Головна » Статті » Накази

Про створення  комісії з бракеражу  продуктів харчування та продовольчої сировини у школі на ІІ семестр 2017 – 2018 навчального року

Наказ

04.01.2018                                                                                                          №01-05/

Про створення  комісії з бракеражу 
продуктів харчування та продовольчої сировини у школі
на ІІ семестр 2017 – 2018 навчального року

         Відповідно до «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (наказ Міністерства охорони здоров’я України, МОН України №242/329 від 01.06.2005), Конституції України 
(254к/96-ВР), Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про 
дошкільну освіту" (2628-14), "Про  загальну середню освіту" 
(651-14), "Про забезпечення санітарного та 
епідемічного  благополуччя  населення" (4004-12),  "Про захист 
населення  від  інфекційних  хвороб"    (1645-14),   постанов 
Кабінету  Міністрів  України від 22.11.2004 N 1591 (1591-2004-п) 
"Про затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих 
закладах", від 03.11.97 N 1200 (1200-97-п) "Про Порядок та норми 
надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних  училищах 
та   середніх   навчальних   закладах,  операції  з  надання  яких 
звільнюються  від  оподаткування  податком  на  додану  вартість", 
інших нормативно-правових актів,  що регулюють питання стосовно 
харчування дітей, з метою забезпечення організованого харчування дітей та здійснення контролю за якістю готової продукції для харчування учнів

НАКАЗУЮ :

1.Вважати таким, що втратив чинність, наказ школи «Про створення бракеражної комісії за контролем з організації харчування учнів школи на 2017 – 2018 навчальний рік» №01-05/132 від 01.09.2017 року.

2.Створити бракеражну комісію у складі 4-х чоловік.

3. Затвердити персональний склад бракеражної комісії :
            Сташко Вікторія Вікторівна – заступник директора з навчально – виховної роботи, голова бракеражної комісії;
Хохлатюк Оксана Романівна – шкільна медична сестра;
Юзишин Марія Миколаївна – вчитель християнської етики, член ПК.

4. Відповідальність за проведення щоденного бракеражу готової продукції покласти на Сташко В.В. У разі її відсутності в школі ці обов’язки виконують інші члени
бракеражної комісії. 

5. Відповідальність за безпеку і якість страв покладається на кухарів, які готують страви (Бакум О.В., Багрило Л.С., Корпус №1, Ошовська М.П., Максимович О.В., Корпус №2) та бракеражну комісію.

6.  Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:
- проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини
відповідно до вимог чинного законодавства;
-контроль якості готової продукції здійснювати щоденно у присутності  працівника, який готовить гарячі обіди;
-особа, відповідальна за організацію харчування дітей (або інший член бракеражної
комісії), знімає пробу безпосередньо за 10 хвилин до видачі їжі після рівномірного
перемішування страви в об’ємі не більше однієї порції відповідно до переліку страв,
які наведено у меню-розкладі, при температурі, при якій уживається страва;
-оцінку якості готових страв проводити за органолептичними показниками (вигляд,
колір, запах, смак, консистенція). Результат записувати у Журналі бракеражу готової
продукції встановленого зразка;
-при порушенні технології виготовлення їжі, а також у випадку неготовності, страву
до видачі не дозволяти до усунення виявлених кулінарних недоліків.

7. Видача їжі проводиться тільки після дозволу члена бракеражної комісії щодо можливості
реалізації кожної страви окремо, про що свідчить його підпис у бракеражному
журналі.

8. Журнал бракеражу готової продукції повинен бути пронумерований, прошнурований,
завірений підписом керівника і печаткою закладу та зберігатися на харчоблоці.
Сташко В.В., голова бракеражної комісії

9. Кухарі у випадку незадовільного приготування страв і кулінарних виробів притягуються до матеріальної та іншої, встановленої законом, відповідальності.

10. Термін дії даного наказу – протягом ІІ семестру 2017/18  навчального року.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор опорного закладу                                              М. Ліскевич – Карпа


З наказом ознайомлено:
              Хохлатюк О.Р.
              Юзишин М.М.
              Сташко В.В.
              Бакум О.В.
              Багрило Л.С.
              Ошовська М.П.
              Максимович О.В.
 

Категорія: Накази | Додав: (23.01.2018)
Переглядів: 2222