.», було відвідано систему уроків вчителя географії Кропельницької Ольги Володимирівни в 6а класі «Літосфера» з 04.11.2014 по 16.12.2014; «Атмосфера» з 18.12.2014 по 17.02.2015; вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у 6а класі; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя; проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань удосконалення навчально - виховної роботи та самоосвітньої роботи, в ході яких учитель давав самооцінку своїй роботі; проаналізовано стан навчально - методичного забезпечення процесу викладання предмету та вплив внутрішкільної методичної роботи на підвищення результативності урочної і позакласної роботи, проаналізовано поурочні плани вчителя.

Усі уроки були підпорядковані принципу цілеспрямованості, новий матеріал подавався науково обґрунтовано і послідовно, був доступний для учнів і пов’язаний з сучасністю і життям. Ефективності знань учнів сприяло використання наочності (малюнки, фотографії, графіки), ТЗН (мультимедійні засоби), а також уривки з художньої літератури та науково – популярних видань (використовувались журнали «Географія», «Краєзнавство, географія, туризм», книги «Незвичайне та грізне в природі» О.Муранова). Ефективні, яскраві, образні описи географічних об’єктів захопили учнів своєю образністю, надало можливість краще уявити матеріал, який вивчається. Художній опис сприяв розвитку уяви і сприймався з більшим інтересом. Ці всі методи розвивають увагу, пам’ять, мислення учнів, виховують бажання пізнавати природу і берегти її.

На кожному уроці присутні міжпредметні зв’язки: з літературою, історією, хімією, біологією, фізикою, що викликає особливе зацікавлення усіх учнів класу.

В процесі вивчення даної теми Ольга Володимирівна використовувала різноманітну методику опитування, що спонукало всіх учнів до праці: усної, письмової, індивідуальної, фронтальної, тестової. Перевірка вивченого матеріалу плавно підводила учнів до вивчення нового, що сприяло підвищенню рівня знань і активізації учнів на уроці.

Вчитель здійснює систематичний і плановий контроль якості знань, умінь і навичок.

На уроках опитується велика кількість учнів, поставлені бали правильні і аргументуються. При оцінці знань є різнорівнева диференціація та особистісний підхід до кожного учня. Більшість учнів добре володіє навчальним матеріалом передбаченим програмою предмета; завжди активні, вміють самостійно працювати з контурними картами, атласами, підручниками; вміють формувати правильні судження на основі аналізу, синтезу вивченого матеріалу, логічного мислення; послідовно викладають думки щодо вивченого; вміло і послідовно викладають думки щодо вивченого; вміло застосовують окремі знання з даного предмету. Кожен етап уроку точно регламентується вчителем під час уроку.

Виклад матеріалу проходить у вигляді розповіді та бесіди. Вчителька яскраво й достовірно у причинно – наслідковій формі пояснює зв’язок природних процесів між собою, причини та наслідки їх взаємодії. Протягом викладу матеріалу учням ставляться цікаві змістовні запитання та вимагає від них чітких та конкретних відповідей. Вчителька спрямовує думку учнів, вносить виправлення, доповнення. Спільна робота вчителя і учня над розв’язанням поставлених завдань, націлює учнів на глибоку і вдумливу пізнавальну роботу. Закріплення вивченого матеріалу відбувається у вигляді питання – відповідь, або у вигляді гри ( « Піднімись на вершину», « Підбери пари», « Знайди зайвий

об’єкт», « Розминка на увагу»). Завдання ускладненого характеру даються обдарованим дітям.

Кропельницька О.В. володіє глибокими знаннями з свого предмету, педагогічними технологіями і методикою його викладання.

Результати контрольних робіт засвідчили наступну якість знань учнів:

Контрольну роботу з географії у 6а класі по темі «Літосфера» виконували – 22 учні

На високий рівень написало – 6 учнів

Достатній рівень – 8 учн.

Середній рівень – 5 учн.

Початковий рівень – 1 учн.

Середній бал навченості становить – 7.6

Контрольну роботу з географії у 6а класі по темі «Атмосфера» виконували – 25 учнів

На високий рівень написало – 7 учнів

Достатній рівень – 12 учн.

Середній рівень – 6 учн.

Початковий рівень – 0 учн.

Середній бал навченості становить – 7.6

Вчителем було організовано закріплення вивченого матеріалу на спеціально виділених етапах уроку. Так, під час уроку « Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску» після етапу засвоєння нових умінь і навичок з практикою на прикладах, проведено закріплення нового матеріалу шляхом самостійного розв’язування учнями задач. На уроці « Погода, її елементи. Служба погоди» закріплення знань проводилося учнями у виді складання синоптичної карти і її поясненням. Перевірка якості знань, умінь і навичок учнів здійснювалася за принципом виклику, бліц-опитування, фронтального опитування, тестового контролю,самостійних робіт, практичного експерименту. Учні були залучені до основних розумових операцій (синтезу, аналізу, класифікації, узагальнення, систематизації).

На уроках постійно здійснювалися між предметні зв’язки (географія та біологія; географія та фізика; географія та хімія; географія та математика). Міжпредметні зв’язки географія та математика вчителька реалізовувала через розв’язування задач на зміну температури повітря, атмосферного тиску, складанні графіків зміни температури, тиску, побудові діаграм хмарності, опадів та побудові учнями рози вітрів.

На уроках вчителем використовується інформація як для загального розвитку, так і для розвитку аналітичного мислення учнів.

Постійно проводиться робота по забезпеченню зв’язку навчання з життям та формування наукового світогляду, тобто вчитель викладаючи матеріал в кінці уроку показує і розказує, де і в якій сфері можна використовувати набуті знання. Таким чином, одночасно з знаннями, діти отримують інформацію, де можна їх застосувати. Наприклад,

Діяльність вчителя та діяльність учнів організована правильно з позиції реалізації принципів навчання.

Методи навчання вчитель вибирає в залежності від загальної цільової спрямованості, дидактичної цілі, специфіки навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.

В кінці вивчення теми було проведено урок-гру для повторення вивченого матеріалу, перед проведенням уроку - контролю знань по темі « Атмосфера ». Головна ідея такого підсумкового уроку – створити умови для розвитку творчої особистості. На уроці застосовувались різноманітні прийоми активізації здібностей, що були спрямовані на реалізацію можливостей учнів отримати додаткові знання і виявили невисвітлені прогалини учнів по даній темі. На уроці учні закріпили знання, вчилися прогнозувати ту чи іншу ситуацію (складали з заданих явищ свою синоптичну карту ); реально оцінили свої можливості ( скласти чайнворди для команди суперника ) і т.д.

Особисті досягнення:

  • розроблено дидактичний посібник для вчителів – «Дидактичні ігри на уроках географії у 6-му класі»;

  • розроблено дидактичний посібник для вчителів – «Дидактичні ігри на уроках географії у 7-му класі», стаття « Гра- змагання на уроках географії» - журнал « Краєзнавство, географія, туризм » №22, листопад 2014р.;

  • стаття «Дерев’яні церкви Яворівщини як об’єкти збереження сакральної культури регіону» - (збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 15 –річчю створення Яворівського національного парку);

  • доповідь «Туризм як засіб виховання особистості»;

  • доповідь «Формування компетентності в вивченні географії»;

  • доповідь « Вивчення краєзнавства в школі» на методичних об’єднаннях вчителів – географів;

  • доповідь (районний семінар) «Виховання національної свідомості та патріотизму на уроках географії »;

  • майстер – клас «Використання ігрових моментів на уроках географії» для молодих вчителів району об’єднаних у « Школу молодого вчителя » у 2013 та 2014 році.;

  • член журі І етапу ІХ та Х Всеукраїнського турніру юних географів у 2013 та 2014 роках.

В районних туристичних змаганнях учні Кропельницької Ольги Володимирівни займали призові місця:

– 2місце Микитчак Віта 2012р.(в’язання вузлів);

– 2місце Зінченко Оксана 2013р. (конкурс туристичної емблеми);

– 2 місце Бойко Роксолана 8 клас (районна олімпіада з географії 2014р.);

– нагороджена грамотами за результативну роботу з обдарованими дітьми та за

І місце в обласному історико – географічній експедиції учнівської молоді « Сто

чудес України».

Виходячи з вищенаведеного,

НАКАЗУЮ:

1. Вчителю географії Кропельницькій О.В.:

1.1 На сучасному етапі реформування навчання виховувати потребу у вивченні географії;

Постійно

1.2 Впроваджувати в навчально – виховний процес інтерактивні технології.

Постійно

1.3 Розробити заходи щодо підвищення результативності навчальних досягнень учнів та покращити роботу з обдарованими дітьми.

Постійно

1.4 Викласти письмово суть досвіду для методичного куточка школи

Травень 2015р.

1.5 Пропагувати досвід роботи серед педагогів школи шляхом показу відкритих уроків та взаємовідвідування уроків, надання індивідуальних консультацій педагогам

Постійно


 

2.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.


 

Директор школи: М.Ліскевич - Карпа

З наказом ознайомлено:

Л. Онипко

О. Кропельницька


 


 

Категорія: Накази | Додав: (01.04.2015)
Переглядів: 4719