Головна » Статті » Накази

Про закінчення 2017/2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладі загальної середньої освіти

Наказ

 

23.03.2018                                                                                     №01-05/69

 

Про закінчення 2017/2018 навчального року

та особливості проведення ДПА у закладі

загальної середньої освіти

 

 

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1014/30882, із змінами, листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01.2018 № 1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/2018 навчальному році», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», наказу відділу освіти Яворівської РДА від 23.03.2018 №02-02/97, з метою організованого проведення державної підсумкової атестації та закінчення 2017/2018 навчального року

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступникам директора з навчально – виховної роботи:

1.1.Здійснити закінчення 2017/2018 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) (далі – ДПА) у системі загальної середньої освіти відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі МОН України) від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за № 157/26602, листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», інших нормативно-правових документів.

1.2.До 03.04.2018 опрацювати нормативні документи з педагогічним колективом закладу загальної середньої освіти.

1.3.Визначити педагогічною радою предмет ДПА за вибором закладу освіти (9 клас), скласти графік проведення ДПА для випускників закладів І та II ступенів і затвердити наказом керівника закладу освіти до 5 квітня 2018 року.

1.4. До 18 квітня 2018 року подати відділу освіти пропозиції щодо персонального складу державних атестаційних комісій закладів освіти (2 примірники, р. ІІІ п. 1 Положення про ДПА, додатки 3,4) та розклад проведення державної підсумкової атестації (1примірник, додатки 5,6).

1.5.Здійснити ДПА здобувачів початкової освіти з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики. Атестацію з кожного предмета провести письмово у формі підсумкових контрольних робіт, відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроках, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед- і післясвяткових.

1.5.1.Завдання для проведення ДПА укласти учителями/методоб’єднаннями вчителів початкових класів закладу за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Атестаційні матеріали, що містять підсумкові контрольні роботи з української мови і математики у двох варіантах, погодити на педагогічній раді та затвердити керівником закладу освіти.

1.5.2.Здійснити оцінювання підсумкових контрольних робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

1.5.3.Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводити.

1.6. ДПА здобувачів базової середньо освіти здійснити у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором педагогічної ради закладу освіти з одного із зазначених навчальних предметів: української літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської, або французької – відповідно до навчального плану закладу освіти), історії України, всесвітньої історії, правознавства (практичний курс), географії, біології, хімії, фізики, інформатики.

Завдання для проведення ДПА укласти педагогами закладу освіти відповідно до затверджених МОН України орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань та затвердити наказом керівника закладу.

1.7.Здійснити ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з 22 травня по 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня – 13 червня; додаткова сесія: 2-14 липня) згідно з графіком, затвердженим наказом МОН України від 19 вересня 2017 року № 1287 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (додаток 2), з трьох предметів: української мови; математики або історії України (період XX – початок XXI століття); предмета за вибором учня з одного із зазначених: біології, хімії, фізики, географії, іноземної мови (англійської, або німецької, або іспанської, або французької), математики, історії України (період XX – початок XXI століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки:

1.8. Забезпечити не пізніше 10 години 50 хвилин підвезення учнів закладів освіти та їх присутність у пунктах проведення ЗНО для проходження ДПА згідно з графіком, що додається (додаток 2).

1.8.1. Видати відповідний наказ про підвіз учнів до пунктів тестування.

1.8.2. Призначити педагогічних працівників закладу освіти відповідальними за безпеку життєдіяльності учнів 11 класу під час перебування в дорозі до пунктів проведення ЗНО з вищезазначених навчальних предметів та на зворотному шляху.

1.8.3. Провести інструктаж з педагогічними працівниками – відповідальними за безпеку життєдіяльності учнів 11 класу під час перебування в дорозі до пунктів проведення ЗНО з вищезазначених навчальних предметів та на зворотному шляху згідно з Інструкцією, затвердженою у закладі освіти, з записом у відповідний журнал.

1.8.4.Забезпечити проведення відповідного інструктажу з учнями 11 класу, що від’їжджають (або йдуть), згідно з Інструкцією, затвердженою у закладі освіти, з записом у відповідний журнал.

1.9.Навчальні заняття для учнів 11-х класів у день проведення ДПА у формі ЗНО з української мови 24.05.2018 не проводити.

1.10.Зарахувати результати ЗНО як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійдуть до закладу освіти в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом Українського центру оцінювання якості освіти.

1.11.Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв учнів (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).

1.12.Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА; відповідно до документа про освіту за ДПА з цього предмета виставити 1 (один) бал.

1.13.Провести ДПА для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну (після проведення додаткової сесії ЗНО), за місцем навчання в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти.

1.14.Надати право на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти та відповідного наказу пройти атестацію в строки, визначені закладом освіти (але не раніше 14 липня 2018 року), за завданнями, укладеними закладом освіти, учням, які не змогли через поважні причини взяти участь як в основній, так і додатковій сесіях ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, надавши відповідні довідки.

1.15.Звільнити від ДПА у формі ЗНО учнів, які мають захворювання або патологічні стани, наведені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, затвердженому спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 №1027/900, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО. Учні, які зареєструвалися для проходження ЗНО, мають проходити ДПА у формі ЗНО на загальних засадах.

1.16.Дозволити пройти ДПА в закладі освіти у вересні поточного року за завданнями, укладеними закладами освіти, особам, які не з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин, та особам, зареєстрованим на екстернатну форму навчання, але які не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території.

1.17.Зарахувати як результати ДПА випускникам закладів загальної середньої освіти, які в 2017, 2018 роках (по 1 червня 2018 року з англійської мови, по 29 травня 2018 року – з іспанської, німецької, французької мов) отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe­Zertifikat Bl, Goethe-Zertifikat B2 – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова) рівня В-1 або вище – у разі вивчення відповідної мови на рівні стандарту або академічному рівні, рівня В-2 або вище — у разі вивчення відповідної мови на профільному рівні, результати зазначених іспитів (за бажанням випускника). У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів.

1.18.Випускникам, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО і до 2 квітня 2018 року не здійснили перереєстрацію, виставити оцінки за ДПА з іноземної мови за результатами ЗНО.

1.19.Виставити атестаційну оцінку з іноземної мови 12 балів випускникам, які отримають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 3 квітня до 1 червня 2018 року з англійської мови (до 29 травня – з іспанської, німецької, французької мов) та проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту (за зверненням випускника).

1.20.Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені відділом освіти, та представники батьківського комітету (ради) закладу освіти, але не більше однієї особи, уповноваженої відділом освіти, і не більше двох представників батьківського комітету (ради) в одному приміщенні (аудиторії).

1.21.Здійснювати звільнення від проходження ДПА, створення апеляційних комісій, подання на розгляд апеляцій відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30 грудня 2014 року № 1547.

1.22.Рішення про нагородження претендентів золотою або срібною медалями приймати на спільному засіданні педагогічної ради та ради закладу освіти, оформляти наказом керівника закладу освіти та здійснювати відповідно до наказу МОН України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.

1.23.Виставити бали за атестацію в класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

1.24.Виставити бали за ДПА в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту в графу «Державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього бала документа про здобуття освіти. Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, у додаток до свідоцтва/атестата замість оцінки зробити запис «звільнений» («звільнена»).

1.25.Вручити документи про здобуття освіти учням-випускникам на урочистих зборах. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залучати органи самоврядування закладу освіти.

1.26.Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення закладу освіти, збір коштів на урочистості, подарунки закладам освіти, педагогічним працівникам тощо.

1.27.Закінчити 2017/2018 навчальний рік не пізніше 1 липня 2018 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

1.28.Вжити заходів щодо виконання навчальних планів і програм закладами освіти, які призупиняли навчальний процес через епідеміологічну ситуацію.

1.29.Забезпечити інформування батьків, учнів випускних класів, громадськості з питань закінчення навчального року та проведення ДПА.

1.30.Зауваження і пропозиції щодо процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилась в письмовій формі можуть подаватися до районної апеляційної комісії протягом 3-х робочих днів після оголошення результатів атестації, повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

1.31.Результати державної підсумкової атестації учнів направити у відділ освіти методистам, відповідальним за базовий предмет.

 

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор опорного закладу М.Ліскевич – Карпа

 

 

З наказом ознайомлено:

 

О.Михайлишин

 

В.Сташко

 

Н.Буковинська

Категорія: Накази | Додав: (25.04.2018)
Переглядів: 382