Головна » Статті » Накази

Про результати вивчення системи роботи вчителя початкових класів Онипко Л.А.

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації
 

Івано – Франківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

імені Івана Франка Яворівської районної ради

Львівської області

 

Наказ

12.03.2015                            № 01-05/40


 

Про результати вивчення

системи роботи вчителя початкових класів

Онипко Л.А.

 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя початкових класів Онипко Людмили Андріївни.

Згідно наказу школи №01-05/278/1 від 14.10.2014р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2014 – 2015 н.р.», було відвідано систему уроків  з природознавства в 3-а класі з теми «Гірські породи. Грунти» з 20.10.2014 по 14.11.2014р.; «Рослини, тварини та їх середовище життя» з 26.01.2015 по 23.02.2015р., вчителя вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя.

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з природознавства у початкових класах, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчительки; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

Онипко Л.А. працює в Івано - Франківській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка з 02.09.1986 року, на посаді вчителя початкових класів з 01.09.1988 року, на посаді заступника директора з навчально – виховної роботи з 01.09.2003 року. Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «Старший учитель».

За час роботи показала себе творчим досвідченим вчителем, який добре володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчально-виховного процесу в початковій школі.

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, їх мислення, формуванню навичок творчої самостійної роботи, прискореного свідомого читання. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримати увагу. Використовує в своїй роботі нестандартні уроки: урок-подорож, урок-гра, урок-казка, урок-КВК.

Творче ставлення до роботи забезпечує високу якість навчання школярів. Переважна більшість її вихованців має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Добре читають, володіють обчислювальними навичками, уміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, логічно висловлювати думку в усній та письмовій формі.

Онипко Л.А. вміло поєднує навчання і виховання. Вона любить дітей, знає їх психологію та вікові особливості. Виховує в учнів повагу до батьків, вчителів, старших людей, шанобливе ставлення до звичаїв свого народу.

Бере активну участь у роботі методичних комісій вчителів початкових класів. Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень.

Адміністрацією школи відвідано 20 уроків. Під час відвідування уроків виявлено, що вчителька доцільно обирає структуру уроків, раціонально використовує час, забезпечує зв’язок теорії з практикою, враховує індивідуальні можливості учнів та здійснює диференційований підхід до школярів. Під час проведення уроків забезпечується оптимальне співвідношення між фронтальною, індивідуальною та груповою формою роботи. Створюються умови для організації самостійної роботи учнів.

Широко використовуються елементи інноваційних технологій, зокрема, технології розвитку критичного мислення та інформаційно-комунікаційні категорії. Застосування технологій розвитку критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін створює додаткову мотивацію до навчання. Уроки Людмили Андріївни є сукупністю мультимедійних презентацій, малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, тестових запитань тощо, які вона використовує при проведенні уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Повною мірою використовуються виховні можливості матеріалу. Домашні завдання пов'язані зі змістом уроку, диференційовані.

Результати контрольних робіт засвідчили наступну якість знань учнів:

Робота №1 «Вода», «Повітря» 20.10.

31 учень

Середній бал навченості – 9.

12б. – 6 учн.

11б. – 4 учн.

10б. – 3 учн.

9б. – 6 учн.

8б. – 5 учн.

7б. – 1 учн.

6б. – 4 учн.

5б. – 2 учн.

Робота №2 «Гірські породи, грунт» 21.11.

30 учнів

Середній бал навченості – 10.1

12б. – 8 учн.

11б. – 3 учн.

10б. – 8 учн.

9б. – 7 учн.

8б. – 3 учн.

7б. – 1 учн.

Робота №3 «Рослини» 16.02.

30 учнів

Середній бал навченості – 9.5

12б. – 9 учн.

10б. –4 учн.

9б. – 6 учн.

8б. – 8 учн.

7б. – 1 учн.

6б. – 2 учн.

На належному рівні Онипко Л.А. веде шкільну документацію - календарно - тематичне планування, поурочні плани, класні журнали; систематично перевіряє робочі учнівські зошити, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв оцінювання учнівських зошитів.

Проведена перевірка ведення класних журналів. Класні журнали ведуться відповідно до «Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класів». Вчителька під час ведення предметних сторінок журналів дотримується єдиного орфографічного режиму, об’єктивно оцінює знання і вміння учнів, своєчасно виставляє оцінки. Записи в журналах ведуться чітко, охайно. Під час перевірки робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт виявлено, що кількість письмових робіт і їх зміст відповідають програмовим вимогам. Всі види зошитів оцінюються згідно з «Науково-методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 1-4 класах».

Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчителька чітко визначає триєдину мету уроків, правильно визначає обсяг навчального матеріалу, доцільно підбирає методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах. Відводиться місце самостійній роботі учнів, враховується диференційований підхід. Обсяг та зміст домашнього завдання відповідає нормам. У планах передбачаються додаткові завдання у разі непередбачених ситуацій.

Проведені також бесіди з учи­телькою, її колегами, керівника­ми предметної комісії вчителів початкових класів при Івано - Франковому методичному округу та психолого-педагогічного семінару. Роботу вчителя було оцінено на високому рівні.

Під час анкетування учнів виявлено, що учні оцінили педагогічну майстерність вчительки (вміння цікаво організувати вивчення предмета; глибина знань, які дає учитель; свідома дисципліна на уроках; справедливість педагога у відношенні до учнів; вимогливість вчительки у відношенні до себе; авторитет педагога в учнівському колективі) на достатньому рівні.

Анкетування батьків проводилось за такими аспектами: рівень і глибина знань, які дає педагог дитині; позитивний вплив вчительки на виховання дітей; зацікавленість дітей в уроках англійської мови; ставлення вчительки до дитини; авторитарність педагога для батьків; рівень загальної культури педагога. Діяльність вчительки оцінена на достатньому рівні.

Виходячи з вищенаведеного,


 

НАКАЗУЮ:


 

1.Оцінити роботу Онипко Л.А. як вчителя з високим науковим та методичним рівнем викладання, яка забезпечує високу результативність свої роботи та відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.


 

2.Вчителеві початкових класів Онипко Л.А.:

2.1.Поширити досвід роботи серед вчителів школи.

2.2.Викласти письмово суто досвіду для методичного куточка школи

Квітень 2015р.

2.3.Звертати увагу на рівень систематичної підготовки учнів з англійської мови

Постійно

2.4.Для подальшого поліпшення інтересу до вивчення предмету продовжувати практикувати використання сучасних методик ведення уроку

Постійно

2.5.Пропагувати досвід роботи серед педагогів школи шляхом показу відкритих уроків та взаємовідвідування уроків, надання індивідуальних консультацій педагогам

Постійно

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 

Директор школи: М.Ліскевич – Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л.Онипко


 

Категорія: Накази | Додав: (01.04.2015)
Переглядів: 10255