Головна » Статті » Накази

Про виконання навчальних планів та програм станом на 29.06.2015

Відділ освіти

Яворівської райдержадміністрації
 

Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка

Яворівської районної ради Львівської області

 

Наказ

11.06.2015                       №01-05/111


 

Про виконання навчальних планів та програм

станом на 29.06.2015 з української мови,,

англійської мови, математики, читання у початкових класах


 

Відповідно до мети початкової освіти з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку, забезпечення наступності щодо дошкільного періоду дитинства здійснюється їхнє подальше навчання, виховання і особистий розвиток.

У навчальних програмах визначено зміст цього рівня освіти, який ґрунтується на принципах науковості,доступності й перспективності, світського характеру освіти, взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку особистості.

Навчальні програми побудовано на засадах системного і компетентнісного підходів, що зумовлює відповідний відбір змісту і чітке визначення результативного складника його засвоєння.

Виконання навчальних планів і програм – один з найважливіших критеріїв забезпечення ефективності навчального процесу. учнів початкової школи процесу, якості знань, умінь і навичок учнів.

Згідно із річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально – виховної роботи 29.05.2015 заступником директора з навчально – виховної роботи Л. Онипко проводилась перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт математично - природничого та гуманітарного циклів. Для цього були звірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів циклу у класних журналах. Вчителями було подано інформацію про виконання навчальних програм

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з української мови (навчання грамоти) у 1- х класах становить 238 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 1а – 240 год., 1б – 237 год.. 1в – 243 год.. Диктантів – 4, проведено – 4; списування – 2 проведено - 2; робота з дитячою книжкою – 8, проведено – 8.

Кількість годин за програмою з української мови у 2- х класах становить 136 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 2а – 135 год., 2б – 135 год.. Диктантів – 2, проведено – 2; списування – 1 проведено - 1; письмовий переказ – 1, проведено – 1; перевірка мовних знань – 2, проведено – 2; аудіювання – 1, проведено – 1.

Кількість годин за програмою з української мови у 3- х класах становить 136 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 3а – 139 год., 3б – 139 год., 3в – 140 год .. Диктантів – 2, проведено – 2; списування – 1 проведено - 1; письмовий переказ – 1, проведено – 1; перевірка мовних знань – 2, проведено – 2; аудіювання – 1, проведено – 1; усний твір – 1, проведено – 1.

Кількість годин за програмою з української мови у 4- х класах становить 140 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 4а – 136 год., 4б – 138 год.. 4в – 139 год.. Диктантів – 2, проведено – 2; списування – 1 проведено - 1; письмовий переказ – 1, проведено – 1; перевірка мовних знань – 2, проведено – 2; аудіювання – 1, проведено – 1.; списування – 1, проведено – 1.

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з читання (навчання грамоти) у 1- х класах становить 140 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 1а – 140 год., 1б – 140 год.. 1в – 140 год..

Кількість годин за програмою з літературного читання у 2- х класах становить 105 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 2а – 102 год., 2б – 102 год..

Кількість годин за програмою з літературного читання у 3- х класах становить 136 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 3а – 139 год., 3б – 139 год., 3в – 140 год ..

Кількість годин за програмою з читання у 4- х класах становить 140 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 4а – 137 год., 4б – 137 год.. 4в – 139 год..

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з математики у 1- х класах становить 136 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 1а – 136 год., 1б – 136 год., 1в – 136 год.. Самостійних робіт – 4, проведено – 4.

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з математики у 2- х класах становить 136 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 2а – 135 год., 2б – 135 год. Контрольних робіт – 5, проведено – 5.

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з математики у 3- х класах становить 140 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 3а – 139 год., 3б – 139 год.. 3в – 140 год.. Контрольних робіт – 5, проведено – 5.

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з математики у 4- х класах становить 140 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 4а – 135 год., 4б – 138 год.. 4в – 139 год.. Контрольних робіт – 5, проведено – 5.

Кількість годин за програмою на 2014- 2015 з англійської мови у 1- х класах становить 35 год, станом на 29.05.2015 Вичитано у 1а – 35 год., 1б – 35 год.. 1в – 35 год..

Кількість годин за програмою з англійської мови у 2- х класах становить 70 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 2а – 68 год., 2б – 68 год.

Кількість годин за програмою з англійської мови у 3- х класах становить 70 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 3а – 66 год., 3б – 67 год.. 3в – 69 год..

Кількість годин за програмою з англійської мови у 4- х класах становить 122 год, станом на 29.05.2015 вичитано у 4а – 69 год., 4б – 70 год.. 4в – 69 год..

Перевірка засвідчила, що вчителі початкових класів вичитали години згідно навчальних планів. Аналіз результатів внутрішкільного контролю дає підстави констатувати, що учителі якісно виконують свої професійні обов’язки, чітко дотримуються правил внутрішкільного трудового розпорядку, виконують всі розпорядження адміністрації в зазначені терміни і професійно. Прикладом професійного ставлення до своїх посадових обов’язків та їх якісного виконання є вчителі Кульчицька О.Р., Косач І.В., Яремин С.А., Гоч О.Й., Ткачик М.С., Кухар І.І., Занік Т.В., Вельган Н.Д., Самотій О.Б., Острокостова Л.В., Яхницька М.П., Гедза Т.М., Ганачівська У.М..

Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм та навчально-методичних посібників. Відповідно до плану внутрішкільного контролю в грудні місяці перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових робіт. Із цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів. Вчителі виконали програми як за кількістю навчальних годин, так і за практичним мінімумом тематичних та перевірних письмових робіт, так і змістовно.

У 1 -3 класах навчальні програми виконані як кількісно, так і якісно. Також виконана навчальна програма за кількістю навчальних годин та змістовно у 4-х класах.

Поточні класні письмові роботи в 1-х класах, класні і домашні роботи у 2-3 класах виконуються у робочих зошитах, або в зошитах з друкованою основою.

Перевірні роботи (списування тексту, диктант,тестові завдання, аудіювання, письмові перекази, тематичні контрольні роботи) учні виконують у зошитах для контрольних робіт. Всі виконувані роботи перевірені і результати оцінювання виставлено у класних журналах. У зошитах ведеться класифікація помилок відповідно до методичних рекомендацій.

Оцінювання навчальних досягнень учнів у 3-4 класах із предметів інваріативної складової виставляється згідно критеріїв оцінювання.

Кількість письмових та усних контрольних робіт, їх складність, відповідають вимогам навчальної програми. Обсяг і характер домашніх завдань, відповідають змісту вивченого матеріалу в класі.

Своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити. Навчальний матеріал з усіх предметів вивчається послідовно, кількість годин визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Питання про виконання навчальних планів і програм розглядалися на нарадах з участю директора.


 


 

На підставі зазначеного,

НАКАЗУЮ:


 

1.Вважати теоретичну та практичну частини навчальних програм навчального року виконаними.

2.Вчителям початкових класів:

2.1.Надалі чітко дотримуватися навчальних програм і слідкувати за їх виконанням та засвоєнням учнями базових знань з усіх навчальних предметів, передбачених навчальним планом.

Постійно

2.2.У своїй роботі керуватися державними предметними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, інструкцією з ведення класного журналу.

Постійно

2.3.Постійно забезпечувати об’єктивність оцінювання знань і умінь учнів.


 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Онипко Л.А.:

3.1.Постійно забезпечувати якісне виконання діючих навчальних програм, методичних посібників.

3.2.Даний наказ довести до відома вчителів на нараді при заступнику.

До 22.06.2015


 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 


 

Директор школи: М. Ліскевич – Карпа


 

З наказом ознайомлено:


 

Л. Онипко


 


 

Категорія: Накази | Додав: (17.06.2015)
Переглядів: 918