Головна » Статті » Накази

Про виконання навчальних планів та програм з навчальних дисциплін у 5 – 11-х класах за ІІ семестр 2013 – 2014 навчального року

Відділ освіти

Яворівської райдерж адміністрації

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

імені Івана Франка смт Івано-Франкове

Наказ

06.06 2014                                                      №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____

 

Про виконання навчальних планів

та програм з навчальних дисциплін

у 5 – 11-х класах за ІІ семестр

2013 – 2014 навчального року

 

Згідно з річним планом школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи, на підставі поданих звітів про виконання навчальних планів та програм за II семестр 2013-2014 н.р. керівниками предметних комісій з біології, хімії, фізики та астрономії, історії та правознавства, української мови , математики та інформатики, основ здоров’я, англійської мови, світової літератури адміністрацією школи була здійснена перевірка виконання навчальних програм та практичного мінімуму письмових робіт учителями природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів.

Стан виконання навчальних планів і програм у ІІ семестрі 2013 - 2014 навчального року проаналізовано згідно з планом роботи навчального закладу у грудні 2013 - 2014 навчального року з метою визначення послідовності вивчення навчального матеріалу відповідно до нормативно-правових засад якісного здійснення організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі у 2013 - 2014 навчальному році, а саме:

- Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013;

- Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі (додаток 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 №1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів»);

- Державного стандарту загальної середньої освіти (пункт 6 – дотримання вимог Державних стандартів у календарному плануванні вчителів, пункт 79 – поурочні плани вчителів, пункт 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм, пункт 55 – виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів, пункт 68 – оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів, пункт 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах);

- наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222;

- вимог оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, розроблених відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 № 566/19304, у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;

- від 23.08.2013 № 1/9-573 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» (усього 5 додатків із переліками);

- від 15.07.2013 № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток на 23 арк.);

- лист Монмолодьспорту України від 02.04.2013 № 1/9-235 (фрмування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу);

- листи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України:

- від 04.06.2013 № 14.1/10-1654 щодо умов вивчення у 2-х і 5-х класах окремих нових предметів (2 клас – «Сходинки до інформатики».)

Вивчення питання показало, що викладання навчального матеріалу здійснюється відповідно до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2013 - 2014 навчальному році.

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації навчального закладу щодо виконання навчальних планів і програм, здійснене шляхом самоекспертизи, показало, що:

· розклади уроків та гуртків відповідають навчальному плану закладу;

· програми з усіх навчальних предметів у наявності, зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної робот;

· з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році всі вчителі ознайомлені на засіданні педагогічної ради (протокол від 30.08.2013 №5), на нараді при директорі (протокол від 25.09.2013 №7), засіданнях предметних комісій, що підтверджено документально записами у протоколах;

· всі навчальні матеріали, що використовуються у роботі з учнями, входять до переліку літератури, рекомендованої до використання;

· при заповненні сторінок журналів вчителі виконують вимоги Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затверджених наказом Міністерства освіти від 28.07.2013). Записи щодо ознайомлення вчителів з цими матеріалами відображені у протоколах засідань шкільних предметних комісій (протокол від 30.08.2013 №1);

· інформації, які корегують виконання навчального плану та програм з предметів інваріантної складової, своєчасно доведені до відома учасників навчально-виховного процесу: на нарадах при директорі, оперативних нарадах, засіданнях предметних коміій, під час індивідуальних співбесід та шляхом інформування через наочність на стенді в учительській кімнаті.

Вивчення стану планування роботи щодо виконання навчального плану і програм показало, що у закладі в наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог:

· календарні плани роботи вчителів-предметників (погоджені на засіданнях шкільних предметних комісій, схвалені адміністрацією закладу);

· загальношкільні плани-графіки проведення контрольних робіт, тематичних атестацій, практичних, лабораторних робіт відповідають календарному плануванню вчителів-предметників;

· навчальні програми з усіх навчальних предметів виконані в повному обсязі, окремі випадки відставань представлені у недоліках.

Аналіз якості виконання навчальних програм показав, що контроль навчальних досягнень учнів проводився за загальношкільним графіком, що не допустило перевантаження школярів: відповідно до санітарно-гігієнічних вимог у класах не проводилось більше 1-єї контрольної роботи на день і не більше 2-х контрольних на тиждень. Оцінювання учнів 1-2-х (перший семестр) класів проводиться вербально.

Обов’язковий мінімум різних видів письмових робіт (контрольних, розвитку зв’язного мовлення, творів, переказів) виконано в повному обсязі з усіх предметів інваріантної складової, кількість тематичних оцінювань, практичних робіт та екскурсій відповідає програмам з усіх предметів, тематичне оцінювання проведено відповідно до вимог.

Корекційна робота з учнями, які за результатами І семестру мали середній рівень навчальних досягнень, була спланована в індивідуальних планах вчителів на ІІ семестр.

Мотивація до навчання підвищувалася за рахунок: пізнавальних екскурсій, позакласної роботи з предметів; для поглиблення знань з окремих навчальних предметів проводяться предметні тижні; організовано індивідуальні заняття та додаткові уроки з урахуванням обдарованостей учнів.

З метою перевірки виконання навчальних планів та програм заступником директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З. було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми.

Перевірка засвідчила, що вчителі біології Тиховська Д.І., Ольшанська О.Р., Худоба М.В. у 5-11 класах та учителі основ здоров’я Завідія Н.Я., Кропельницька О.В. у 5-9 класах програму змістовно, за кількістю годин, письмових робіт, навчальних екскурсій виконали повністю.

З хімії у 7-11 класах (вчитель Окулова О.В.) за кількістю лабораторних, практичних, контрольних робіт навчальна програма виконана. З фізики у 7-11 класах (вчителі Дорожівський Ю.М., Ларкіна Л.І.) з астрономії в 11-их класах програму виконано.

З географії у 6-7 класах програму вичитано, однак є розбіжності у загальній кількості годин за програмою на 3 години (вчителі Кропельницька О.В., Нечай М.І.); практичні та тематичні роботи виконані згідно програми.

З історії України в 5-х, 7-11-х класах, всесвітньої історії в 7-11-х класах, правознавства в 9-10-х класах програму вичитано (вчителі Довбій М.І., Дацко О.С., Підляська З.Б.).

З української мови години у 5-11 класах за програмою та години, відведені для письмових робіт: ТКР, аудіювання, усний твір, письмовий твір, вичитано повністю (вчителі Борис З.С., Волошин Н.М., Мороз Т.О., Пиріг Л.М., Тлуста О.П., Марціняк Н.Р.). З світової літератури кількість годин за програмою та письмових робіт вичитано (вчителі Параняк Н.І., Кучма О.С., Ліскевич – Карпа М.Р.).

З інформатики програма виконана у 5-х, 9-11-х класах за кількістю практичних та тематичних робіт (вчителі Волошин З.М., Тиховська О.А., Сташко В.В.). З алгебри у 6-их класах прослідковується розбіжність годин за програмою у кількості 4 години (учителі Ларкіна Л.І., Горонна С.Я.), в 11-А класі розбіжність складає 6 годин (учитель Писко Н.Г.). Загальна кількість годин, відведена для письмових робіт з алгебри та геометрії, вичитана.

З англійської мови учителі Параняк Л.М., Самотея Н.А., Білоус О.М., Лозинський В.М. у 5-11-х класах вичитали години згідно програми.

Вчителями, що викладають рідну та іноземні мови, наприкінці семестру перевірено мовленнєву діяльність учнів: читання, говоріння, аудіювання та письмо.

Практична частина всіх навчальних програм виконана повністю.

Перевірка виявила, що вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт. Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці. Послідовність проходження навчального матеріалу, дотримання кількості письмових робіт притаманні роботі більшості вчителів. Особливо це прослідковувалось у таких учителів: Писко Н.Г., Горонна С.Я. (математика), Марціняк Н.Р., Борис З.С. (українська мова і література), Самотея Н.А., Білоус О.М. (англійська мова), Окулова О.В., Дорожівський Ю.М. ( хімія, фізика), Шпінь Л.Я. (трудове навчання), Нечай М.І. (географія), Завідія Н.Я. (основи здоров’я), Ольшанська О.Р. (біологія), у яких склалася система роботи, яка сприяє результативній діяльності учнів.

Через хворобу вчителів, курсове підвищення кваліфікації розбіжність у кількості навчальних годин немає: ці уроки були замінені іншими вчителями відповідної кваліфікації.

Виходячи з вищевказаного,

НАКАЗУЮ:

1.Вважати виконаними навчальні плани і програми у школі за ІІ семестр 2013 - 2014 навчального року.

 

2. Вчителям - предметникам:

2.1 При плануванні враховувати наявність адміністративних контрольних робіт та не збільшувати кількість письмових робіт, що призводить до перевантаження учнів.

Постійно

2.2.У своїй роботі керуватися державними предметними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін, Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вимогами до усного і писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів, орфографічним режимом, а також критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Постійно

2.3. Чітко дотримуватись графіків здачі шкільної документації відповідно до плану роботи школи.

Постійно

 

3.Заступнику директора з навчально – виховної роботи Михайлишин О.З.:

3.1. Чітко планувати та неухильно дотримуватися змісту навчальної програми та її вимог до виконання практичного мінімуму, не допускаючи перевантажень учнів

Постійно

3.2. Здійснювати моніторинг виконання учителями навчальних програм та програмного мінімуму контрольних, практичних та лабораторних робіт з навчальних предметів.

Щомісяця

3.3.Забезпечити впровадження систематичного повторення навчального матеріалу, враховуючи вимоги підготовки учнів до Державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання

Протягом ІІ семестру 2014-2015 н.р.

3.4. Здійснювати постійний особистий контроль за станом викладання навчальних програм, своєчасністю проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання та об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів

Постійно

3.5.Забезпечити контроль за виконанням Державних стандартів освіти та змісту теоретичної та практичної частин навчальних програм, не допускаючи порушення санітарно-гігієнічних вимог у школі

Постійно

 

4. Контроль на виконання даного наказу залишаю за собою.

 

5.Даний наказ довести до відома педагогічних працівників на нараді при заступнику директора.

Михайлишин О.З., заступник з навчально – виховної роботи

До 10.06.2014

 

 

Директор школи М.Ліскевич –Карпа

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин


 


 


 


 

Категорія: Накази | Додав: (03.09.2014)
Переглядів: 5172