Головна » Статті » Накази

Про результати вивчення системи роботи вчителя початкових класів Занік Тамари Василівни

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації
 

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ
 

21.03.2015                              №01-05/52


 

Про результати вивчення системи роботи

вчителя початкових класів

Занік Тамари Василівни


 

У зв’язку з черговою атестацією адміністрацією школи вивчалася система роботи вчителя початкових класів Занік Т.В.

Згідно наказу школи №01-05/278/1 від 14.10.2014р. «Про вивчення системи роботи вчителів, які атестуються» було відвідано систему уроків вчителя початкових класів Занік Тамари Василівни систему уроків вчителя початкових класів Занік Тамари Василівни з математики у 3-Б класі «Алгоритм виконання письмового додавання та віднімання двоцифрових і трицифрових чисел» з 21.11.14р. по16.12.14р.; з української мови у 3-Б класі з теми «Слово Значення слова»; з літературного читання у 3-Б класі «Поетична збірка» з 30.01.2015р. по 17.02.2015р., з основ здоров’я в 3-Б класі з теми «Соціальна складова здоров’я» з 29.01.2015р. по 19.03.2015р., вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки зошитів, проведення контрольних робіт, здійснено епізодичне відвідування уроків у 4а класі; проведено бесіди з учителями, учнями, батьками щодо якості роботи вчителя; проведено індивідуальні бесіди з учителем з питань удосконалення навчально - виховної роботи та самоосвітньої роботи, в ході яких учитель давав самооцінку своїй роботі; проаналізовано стан навчально - методичного забезпечення процесу викладання предмету та вплив внутрішкільної методичної роботи на підвищення результативності урочної і позакласної роботи, проаналізовано поурочні плани вчителя, де зверталась увага на такі питання:

  • наскільки правильно вчитель визначає мету уроку;

  • чи правильно визначає обсяг навчального матеріалу;

  • чи доцільно дібрано методи і прийоми роботи на уроці на різних його етапах;

  • чи є система видів самостійної роботи на уроці;

  • чи враховується диференційований підхід до знань учнів;

  • чи доцільно застосовується наочність на уроці.

Це дало змогу одержати об’єктивну характеристику роботи вчителя.

Під час підготовчого періоду адміністрацією школи було проведено вивчення навчальної програми з української мови і математики у 4-х класах, нормативних та роз­порядчих документів, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складений план та визна­чена основна мета вивчення системи роботи вчительки; затверджено календарно-тематичне планування та графік тематичного оцінювання знань учнів. До вивчення системи роботи було залучено практичного психолога школи Ізб’янську С.А.

У ІІ семестрі вивчалась система роботи з літературного читання за розділом: «Поетична збірка» та основи здоров’я: «Соціальна складова здоровя».

Вчитель добре володіє навчальним матеріалом та методикою викладання предметів літературне читання та основи здоровя. Забезпечує умови для якісного засвоєння учнями освітніх програм на рівні державних вимог. Формує в учнів пізнавальні потреби, відповідальне ставлення до навчання. З метою розвитку творчих здібностей учнів використовує інформаційно-комунікаційні технології, впроваджує в навчальний процес рівневу диференціацію. Постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає і впроваджує в практику своєї роботи передовий педагогічний досвід. Творчо застосовує різні форми, методи та методичні прийоми в навчальному процесі. Зокрема практикує метод проблемного навчання, нестандартні уроки, опорні схеми при узагальненні вивченого матеріалу, дидактичні ігри, використовує інтерактивні технології. Створює умови для формування творчих здібностей, інтелектуального розвитку особистості. Використовує різні форми роботи по активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку унікальності та індивідуальності школярів. На уроках використовує навчальні та виховні прийоми, комбінує їх. Створює проблемні ситуації, дає завдання і запитання для активізації пізнавальної діяльності учнів. При організації навчально-виховного процесу вибирає раціональні системи методів і прийомів активного навчання, використовує нові інформаційні технології і поєднує їх з традиційними засобами із залученням всіх учнів до активної постійної взаємодії.

На уроках літературного читання особлива роль відводиться розвитку читацьких здібностей учнів в нерозривній єдності з мовленнєвими уміннями.

Тематика і зміст творів розширюють світогляд учнів, збагачують їх знання, виховують любов до рідної землі, мови, природи. Під керівництвом вчителя школярі навчаються помічати особливості авторського вибору слів, засобів вираження емоцій, почуттів, ставлення до зображувальних подій, героїв. Для стимулювання творчих здібностей на уроках використовуються такі види завдань: словесне малювання, графічне ілюстрування, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, складання віршів. Під час уроків учитель визначає навчальні завдання з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, поступово ускладнюючи матеріал, що підлягає засвоєнню. Вчитель здійснює гнучкий підхід до визначення цілей, структури уроків, добору методів і прийомів організації читацької діяльності учнів.

Вчитель логічно будує свої уроки, використовуючи різноманітні активні форми та прийоми роботи. Чітко визначає тему та мету уроку. Уроки побудовані за конкретно визначеним планом з урахуванням ступеня оволодіння навчального матеріалу.

Вивчаючи розділ «Поетична збірка» з літературного читання вчитель створює доброзичливий клімат на уроках, вміє зацікавити предметом. Учні вміють самостійно назвати основні ознаки вірша, пояснюють, які почуття висловлює поет у творі, називають основні теми дитячих віршів.

На уроках з предмету «Основи здоров’я» вчитель формує в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я, сприяє оволодінню життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки. На уроках проводиться практична, ігрова, індивідуальна та групова діяльність учнів. Особливого значення для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. З цією метою вчитель використовує навчальні екскурсії, відеофільми, слайди. Для досягнення мети і цілей уроку, під час опрацювання відповідної теми, учнями виконуються практичні роботи в практично-дійовій формі.

Виходячи з вищенаведеного,


 

НАКАЗУЮ:


 

1.Вчителеві початкових класів Занік Т.В.:

1.1.Поширити досвід роботи серед вчителів школи.

1.2.Викласти письмово суть досвіду для методичного куточка школи

Травень 2014р.

1.3.Звертати увагу на рівень систематичної підготовки учнів з математики, читання, основ здоров’я

Постійно

1.4.Пропагувати досвід роботи серед педагогів школи шляхом показу відкритих уроків та взаємовідвідування уроків, надання індивідуальних консультацій педагогам

Постійно


 

2.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Онипко Л.А..


 


 

Директор школи: М.Ліскевич - Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л. Онипко

Т. Занік


 

Категорія: Накази | Додав: (01.04.2015)
Переглядів: 7087