Головна » Статті » Накази

Про виконання навчальних планів і програм у 1-4 класах за І семестр 2014-2015 навчального року

Відділ освіти

Яворівської районної державної адміністрації
 

Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області
 

Наказ
 

05.01.2015                           №01-05/4


 

Про виконання навчальних

планів і програм у 1-4 класах

за І семестр 2014-2015 навчального року


 

Навчальні програми є нормативним документом, розробленим на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Відповідно до мети початкової освіти з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку, забезпечення наступності щодо дошкільного періоду дитинства здійснюється їхнє подальше навчання, виховання і особистий розвиток.

У навчальних програмах визначено зміст цього рівня освіти, який ґрунтується на принципах науковості,доступності й перспективності, світського характеру освіти, взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку особистості.

Навчальні програми побудовано на засадах системного і компетентнісного підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.

Виконання навчальних планів і програм – один з найважливіших критеріїв забезпечення ефективності навчального процесу учнів початкової школи, якості знань, умінь і навичок учнів.

Відповідно до робочого плану школи на 2014-2015 навчальний рік та згідно з графіком внутрішкільного контролю, адміністрація школи разом з керівниками предметних комісій учителів початкових класів здійснила контроль за виконанням навчальних планів і програм за І семестр навчального року.

Контроль проводився у три етапи (попередній, постійний, підсумковий) згідно такого плану:

- готовність календарних планів (перший тиждень вересня місяця);

- проходження програмового матеріалу згідно з календарними планами навчальних предметів;

- облік пропущених і замінених уроків вчителями;

- проведення контрольних і тематичних робіт;

- виконання навчальних програм згідно записів у класних журналах.

В основу аналізу стану виконання навчальних програм та навчальних планів покладено такі основні документи:

1.Програми для середньої загальноосвітньої школи. Видавництво «Початкова школа», Київ – 2006.

2.Навчальні програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. Київ. Видавничий дім «Освіта» - 2012.

3.Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи. Книга 1,2,3. Тернопіль:Мандрівець 2009, 2011, 2012.

4.Типові навчальні плани початкової школи.

5.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

6.Державний стандарт початкової загальної освіти.

7.Інструкція з ведення класного журналу.

Слід зазначити, що з 01.09. пропущено і замінено навчальних 258 годин – хвороби працівників, проходження курсової перепідготовки, нетривалі відпустки без збереження заробітної плати. Всі уроки замінено вчителями відповідних дисциплін

Свою діяльність учителі початкових класів, впродовж навчального року , спрямували на пошук наукових новинок та створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання учнів, головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем .

За Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682, додаток №1, МОН від 10.06.2011 №572 додаток 1, з варіативної частини використано навчальні години :

1-А,Б,В класи – письмо, моя щаслива планета;

2- А,Б класи – читання, християнська етика;

3- А,Б,В класи – читання, християнська етика;

4- А,Б,В класи – читання, християнська етика, моя щаслива планета.

Перевірка засвідчила, що вчителі початкових класів вичитали години згідно навчальних планів. Аналіз результатів внутрішкільного контролю дає підстави констатувати, що учителі якісно виконують свої професійні обов’язки, чітко дотримуються правил внутрішкільного трудового розпорядку, виконують всі розпорядження адміністрації в зазначені терміни і професійно. Прикладом професійного ставлення до своїх посадових обов’язків та їх якісного виконання є вчителі Кульчицька О.Р., Косач І.В., Яремин С.А., Гоч О.Й., Ткачик М.С., Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д., Самотій О.Б., Острокостова Л.В., Яхницька М.П., Гедза Т.М., Кобиця Х.Є., Ганачівська У.М..

Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм та навчально-методичних посібників. Відповідно до плану внутрішкільного контролю в грудні місяці перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових робіт. Із цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів. Вчителі виконали програми як за кількістю навчальних годин, так і за практичним мінімумом тематичних та перевірних письмових робіт, так і змістовно.

У 1 - 3 класах навчальні програми виконані як кількісно, так і якісно. Також виконана навчальна програма за кількістю навчальних годин та змістовно у 4-х класах.

Поточні класні письмові роботи в 1-х класах, класні і домашні роботи у 2-3 класах виконуються у робочих зошитах, або в зошитах з друкованою основою.

Перевірні роботи (списування тексту, диктант,тестові завдання, аудіювання, письмові перекази, тематичні контрольні роботи) учні виконують у зошитах для контрольних робіт. Всі виконувані роботи перевірені і результати оцінювання виставлено у класних журналах. У зошитах ведеться класифікація помилок відповідно до методичних рекомендацій.

Оцінювання навчальних досягнень учнів у 3-4 класах із предметів інваріантної складової виставляється згідно критеріїв оцінювання.

Кількість письмових та усних контрольних робіт, їх складність, відповідають вимогам навчальної програми. Обсяг і характер домашніх завдань, відповідають змісту вивченого матеріалу в класі.

Своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити. Навчальний матеріал з усіх предметів вивчається послідовно, кількість годин визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Питання про виконання навчальних планів і програм розглядалися на нарадах з участю директора.

У зв’язку з вищезазначеним,

НАКАЗУЮ:

 

1.Вважати теоретичну та практичну частини навчальних програм І семестру навчального року виконаними.


 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Онипко Л.А. :

2.1.Забезпечити якісне виконання діючих навчальних програм, методичних посібників 2014 – 2015 навчального року.

Впродовж ІІ семестру 2014 – 2015 н.р.


 

3.Вчителям початкових класів:

3.1.Чітко дотримуватися навчальних програм і слідкувати за їх виконанням та засвоєнням учнями базових знань з усіх навчальних предметів, передбачених навчальним планом.

Постійно

3.2.У своїй роботі керуватися державними предметними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, інструкцією з ведення класного журналу.

Постійно

3.3.Забезпечити об’єктивність оцінювання знань і умінь учнів.

Постійно


 

4.Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


 

5.Даний наказ довести до відома вчителів на методичній нараді.

До 20.01.2015

Онипко Л.А.,

заступник директора з навчально – виховної роботи


 


 

Директор школи М. Ліскевич – Карпа

 

З наказом ознайомлено:


 

Л.Онипко

Категорія: Накази | Додав: (02.02.2015)
Переглядів: 6805