Головна » Статті » Накази

Про результати вивчення системи роботи вчителя початкових класів Самотій Оксани Богданівни

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації
 

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

21.03.2015                        №01-05/51


 

Про результати вивчення системи роботи

вчителя початкових класів

Самотій Оксани Богданівни


 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя початкових класів Самотій О.Б.

Згідно наказу школи №01-05/278/1 від 14.10.2014р. «Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у 2014 – 2015 н.р.» було відвідано систему уроків вчителя початкових класів Самотій Оксани Богданівни з української мови в 4а класі «Частини мови. Прикметник» з 20.11.2014 по 09.12.2014; «Частини мови. Займенник» з 05.02.2015 по 17.02.2015; з читання «Літературні казки» з 21.10.2014 по 10.11.2014; «Поетична світлиця. Письменники рідного краю» з 12.02.2015 по 24.02.2015, вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у 4а класі; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя; проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань удосконалення навчально - виховної роботи та самоосвітньої роботи, в ході яких учитель давав самооцінку своїй роботі; проаналізовано стан навчально - методичного забезпечення процесу викладання предмету та вплив внутрішкільної методичної роботи на підвищення результативності урочної і позакласної роботи, проаналізовано поурочні плани вчителя, де зверталась увага на такі питання:

 • наскільки правильно вчитель визначає мету уроку;

 • чи правильно визначає обсяг навчального матеріалу;

 • чи доцільно дібрано методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах;

 • чи є система видів самостійної роботи на уроці;

 • чи враховується диференційований підхід до знань учнів;

 • чи доцільно застосовується наочність на уроці.

Це дало змогу одержати об’єктивну характеристику роботи вчителя.

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з української мови і математики у 4-х класах, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчительки; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи було залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

Самотій Оксана Богданівна - спеціаліст вищої категорії. Голова методичного об’єднання вчителів 4-их класів. Самотій О, Б. проводить уроки української мови та читання на високому методичному рівні, володіє навчальним матеріалом та методикою викладання предметів.

Результати контрольних робіт засвідчили наступну якість знань учнів:

Контрольну роботу з української мови «Частини мови «Прикметник»» у 4а класі писали – 19 учнів,

На “ 10-12б “ – 7учн.

На “ 7-9б “ – 10 учн.

На “ 4-6б “ – 2 учн.

На “1- 3б “ – 0 учн.

Середній бал становить – 8,8.

Контрольну роботу з української мови «Частини мови «Займенник»» у 4а класі писали – 26 учнів,

На “ 10-12б “ – 8уч.

На “ 7-9б “ – 13 уч.

На “ 4-6б “ – 5 уч.

На “1- 3б “ – 0 уч.

Середній бал становить – 8,3.

Спостереження уроків рідної мови свідчить про належний рівень викладання цього предмету. Самотій О.Б. майстерно володіє способами організації мовленнєвих ситуацій на різних етапах уроку, послідовно здійснює комплексний підхід до навчання мови і мовлення. Будуючи систему уроків на тематично єдиному матеріалі, на кожному уроці доводила до свідомості учнів всі умови правильного виконання роботи, відпрацьовувала в системі вправ всі якості знань. Її уроки цікаві, змістовні, відзначаються добре продуманою побудовою, емоційністю. На уроках використовує ефективні форми і методи роботи, вдало впроваджує інтерактивні технології (робота в парах, “мікрофон”, “мозковий штурм”, «дерево рішень»), які дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту матеріалу. Учні опановують усі рівні пізнання ( знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінку). Вчителька спонукає дітей до самостійного творчого мислення, завжди в пошуку новизни та сучасності у викладанні. Максимально активізує розумову діяльність, розвиває пам'ять, логічне мислення. При вивченні теми «Прикметник»» використовувала методичний посібник «Цікаві вправи» до теми «Прикметник», скоромовки, хвилинки фантазії, вибіркові диктанти, коментоване письмо, тестування, проводилося чергування усних і письмових видів робіт, робота з підручником, довідковою, словниковою та енциклопедичною літературою.

На уроках читання вчителька творчо вирішує освітні, виховні, розвивальні завдання. В процесі роботи над твором вчителька виробляє та удосконалює навички свідомого, правильного, виразного, швидкого, мовчазного читання школярів, вчить учнів працювати над текстом, розуміти текст, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, давати оцінку дійовим особам, спонукає дітей до самостійного читання. Для стимулювання творчих здібностей вчителька використовує такі види завдань :словесне малювання, графічне ілюстрування, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація.Учні розрізняють казку народну і літературну.

Учні гарно декламують, вміють вести діалог, розповідають, складають план прочитаного. Починаючи з 1 класу ведуться зошити з читання, які вчасно перевіряються, спонукають учнів до виконання різного роду творчих та самостійних робіт. В класі є класна бібліотечка, якою активно користуються школярі.

Також було проведено перевірку на техніку читання у 4а класі: високого рівня досягли 13 учнів, достатнього рівня – 7 учнів, середнього рівня – 3 учні, початкового рівня – 1 учень.

Самотій О.Б. вміло організовує роботу дітей. Навчально-пізнавальну діяльність будує у такій послідовності: знаю-вмію-ціную. Саме ж навчання робить не простішим, а зрозумілішим; вчить дітей аналізувати свої відповіді, оцінювати їх. вчителька розвиває спостережливість, зорову пам’ять, увагу, уяву та логічне мислення Учитель добросовісно готується до уроків, чітко продумує спрямованість уроку, урізноманітнює форми і методи навчання. На уроці завжди присутні елементи гри. На уроках вчителя панує дух творчості, колективізму. Основою методики учителя є використання творчого потенціалу учнів, пошуково – навчальної роботи, робіт із творчим завданням, розвитком вміння виділяти головне, логічно мислити, роботи висновки, висловлювати свою думку.

Детальна підготовка до уроків і методично грамотне їх проведення дозволяють учителю добиватися високої якості знань учнів. Активне впровадження у практичну роботу інноваційних технологій та ігрових моментів дає можливість учням проявити себе як особистість. В основу навчання учитель поклала рівневу диференціацію та особистий підхід до кожного учня.

Вдосконалює свою педагогічну майстерність шляхом активної участі у роботі предметної комісії початкових класів Активну участь бере в обговоренні питань педагогічної ради. Удосконалення педагогічної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної творчої праці На належному рівні Самотій Оксана Богданівна веде шкільну документацію – календарно - тематичне планування, поурочні плани, класний журнал; систематично перевіряє робочі учнівські зошити, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв оцінювання учнівських зошитів.

Проведена перевірка ведення класних журналів. Класний журнал ведеться відповідно до «Вказівок щодо оформлення сторінок класних журналів у 1 - 4 класах». Вчитель під час ведення предметних сторінок журналу дотримується єдиного орфографічного режиму, об’єктивно оцінює знання і вміння учнів, своєчасно виставляє оцінки. Записи в журналі ведуться чітко, охайно. Під час перевірки робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт виявлено, що кількість письмових робіт і їх зміст відповідають програмовим вимогам.

Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчитель доцільно підбирає методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах. Відводиться місце самостійній роботі учнів, завжди враховується диференційований підхід. Обсяг та зміст домашнього завдання відповідає нормам. У планах передбачаються додаткові завдання у разі непередбачених ситуацій.

Проведені також бесіди з учи­телем, її колегами, керівника­ми предметної комісії вчителів початкових класів при Івано - Франковому методичному округу та психолого-педагогічного семінару. Опитані оцінили педагогічний та методичний хист учителя як високий.

Серед особистих досягень вчителя:

 • нагороджена грамотою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за активну участь у Всеукраїнській акції «Виховуємо в дітях доброту»;

 • І місце за участь в обласному конкурсі «Цікава астрономія» (Салабай Ростислав);

Учні активно приймають участь у таких конкурсах:

 • «Кегуру» - 4 золотих та 2 срібних дипломи;

 • «Колосок» - 3 золотих, 3 добрих;

 • Розробила сценарії до шкільних свят;

 • Розробила конспект інтерактивного уроку з основ здоров’я;

 • Розробила конспект нестандартного уроку з читання із використанням ІКТ;

 • Підготувала доповідь на тему: «Спільна робота класного керівника і батьків щодо виховання загальнолюдських цінностей – пріоритет сучасної школи».

Виходячи з вищенаведеного,


 

НАКАЗУЮ:


 

1.Вчителеві початкових класів Самотій О.Б:

1.1.Поширити досвід роботи серед вчителів школи.

Квітень – травень 2015

1.2 Впроваджувати в навчально – виховний процес інтерактивні технології.

Постійно

1.3 Розробити заходи щодо підвищення результативності навчальних досягнень учнів та покращити роботу з обдарованими дітьми.

Постійно

1.4.Викласти письмово суть досвіду для методичного куточка школи

Травень 2015р.

1.5.Звертати увагу на рівень систематичної підготовки учнів з української мови та читання

Постійно

1.4.Пропагувати досвід роботи серед педагогів школи шляхом показу відкритих уроків та


 

взаємовідвідування уроків, надання індивідуальних консультацій педагогам

Постійно


 

2.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А.


 


 

Директор школи М.Ліскевич - Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л. Онипко

 

О. Самотій


 


 

Категорія: Накази | Додав: (01.04.2015)
Переглядів: 1132